Ziekmelden

Kinderen worden dagelijks op school verwacht. De aan- en afwezigheid van kinderen wordt iedere dag gecontroleerd en geregistreerd. Als een kind zonder bericht van absentie afwezig is, neemt school contact op met ouders. Jullie kunnen ons ongerustheid (er kan immers onderweg iets gebeurd zijn?!) en onnodige telefoontjes besparen door uw kind tijdig (voor 8:30 uur) afwezig te melden.

Wil je je kind ziek melden dan kan dat via de Parro app. De stamgroepleider en de absentenadministratie van de school ontvangt dan de melding.

Wij zijn verplicht om een absentieregistratie bij te houden van kinderen die niet aanwezig zijn. Als de reden van afwezigheid niet bij ons bekend is, proberen we, door telefonisch contact met je te zoeken, de reden te achterhalen. Kunnen we de reden niet achterhalen of is de reden ongegrond? Dan zijn wij verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.