Interne vertrouwenspersoon

Bij De Mheen hebben we 2 interne vertrouwenspersonen: Monique, intern begeleider Saskia, stamgroepleider bovenbouw Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met al je problemen, die jeLees meer


Jaarverslag

Ieder jaar schrijven wij een jaarverslag. Dit jaarverslag is een verantwoordingsdocument over het schooljaar 2019 – 2020 aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokkenLees meer


Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Hier vindt u het jaarverslag van 2019-2020 van de Medezeggenschapsraad: 2019-2020 jaarverslag de Mheen MR


Jenaplanonderwijs

Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezierLees meer


Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en stamgroepleiders met plezier naar toe gaan. Met elkaar hebben we ‘de GoudenLees meer


Kinderdagverblijf

De kinderopvang en BSO en VSO is onderdeel van Smallsteps. Jorien Oudshoord is de coördinator. Haar telefoonnummer is 06-15590659. De website is www.smallsteps.nl. KDV DeLees meer


Kinderen brengen en halen

Kinderen brengen en halen geeft rondom school op de bekende tijden veel verkeer. Vooral door alle auto’s. Per fiets is school goed bereikbaar. Daarom hebbenLees meer


Kinderopvang

De kinderopvang en BSO en VSO  worden verzorgd door Smallsteps. Jorien Oudshoorn is de coördinator. Haar telefoonnummer is 06-15590659. De website is www.smallsteps.nl. Naast SmallstepsLees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappenLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer