Kinderdagverblijf

De kinderopvang en BSO en VSO is onderdeel van Partou. Karoline Vleeshouwers is de locatiecoördinator. Haar telefoonnummer is 06-40039097. Of neem een kijkje op deLees meer


Kinderen brengen en halen

Ouders maken bewust hun schoolkeuze en vaak is dat niet direct de school om de hoek, maar is het de sfeer op school en hetLees meer


Kinderopvang

De kinderopvang, BSO en VSO die gevestigd is in de Mheen worden verzorgd door Partou. Karoline Vleeshouwers is de locatiecoördinator. Haar telefoonnummer is 06-40039097of neemLees meer


Kinderraad

Op De Mheen hebben we een Kinderraad. Observeren, onderzoeken en dialoog zijn kenmerkend voor Jenaplan. Dit moet niet afhangen van toevalligheden, maar ingebed zijn inLees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappenLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer


Landelijke geschillencommissie

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 (09.30 – 16.00 uur) info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Leerplein055 adresgegevens

Leerplein055 is de stichting van openbaar (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs in Apeldoorn Postadres: Leerplein055 Postbus 10098 7301 GB  Apeldoorn Bezoekadres: 2e Wormenseweg 80 (1e verdieping)Lees meer


Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op deLees meer