Tussenschoolse opvang (TSO)

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben wij middagpauze van 12.00-13.00 uur. Je kind kan naar huis gaan om te lunchen, maar het is ook mogelijk dat je kind overblijft. Dit heet de tussenschoolse kinderopvang.

Onder begeleiding van een vaste overblijfkracht eet je kind in de eigen stamgroep, waarna hij buiten kan spelen. De overblijfkracht gaat mee naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
Voor kinderen uit de bovenbouw is het omgekeerd: eerst buitenspelen en vanaf 12.40 u naar binnen en lunchen en dan vanaf 12.55 u. voorbereiden op het middagdeel.

Het overblijven op school wordt gecoördineerd door Marieke; haar mail is: tso-demheen@outlook.com

Hoe is dit wettelijk geregeld?

De school is verplicht om voor tussenschoolse opvang (TSO) te zorgen. De kosten van de overblijf  zijn voor rekening van de ouders. Wanneer  je  werkt en schoolgaande kinderen hebt, is het fijn dat jouw kind tussen de middag op school kan overblijven. Je hoeft dan niet thuis te zijn om jouw kind op te vangen.

Wie regelt het?

De school heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat je kind de middagpauze onder begeleiding  door kan brengen. Het bevoegd gezag van de school moet ervoor zorgen dat er een overblijfaanpak tot stand  komt en dat deze aanpak wordt besproken met jou als ouder en met degene die het overblijven begeleidt.

Het overblijven moet plaatsvinden in een kindvriendelijke en veilige ruimte. Het is toegestaan de  tussenschoolse opvang uit te besteden aan een kinderopvang-organisatie. Het schoolbestuur heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat ten minste de helft van de begeleiders van de tussenschoolse opvang scholing heeft gevolgd op het gebied van overblijven.