Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Tafelgroep

Op De Mheen werken we met stamgroepen, waarin 3 verschillende leeftijden bij elkaar zitten. In de groep zijn de verschillende leeftijden ook gemengd binnen deLees meer


Taken en functies stamgroepleiders

Naast de functie-inhoudelijke taken is er nog een groot aantal andere schooltaken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamhedenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens  VWO HAVO/VWO HAVO HAVO/ VMBO-t VMBO-t VMBO-gt  VMBO KBL/BBL Praktijkonderwijs totaal 2017/2018 16,1% 38,7% 3,2% 6,5% 22,6% 12,9% 100% 2018/2019 23,1% 11,5% 15,4% 7,7%Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster van De Mheen 2021-2022 Zomervakantie  zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021 Herfstvakantie  zaterdag 16 okt t/m zondag 24 oktober 2021 Kerstvakantie  zaterdagLees meer


Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel binnen het inspectietoezicht. Scholen en ouders zijn hier al jaren heel druk mee, maar vanaf nu wordt het ook beoordeeld.Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: info@voo.nl www.voo.nl VOO Helpdesk Voor een vraag aan de VOO Helpdesk (elke schooldag beschikbaar tussen 10:00 en 13:00), gelieve contactLees meer


Vergaderingen Kinderraad

Ongeveer één keer in de zes weken komt de Kinderraad, onder schooltijd, bij elkaar. In de agenda staat wanneer de Leerlingenraad vergadert. Eerst wordt erLees meer