VooruitWerkLab

Op onze school proberen wij alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Een enorme klus. Voor begaafde kinderen of kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken, bieden de gebruikelijke methodes, waarmee wij werken, vaak al extra oefen- of lesstof. Wanneer er hulpouders zijn, die les kunnen geven in een vreemde taal, bijvoorbeeld Spaans, dan wordt dit ook aan hen aangeboden.

Soms is dit nog niet uitdagend genoeg. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben meer behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. De leerstof van Vooruit is ontwikkeld om aan hen die extra uitdaging en diepgang te bieden. Het bevordert hun analytisch, creatief en praktisch denkvermogen.

De stamgroepleider en intern begeleider beslissen samen met de ouders of een kind mee kan en mag doen met het VooruitWerkLab. Dit is een lessenserie met veel denk- en doe-opdrachten.
In ons krappe rooster is hier niet wekelijks tijd voor vrij te maken. Incidenteel proberen we dit aan te bieden. Helaas zijn we nu vooral aangewezen op vrijwillige hulp of “extra” uren van eigen (ex)leerkrachten.