Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een korte typering van onze school;
  • de kwaliteit van onze basisondersteuning;
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt;
  • de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden;
  • de voorzieningen in de fysieke omgeving;
  • de samenwerkende ketenpartners;
  • belangrijke kengetallen van onze school.

onderwijsondersteuningsprofiel

In juni 2015 is er een audit uitgevoerd op De Mheen. Toen is er gekeken of het geschetste beeld ook klopt met de praktijk. Het kwam goed overeen en heeft een mooi verslag opgeleverd.

In juni 2017 is er een nieuw document gemaakt.
Dat is hier te lezen: Ondersteuningsplan De Mheen 2016-2017 (1)

Jaarlijks wordt deze aangepast en bijgewerkt.