Buitendag

Een buitendag is een groot feest voor kinderen, ouders en stamgroepleiders. Het vindt plaats in het Mheenpark.

Om te beginnen wordt er een thema gekozen. Op school wordt samen met de kinderen, de weken voorafgaand aan de buitendag, aan dit thema gewerkt, zodat het onderwerp gaat leven.

De ouders worden zeer actief betrokken bij deze dag, want zonder hen is er geen buitendag mogelijk. Ouders kunnen zich samen met anderen inschrijven op een activiteit. Een activiteit kan van alles zijn: een spel, een knutselactiviteit, schminken, behendigheid, enz. Zelf een leuk idee, dan is dat geweldig. Het enige wat van belang is, is dat er veel verschillende dingen voor de kinderen te beleven zijn. Ouders dragen zelf zorg voor de materialen die ze nodig hebben. Veel spullen zijn op school te vinden. Moeten er materialen aangeschaft worden, kunnen de kosten bij school gedeclareerd worden.

Ook is er een kleine groep ouders die het toneelstuk gaat voorbereiden.

Hoe ziet de dag zelf er uit?

Tussen acht en negen uur richten de ouders hun activiteit in. Vaak zijn ze verkleed in de sfeer van het thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de aankleding van het thema.

Tegen kwart over negen komen de kinderen en worden ze ontvangen door de toneelgroep. De opening is in de vorm van een toneelstukje. Daarna gaan de kinderen zelfstandig op pad. Ze mogen zelf weten met wie ze samen willen gaan en welke activiteiten ze willen gaan doen. Er is een restaurant waar ze volop kunnen eten en drinken.

Tegen half twaalf stoppen de activiteiten en sluit de toneelgroep de dag af.

Voor iedereen een onvergetelijke dag. Dit is ons alternatief voor een schoolreisje.

Tijdens de buitendag (thema: Indianendag) van 2014 zijn er opnamen gemaakt.

https://youtu.be/euZtK-yhXzo