Nieuwsbrief De Mheen

13 februari 2019

Stoppen met werken

Afgelopen periode heb ik besloten om vanaf 1 november 2019 te stoppen als directeur van onze school. Dan ben ik 65 jaar. Officieel mag ik nog door tot bijna 67 jaar, maar dat ga ik niet doen. Na ruim 7½  directeur op De Mheen  kies ik voor vervroegde pensionering.
Dit heb ik inmiddels ook met het CvB van Leerplein055 gedeeld en ook met de teamleden en de MR.
Hans Wegter (lid CvB) gaat binnenkort met de MR bespreken welke procedure gevolgd gaat worden om te komen tot de benoeming van een nieuwe directeur.

Volgens mij zijn er na 44 jaar fulltime werken in het onderwijs, vanaf augustus 1975 als meester van klas 4 in Hengelo (O), nog genoeg andere dingen om tijd en energie aan te geven. Naast mijn hobby imkeren  heb ik nog vele andere interessegebieden zoals muziek, zingen, koken en fietstochten maken. Mijn vrouw is al enkele jaren met pensioen. Ook zullen onze vier kinderen en vier kleinkinderen regelmatig dingen bedenken.

Invallers

Deze week is het weer raak. De griep blijft rondwaren en heeft ook enkele teamleden onder de wol geduwd. De oplossingen zijn niet altijd super, maar door de inzet van PON en vooral bereidheid van parttime juffen kunnen we het redelijk goed oplossen. Collega's veel dank.
Aangezien alle scholen in ons land hiermee te maken hebben, is er gisteren een brief verstuurd gemaakt door alle Leerplein055 directeuren. Hopelijk is die ontvangen en gelezen. Voor vragen of tips staat mijn deur altijd open of nog handiger: mail voor een afspraak: bhilderink@leerplein055.nl

Samenwerking

Tot de kerstvakantie hadden wij een prachtige samenwerking met fysiotherapie Leeuwis. Helaas is "onze" fysiotherapeut vertrokken naar een andere baan en lukt het niet op korte termijn fysiotherapie via Leeuwis op school aan te bieden. Kinderen die al bij hen onder behandeling zijn kunnen dit voortzetten in de praktijk.
Voor school zoeken we nu naar een  nieuwe samenwerking met een (kinder) fysiotherapeut. Wij houden jullie op te hoogte.

Gelukkig kunnen we voor logopedie wel een mooie samenwerking melden. Taalreis is bereid om onder schooltijd logopedie te geven in ons gebouw. Ben je op zoek naar een logopediste dan is dit wellicht een mooie kans. Mail even naar mresoort@leerplein055.nl voor meer info of aanmelden.

Toetsperiode afgesloten

Zoals bekend is dit een drukke periode op school. Veel toetsen zijn afgenomen en nagekeken. Nu zijn de leerkrachten bezig om te analyseren of elk kind een goede voortgang heeft gemaakt. Daar omheen moeten er allerlei plannen worden bijgesteld en nieuwe worden gemaakt. Soms volgt er een apart oudergesprek of gesprekken met externen. Onze IB-er Monique heeft in deze vervolgstappen ook vaak een rol.
Daarna gaan teamleden door met de eerste rapporten die voor de Krokusvakantie mee naar huis gaan. Na de vakantie volgen er weer oudergesprekken voor kinderen die een rapport hebben ontvangen.

Staking 15 maart

Op onze school gaan verscheidene collega's staken en daarom is besloten de school te sluiten.

Vlindernieuws

De dokter

De dokter zal tot 21 februari ons thema nog zijn. Wat is het toch leuk om via het spel met kinderen zoveel te leren: hoe lang ben je en hoe kan je dat meten? Hoe zwaar ben je en welke cijfers staan er op de weegschaal? Wat zijn de geheimen in een dokterstas? De Vuurvlinders hebben het gezien! 
We hebben na deze periode al heel wat jonge dokters en doktersassistenten rondlopen.
Woensdag 13 februari is er een gastles bij de Citroenvlinders die wordt gegeven door Peter, de papa van Felix. Hij werkt in het ziekenhuis. 

Warme truiendag

Wij doen op school mee met deze landelijke actie. Alle radiatoren staan vrijdag 15 februari erg laag, dus zorg wel voor lekkere warme kleding. Op deze bijzondere dag hebben we ook een bijzondere weekviering: hij begint al om 11.15 uur en door elke stamgroep zal er 1 optreden verzorgd worden (al dan niet met groot-/ouder). Deze viering heet ook "De Mheen heeft talent". 

Vieringen

Altijd weer genieten, zeker als je eigen kind op het podium staat. Natuurlijk kunnen jongere broertjes en zusjes niet de hele viering stil zijn. Geen punt hoor, lekker samen spelen in de klas is prima. WEL even opruimen nadien! (De bouwhoek en huishoek van de Koolwitjes is regelmatig een rommeltje na een viering).

Rapport

Op 21 februari zullen de kinderen van groep 1 (kinderen die tussen oktober 2017 en 1 oktober 2018 gestart zijn) een rapport mee krijgen. Alle Vlinders krijgen hun eerste plakboek van dit schooljaar. Groep 2 krijgt zijn rapport aan het eind van het schooljaar. 

Bijna vakantie

Let erop dat jullie vakantie al op donderdagmiddag de 21ste in gaat. Een heerlijke week van luieren, de sneeuw in of banjeren in onze bossen, enz. Als je maar geniet! Het team heeft vrijdag een studiedag. Op maandag 4 maart zien we iedereen dan weer terug. 

Brief

We hebben vorige week een mooie brief verstuurd over de talenten van (groot-)ouders. Deze mogen ingezet worden tijdens blokuren, maar ook op andere momenten zijn jullie welkom. Neem maar contact op de de stamgroepleidster. 

Daarnaast kunnen we altijd extra handen gebruiken tijdens onze blokuren. 

Welkom

Sorry de vorige keer was er bij de Vuurvlinders een foutje ingeslopen: Jente’s naam was verkeerd getypt.
Er zijn alweer nieuwe kinderen in de groepen.
Bij de Vuurvlinders komen Anton en Lina al  wennen. 
Bij de Citroenvlinders komt Ninthe voor het eerst, het zusje Jidde.
Bij de Koolwitjes zijn Quinn en Jesse met hun wenochtenden gestart.  

Gezocht

In de onderbouw zoeken we klein materiaal wat kinderen uit elkaar mogen halen samen met Stijn uit de bovenbouw. Stijn is deze week begonnen met techniekles geven aan de Koolwitjes en hoopt dit voort te kunnen zetten in de rest van de onderbouw. Hij zoekt wat oude materialen die we daarvoor mogen gebruiken. Samen ontdekken wat er in de binnenkant van een telefoon, boxje, oude radio en andere technische apparaten zit. En wat kunnen we weer hergebruiken?
Er komt voorlopig een bak te staan bij het lokaal van de Koolwitjes. Zolang die niet tot de rand gevuld is, mag deze aangevuld worden.  

Dierengeluiden

De toetsen zijn allemaal afgerond, de stamgroepleiders zijn deze nu aan bekijken, analyseren en gaan dan de nieuwe plannen voor de komende periode schrijven.  

De rapporten van groep 3 komen er weer aan, sommigen hebben het rapport nog thuis liggen, neem hem alsjeblieft weer mee!  

Zaterdag 16 maart is het weer scholierencross, je kan je er nu voor opgeven! Doe jij ook mee?  

Komende vrijdag hebben we de warme truien dag, de verwarmingen gaan uit en we houden elkaar gezellig warm bij De Mheen's got talent show!  

BovenBouwBezigheden

In alle bovenbouwgroepen is weer auditie gedaan voor "de Mheen heeft talent". Op vrijdag 15 februari mag iedereen weer laten zien wat ze geoefend hebben!  

Op maandag 18 februari komt er een formulier mee naar huis voor groep 8. Dit formulier mag getekend weer mee naar school op uiterlijk donderdag 21 februari (liever eerder). In dit formulier staat het advies en de resultaten van uw kind.   

Inmiddels zijn er al twee klassenavonden geweest en mogen de Panters vrijdag 15 februari feest vieren op school.... Wij wensen jullie alvast veel plezier!  

Volgende week donderdag (21 februari) krijgt groep 8 het rapport mee naar huis. Zorgen jullie er eerst voor dat het rapport op school is... Na de voorjaarsvakantie zijn er dan weer oudergesprekken. Hierover ontvangen jullie nog een mail. 

Medezeggenschapsraad

TSO
Binnen de MR hebben we gesproken over de TSO. Vanuit de MR gaat er een werkgroep in gesprek met “Het Kindercentrum” over de problemen die kinderen ervaren tijdens het overblijven. In de Mheeninkjes van december stond dat er een ouderavond gepland zou worden om te spreken over dit onderwerp. Deze komt te vervallen.  

Parkeerprobleem
Er is een bijeenkomst geweest voor buurtgenoten ivm de parkeerproblemen rondom onze school.
In de MR is hier uitgebreid over gesproken. Er wordt o.a. gekeken naar de rijrichting, parkeerplekken rondom school, parkeren voor buurtbewoners en wellicht aanpassingen die nodig zijn. Samen met een ouder van onze school gaan we in overleg met de gemeente over deze problematiek.  

Overige zaken
Naast deze twee hoofdonderwerpen is er gesproken over invalproblematiek en is de begroting besproken.

 

Overig nieuws

De jaarlijkse Young Composers Meeting is een initiatief van orkest de ereprijs. Wij bieden jonge professionele componisten de mogelijkheid om een stuk voor het ensemble te componeren en zo hun talenten te ontwikkelen, alsmede hun kennis te vergroten en een netwerk op te bouwen.

Tijdens de vakantie komen zestien geselecteerde deelnemers in Apeldoorn samen. Zij schrijven ieder een stuk voor het orkest en zangers. De week bestaat uit repetities, lezingen en individuele lessen van onze senior composers. Dit jaar zijn Silvia Borzelli, Anna Korsun en Ed Bennett de senior composers. Gerda van Zelm en Georgi Sztojanov zijn de vocal coaches voor de zangers en zangeressen. Aan het eind van de week vindt het slotconcert plaats, waarin alle stukken voor publiek worden uitgevoerd in de Gigant in Apeldoorn. Na afloop besluit een jury van vooraanstaande componisten welke drie getalenteerde deelnemers compositieopdrachten winnen.

Van maandag 25 februari t/m donderdag 28 februari zijn dagelijks van 10.00-13.00 en 14.00-17.00 openbare repetities in de concertzaal voor Gigant. Tijdens de repetities worden de werken van de deelnemers minutieus tegen het licht gehouden. Wat is het uitgangspunt, waar liggen de accenten, wat kan er beter?

Mocht je hier interesse in hebben kan je hier gratis heen. Voor meer info verwijs ik je naar http://www.ereprijs.nl/

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055