Aanmelden van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige 4-jarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Deze werkwijze zorgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanmelden van leerlingen: Aanmelden basisscholen Apeldoorn – Leerplein055.

Meer informatie over het toelatingsbeleid staat op www.basisscholenapeldoorn.nl

Zorgplicht

Zodra een leerling is aangemeld bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extra ondersteuning nodig is. Op dit moment start de zorgplicht. Een basisschool heeft zes weken de tijd om zich hierover een oordeel te vormen. De school zal in overleg gaan met het samenwerkingsverband om extra ondersteuning in de vorm van expertise of middelen aan te vragen. Indien nodig (in uitzonderingssituaties) kan de periode met 4 weken verlengd worden. Een eventuele afwijzing wordt schriftelijk onderbouwd.

Plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte doet de school in overleg met het eigen schoolbestuur en/of het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Leerplein055 heeft een school voor speciaal basisonderwijs, de Boemerang, waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsband Passend Onderwijs nodig is.

Waar kunt u in Apeldoorn terecht met vragen?

Passend Onderwijs Apeldoorn werkt vanuit een kantoor op het Jean Monnetpark 15 (7336 BA  Apeldoorn).

Mailadres:  info@swvapeldoornpo.nl

Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn bereikbaar op 055 7600300.