Dyslexie

Alle basisscholen, in het Samenwerkingsverband Apeldoorn, hebben afspraken gemaakt om op dezelfde wijze om te gaan met kinderen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertise Centrum Nederlands.
Veel gebeurt er al en zit in ons aanbod opgenomen. Daarnaast is er ook veel (extra) mogelijk door de ziektekostenverzekering in te schakelen. Onze IB-er kan er veel meer over vertellen.