Inloopspreekuur CJG

Elke school kent een inloopspreekuur. Regelmatig kun je Marjolein Beukhof opzoeken in ons gebouw om haar vragen te stellen over de lichamelijke ontwikkeling van je kind en opvoedkundige zaken. In de agenda van school (zie website) staan de data van deze inloopspreekuren.