Luizenprotocol

Wat is hoofdluis en hoe bestrijd je het?

Een hoofdluis is een langwerpig, vleugelloos insect dat leeft in het haar van de mens. De luis voedt zich door het opzuigen van bloed, net als een mug. Jonge luizen zijn amper te zien, volwassen luizen worden 2 tot 4 mm lang. De kleur kan varieren van lichtgrijs tot bruin.

Luizen leggen eitjes en worden de neten genoemd. De neten zien eruit als witte ovale stipjes (zoutkorrels) vastgeplakt aan de haren dicht bij de hoofdhuid (0,5 – 1 cm). Regelmatig worden neten verward met roos. Het verschil is echter heel duidelijk; roos zit los en neten zitten vastgekleefd aan de haren.

Neten komen na circa 8 dagen uit. De dode lege neten blijven zichtbaar in het haar als een soort schilfertjes en zitten verder verwijderd van de hoofdhuid omdat ze meegroeien met de haren.

Een besmetting met hoofdluis geeft jeuk. Toch is de hoofdluis zelf vaak niet snel te ontdekken. Een infectie met hoofdluis is het best vast te stellen door te controleren op de aanwezigheid van neten in het haar. De favoriete plekken voor luizen om eitjes te leggen zijn op de kruin, in de nekstreek en boven en achter de oren.

Besmetting met luizen vindt vooral plaats via lichamelijk contact.

Een besmetting met hoofdluis kan iedereen overkomen en heeft absoluut niets te maken met slechte hygiëne.

Voor meer informatie over onder andere het bestrijden van hoofdluis klikt u hier om naar de site van de CJG te gaan.

Luizen-Opsporings-Team (LOT) op basisschool de Mheen

Wie vormen het LOT
Het Luizen-Opsporings-Team (LOT) bestaat uit ouders en leerkrachten die de noodzaak zien van een regelmatige controle op de aanwezigheid van luizen en zo een uitgebreide besmetting proberen te voorkomen. Elk schooljaar worden twee vaste controleurs per stamgroep benoemd. Er zijn drie coordinatoren; een voor de bovenbouw, een voor de middenbouw en een voor de onderbouw en een lid van het team. Zie overzichtsmap in de kast bij Bonno.

Taken
De coördinatoren zorgen ervoor dat er voldoende controleurs zijn zodat elke groep tijdig gecontroleerd kan worden. De controleurs dienen door de coordinatoren geinstrueerd te worden wanneer en hoe de controles uitgevoerd moeten worden, hoe de controles gedocumenteerd dienen te worden en welke acties genomen moeten worden bij het vinden van luis. De coordinatoren zorgen dat de materialen voor het uitvoeren van de controles aanwezig zijn, dat de invulbladen up to date zijn en zij controleren op het uitgevoerd zijn van de controles en op de resultaten van de controles.

De controleurs voeren de controles uit op de geplande data of als er een melding van luis wordt gedaan.

Controles

Wanneer
De controles staan gepland op de eerste dinsdag na een vakantie van minimaal een week. Indien de controleurs niet op de geplande dag kunnen controleren is het geen probleem als de controle op een andere dag plaatsvindt. Van te voren wordt aangegeven wanneer er zal worden gecontroleerd, dan kunnen ouders daar rekening mee houden (geen ingewikkelde  vlechtwerken, gel e.d). I.v.m. een mogelijke besmetting moeten alle groepen wel binnen enkele dagen zijn uitgevoerd.

Hoe
De controle is het best uit te voeren door het haar op te tillen met een puntkam. De volgende plaatsen worden in ieder geval bij een controle onderzocht op hoofdluis:

– haren achter de oren
– de kruin
– haren in de nek
– haren onder de pony

Na de controle van elk kind wordt de kam bekeken op de aanwezigheid van hoofdluis en wordt de kam gedesinfecteerd met een gaasje gedrenkt in alcohol (70 %).

Waar

In zowel de ob, mb als bb worden de kinderen buiten het klaslokaal gecontroleerd.  Het kind wordt even apart genomen en gecontroleerd. Deze manier is het minst verstorend voor de kleuters. In de midden- en bovenbouw worden de kinderen buiten het schoollokaal gecontroleerd. De kinderen kunnen zelf aftekenen dat ze gecontroleerd zijn. Het resultaat van de controle wordt door de controleurs op een aparte lijst genoteerd. In alle gevallen wordt het resultaat van de controle niet aan de kinderen gemeld. Behalve het noteren van het resultaat op het formulier in de map van de stamgroep dienen de controleurs ook de lijst in te vullen in de overzichtsmap map. Door deze lijst is er snel inzicht of er een werkelijk probleem is op school.

Jassentassen

Iedere groep heeft standaard een jassentas ( luizentas) voor de kinderen aan de kapstok hangen om de jas, evt. handschoenen, muts en sjaal in te doen. Deze tassen zijn destijds in gebruik genomen daar er sprake zou zijn dat dit effect zou hebben op het voorkomen van luizenbesmetting, maar dit is echter niet gebleken. Dit, evenals het verwijderen en/of heet wassen van knuffels en verkleedkleren. Het is wel aan te raden om kinderen geen kammen, haarspeldjes of hoofddoekjes van elkaar te gebruiken.

Actieplannen

Onder dit hoofdstukje staan twee actieplannen weergegeven. Actieplan 1 moet gevolgd worden als er een luis of neet gevonden wordt bij een standaardcontrole na een vakantie. Actieplan 2 treedt in werking als er een melding binnenkomt dat er een luis of neet gevonden is buiten de standaard controles. De hercontrole op dag 15 is voor beide actieplannen identiek.

Actieplan 1: Detectie bij controle na vakantie

Luis of neet gevonden !!

(dag 1)

Acties LOT controleur

(dag 1)

1. Laat het kind niet merken dat er luis geconstateerd is. Gebruik alleen de aankruislijsten. Noteer pas achteraf in de map bij wie luis geconstateerd is.
2. Informeer leerkracht.
3. Vraag leerkracht of er broertjes of zusjes zijn op school.
4. Informeer LOT coördinator.
5. Overleg met de leerkracht wie contact opneemt met de ouders. Ouders van besmette kinderen persoonlijk en z.s.m op de hoogte brengen, en vooral benadrukken dat nog dezelfde dag begonnen moet worden met behandelen.( In ieder geval kammen en evt. gebruik van shampoo met Demeticon )

Acties leerkracht(dag 1) 1. De rest van de ouders op de hoogte brengen via de mail, zodat zij alert op hun kinderen kunnen zijn.

Acties LOT coordinator

(dag 1)

1. Check of groepen waar broertjes/zusjes inzitten gecontroleerd zijn en of er luis gevonden is.
2. Als controle nog moet plaatsvinden attendeer de LOT controleur op de gevonden luis bij broertje/zusje.

Actieplan 2: Melding buiten schoolcontroles om

Melding aanwezigheid luis!!

(dag 1)

Acties leerkracht

(dag 1)

1. Informeer LOT coordinator en/of LOT controleur dat er luis geconstateerd is.
2. Er wordt een e-mail gestuurd naar alle ouders van de groep.

Acties LOT coordinator

(dag 1)

1. Regel dat er controle plaatsvindt in de groep en in groepen van eventuele broertjes en/of zusjes
2. Regel controle van alle midden- of bovenbouw groepen ivm gezamelijke lessen.

Acties LOT controleur

(dag 1)

1. Controleer grope waar kind met luis in zit, de groepen met broertjes/zusjes, de midden-of bovenbouw groepen die gezamelijke lessen hebben.
2. Informeer coordinator over het resultaat van de controles.
3.Overleg met de leerkracht wie contact opneemt met de ouders. Ouders van besmette kinderen persoonlijk en z.s.m op de hoogte brengen en vooral benadrukken dat nog dezelfde dag begonnen moet worden met behandelen.( In ieder geval kammen en evt. gebruik van shampoo met Demeticon)

Actieplan 3: Herhalingscontrole dag 15

Acties LOT controleur

(dag 15)

 1. Voer een hercontrole uit van de groepen die op dag 1 gecontroleerd zijn.

Geen luis/neet

Wel luis/neet

1. Informeer ouders dat geen luis meer gevonden is

1. Ouders opnieuw aanspreken en informeren over behandeling

2. Bij aanhoudende problemen schooldirectie informeren.

3. Hercontrole na 15 dagen opnieuw uitvoeren.