Vooruit

Op onze school proberen wij alle kinderen passend onderwijs te bieden. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Een enorme klus. Voor begaafde kinderen of kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken, bieden de gebruikelijke methodes, waarmee wij werken, vaak al extra oefen- of lesstof.

Soms is dit nog niet uitdagend genoeg. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben meer behoefte aan variatie van inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. De leerstof van Vooruit is ontwikkeld om aan hen die extra uitdaging en diepgang te bieden. Het bevordert hun analytisch, creatief en praktisch denkvermogen.

De stamgroepleider en intern begeleider beslissen samen met de ouders of een kind mee kan en mag doen met het Vooruit. Dit is een lessenserie met veel denk- en doe-opdrachten.
In ons krappe rooster is hier sinds september 2018 weer wekelijks tijd. Karen werkt op de donderdag en heeft voor de pauze een groep uit de middenbouw; na de pauze uit de bovenbouw. Na de lunch is er een groepje uit de onderbouw met haar aan de slag.
We zijn enorm blij met deze opzet. De afbeelding laat zien hoe het leren werkt.