Schoolmaatschappelijk werk

Hebben jullie vragen over de ontwikkeling van jullie kind? Of hebben jullie vragen over de opvoeding? Dan kunnen jullie deze vragen stellen aan onze schoolmaatschappelijk werker. Berna Velderman is als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan de Mheen. De stamgroepleider of de intern begeleider kan jullie in contact brengen. Je kunt Berna ook mailen via: b.velderman@stimenz.nl