Vooruit

Op onze school proberen wij alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Een enorme klus. Voor begaafde kinderen of kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken, bieden de gebruikelijke methodes, waarmee wij werken, vaak al extra oefen- of lesstof.

Soms is dit nog niet uitdagend genoeg. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben meer behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. We hebben extra lesstof in huis, zoals Levelwerk en projecten van de methode Vooruit om aan hen die extra uitdaging en diepgang nodig hebben dit aan te bieden. Het bevordert hun analytisch, creatief en praktisch denkvermogen.

Dit wordt in de klas begeleid door de stampgroepleider en enkele kinderen worden in een groepje wekelijks buiten de stamgroep begeleid. In de groepjes worden kinderen uit de bouw geclusterd. De begeleiding wordt verzorgd door een leerkracht met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

De stamgroepleider en intern begeleider beslissen samen met de ouders of een kind mee kan en mag doen met dit aanbod.