Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Hier vindt u het jaarverslag van 2020-2021 van de Medezeggenschapsraad: 2020-2021 jaarverslag de Mheen MR


Jenaplanonderwijs

Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezierLees meer


Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Met elkaar hebben we ‘de GoudenLees meer


Kinderdagverblijf

De kinderopvang en BSO en VSO is onderdeel van Partou. Nina Rohs is de locatiecoördinator. Haar telefoonnummer is 06 158 278 41 Of neem eenLees meer


Kinderen brengen en halen

Kinderen brengen en halen geeft rondom school op de bekende tijden veel verkeer. Vooral door alle auto’s. Per fiets is school goed bereikbaar. Daarom hebbenLees meer


Kinderopvang

De kinderopvang, BSO en VSO die gevestigd is in de Mheen worden verzorgd door Partou. Nina Rohs is de locatiecoördinator. Haar telefoonnummer is 06 158Lees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappenLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer


Landelijke geschillencommissie

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 (09.30 – 16.00 uur) info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer