Stagiaires en studenten

Studenten moeten de kans krijgen om ervaring op te doen in het onderwijs. Wij werken graag met studenten die we voor een langere periode aanLees meer


Stagnerende leerprestaties

Wanneer een kind merkt dat hij de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn gedrag. De reden hiervoor kan zowel binnenLees meer


Stamgroepen

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren niet alleen van een stamgroepleider, maar juist ook vanLees meer


Stamgroepleiders en de bouwen

In het schooljaar (2023-2024) hebben we de volgende indeling van groepen en stamgroepleiders: Groep Stamgroepsleider(s)   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag 1/2 Citroenvlinders   AnoukLees meer


Stamgroepouder

Iedere stamgroep heeft naast de groepsleider(s) ook altijd één of twee stamgroepouders. Een stamgroepouder: · is de schakel tussen de groepsleiding en de ouders; ·Lees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Tafelgroep

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de groep zijn de verschillende leeftijden ook gemengd binnen deLees meer


Taken en functies stamgroepleiders

Naast de functie-inhoudelijke taken is er nog een groot aantal andere schooltaken te vervullen. Via het werkverdelingsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamhedenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Uitstroomgegevens

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs, wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen datLees meer