Vieringen

Als jenaplanschool vinden wij vieren een belangrijk onderdeel. De vieringen zorgen voor verbinding en het geMheenschapsgevoel.

Naast de andere jenaplanpeilers: gesprek, werk en spel komt vieren vaak aan de orde: een verjaardag, een opening van een project, afscheid nemen.

Bij de meeste vieringen zijn ouders welkom. Als ouders deze mogen bijwonen, worden jullie daarvoor uitgenodigd.