Gymles

De kinderen uit de onderbouw spelen dagelijks veel buiten en hebben gymles in ons eigen speellokaal. Ze dragen in de speelzaal gymschoenen, die op school blijven.

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een gymles in de gymzaal aan de Tormentilstraat, direct naast ons plein. De stamgroepleiders geven zelf afwisselend spel- en toestellessen.

Tijdens de gymles zijn gymkleren en -schoenen verplicht. De gymschoenen mogen geen donkere zolen hebben, in verband met het mogelijk beschadigen van de vloer van de gymzaal. Daarnaast mogen de kinderen, met het oog op de veiligheid, tijdens de gymles geen sieraden dragen.

Als je kind, om de een of andere reden, (tijdelijk) niet mag of kan sporten, moet je je kind hiervoor afmelden bij de stamgroepsleider. Soms gaat een “afgemeld” kind gewoon mee naar de gymzaal. Op andere momenten kan er ook opvang in een andere groep geregeld zijn.