Stagnerende leerprestaties

Wanneer een kind merkt dat hij de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn gedrag. De reden hiervoor kan zowel binnen de cognitieve als sociale ontwikkeling liggen.

In eerste instantie wordt door de stamgroepleider binnen de groep gekeken wat mogelijk is om het kind, op zijn leerniveau, er weer bij te krijgen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra lesstof, waarmee het kind in de stamgroep en thuis, samen met de ouders, aan de slag kan. Blijkt dit niet voldoende, dan bekijkt de stamgroepleider, samen met de ouders en intern begeleider, wat er dan aangeboden kan worden binnen de school of dat er ondersteuning van buiten de school kan worden ingezet.

De samenwerkingsdriehoek tussen stamgroepleider ouders en intern begeleider is, in dit traject, heel belangrijk.