Wat moet ik doen als mijn kind hoofdluis heeft?

Waar veel kinderen bij elkaar zijn, voelen hoofdluizen zich thuis. Om te voorkomen dat we elkaar “besmetten”, willen we jullie vragen jullie kind regelmatig (bijvoorbeeld na elke vakantie) te controleren op hoofdluis en neten.
Als je hoofdluis ontdekt bij jouw kind, meld je dit dan aan de stamgroepleider? De andere ouders van de groep worden dan geïnformeerd dat er hoofdluis op school is (niet bij wie) en kunnen daar dan extra op letten.

Er is een luizenprotocol op school aanwezig waarin de stapjes staan om hoofdluis tegen te gaan.
Voor algemene informatie over hoofdluis en de bestrijding daarvan kun je terecht bij de CJG