Schoolkamp

Elk jaar gaan de kinderen uit de bovenbouw aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Het kamp staat in het teken van een bepaald thema gericht op wereldoriëntatie.
Eén keer per drie jaar gaat de bovenbouw naar HAPS, het prehistorisch dorp in de bossen van Apeldoorn.

Het kamp wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Elk jaar wordt er een deel van het bedrag gereserveerd voor de bovenbouwkampen. Als het ware spaar je als ouder voor deze kampen, dit om te voorkomen dat ouders in de groepen 6, 7 en 8 ineens voor grote uitgaven komen te staan.