Intensieve taalklassen

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien scholen in Apeldoorn. De leerlingen die deelnemen aan een taalklas krijgen gedurende een jaar intensieve aandacht gericht op de verbetering van de taalvaardigheid. Met de ouders is hierover overleg gevoerd.

Taalklas nieuwkomers

Kinderen, die korter dan een jaar in Nederland zijn en in groep 5 t/m 8 zitten, kunnen aangemeld worden voor de taalklas nieuwkomers. Deze klas wordt twee dagen per week georganiseerd op basisschool de Zevensprong, Pythagorasstraat 384. In deze taalklas worden kinderen taalvaardiger gemaakt, het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie, leren lezen en begrijpen wat je leest. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de directeur van deze school of de coördinator van de Intensieve Taalklas, (info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl).