Tussenschoolse opvang (TSO)

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben wij middagpauze van 12.00-13.00 uur. Je kind kan naar huis gaan om te lunchen, maar het is ook mogelijk dat je kind overblijft. Dit heet de tussenschoolse kinderopvang.

Onder begeleiding van een vaste overblijfkracht eet je kind in de eigen stamgroep, waarna hij buiten kan spelen. De overblijfkracht gaat mee naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen.
Voor kinderen uit de bovenbouw is het omgekeerd: eerst buitenspelen en vanaf 12.40 u naar binnen en lunchen en dan vanaf 12.55 u. voorbereiden op het middagdeel.

Het overblijven op school wordt gecoördineerd door Marieke; haar mail is: tso-demheen@outlook.com