Vooruit

Op onze school proberen wij alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Een enorme klus. Voor begaafde kinderen of kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken, bieden de gebruikelijke methodes, waarmee wij werken, vaak al extra oefen- of lesstof.

Soms is dit nog niet uitdagend genoeg. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben meer behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. De leerstof van Vooruit is ontwikkeld om aan hen die extra uitdaging en diepgang te bieden. Het bevordert hun analytisch, creatief en praktisch denkvermogen.

De stamgroepleider en intern begeleider beslissen samen met de ouders of een kind mee kan en mag doen met het Vooruit. Dit is een lessenserie met veel denk- en doe-opdrachten. Deze vorm van onderwijs wordt verzorgd door een leerkracht met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.