Nieuwsbrief De Mheen

21 november 2018

Vaardigheidsniveaus en rapport

Sinds dit schooljaar werken wij op De Mheen met nieuwe vaardigheidsniveaus. Het woord zegt wellicht wat weinig, maar als we aangeven dat dit wordt weergegeven bij de CITO toetsen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys als A, B, C, D of E zal er meer herkenning zijn. Deze scores geven een schaal aan waarin we landelijk gezien alle kinderen op eenzelfde toets kunnen vergelijken. Deze schaal is veranderd en vanaf dit schooljaar wordt er gesproken over de niveaus I, II, III, IV en V. De verdeling van de niveaus is ook aangepast (zie afbeelding). De nieuwe verdeling is niet strenger of soepeler dan de oude verdeling, het is anders ingedeeld. Met de nieuwe normering worden de niveaus gelijk ingedeeld, waardoor er een 'gemiddelde groep' ontstaat.

 
I= 20% hoogst scorende leerlingen

II= 20% boven het landelijk gemiddelde

III= 20% landelijk gemiddelde

IV= 20% onder het landelijk gemiddelde

V= 20% laagst scorende leerlingen

De vaardigheidsniveaus hebben een plek in onze rapporten. In de rapporten hebben we tot nu toe altijd 6 bolletjes weergeven. Dit kwam overeen met de niveaus A, B, hoge C, lage C, D en E. Aangezien de verdeling in de nieuwe niveaus gelijkgetrokken is, betekent dit ook een verandering in het rapport. De 6 bolletjes worden teruggebracht naar 5 en komen dan dus overeen met I, II, III, IV en V. Deze overgang zal wellicht nu al zichtbaar zijn in het korte verslag. Indien daar nog 6 bolletjes terug te vinden zijn, wordt de verandering in het grote verslag aangebracht. Bij vragen kunt u terecht bij de stamgroepsleiders.

Vlindernieuws

Gigant

Eigenlijk kijken we in de nieuwsbrief niet meer terug. Maar dit mag een uitzondering zijn.
DANK JULLIE WEL voor de volle zaal en de enthousiaste reacties op onze voorstelling "horen, zien en .... applaus".
Het was voor de Vlinders een geweldige ervaring.

Sinterklaas

Ja hoor, het was even spannend of de pakjesboot 12 linksvarend naar Engeland zou gaan. Gelukkig is hij toch in Nederland aangekomen!
Nu gaat het grote genieten ook beginnen.
Hebben jullie onze datum al in de agenda gezet dat je dinsdagavond 4 december om 19.00 uur Sinterklaas komt helpen?
Woensdag 5 december wacht iedereen Sinterklaas buiten op. Zoek de stamgroepleider en ga erbij staan. Niemand gaat voor die tijd naar binnen (de BSO kinderen gaan met hun leiding naar buiten). Als de kinderen uiteindelijk naar binnengaan is dat ZONDER ouders (om de ochtend zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen). Houd hier aub rekening mee.
Als alle kinderen binnen zijn mogen natuurlijk alle ouders en jonge broertjes en zusjes Sinterklaas even een hand geven of een selfie met Sint maken, hoe leuk!

De vraag is natuurlijk om op 5 december de auto NIET in de straat te parkeren. Natuurlijk i.v.m veiligheid EN ook nemen de auto’s het zicht weg voor de kinderen. Dat is jammer.

Buitenspelen

Van buitenspelen word je niet ziek. Maar je kan het wel flink koud krijgen als je een te dunne jas aan hebt of nog katoenen gympjes draagt. Houden jullie er rekening mee dat de kleuters elke ochtend en middag een uur buiten zijn! Handschoenen, sjaals en mutsen graag in hun jassentas laten doen.

Bij de Koolwitjes zijn net gestart Ashlynn en Senn. Heel veel plezier bij ons op school.

Dierengeluiden

Knutselavond

U heeft vrijdag allemaal de uitnodiging voor de Sinterklaas knutselavond ontvangen.
Op dinsdag 4 december gaan we met z’n allen aan de slag! Heeft u de avond allemaal in uw agenda gezet?

Volleybaltoernooi

Op woensdag 28-11-18 doen er 7 teams van de middenbouw van de Mheen mee aan het volleybaltoernooi. We zijn al hard aan het trainen en worden helemaal enthousiast. Iedereen is van harte welkom om de Mheen aan te komen moedigen tussen 13.00 en 17.00 in het Omnisportcentrum.

Tafelkaarten

Elke dag, net na het eten en drinken, zijn we druk bezig met de Tafelkaarten. Elk kind doet een poging om binnen een bepaalde tijd de tafels op te zeggen. De vijfdejaars oefenen de tafels van 1,2,3,4,5,6,9 en 10 en de vierdejaars zijn bezig om de tafels van 1,2 en 10 (maar meer mag natuurlijk!) op te zeggen in 30 seconden. Daarna moeten ze ze ook nog door elkaar kennen. Als de kinderen alle tafels binnen 30 seconden kunnen opzeggen en door elkaar kunnen beantwoorden, gaan ze oefenen om de tafels binnen 15 seconden op te kunnen zeggen en van elke tafel de deeltafels door elkaar te kunnen beantwoorden. Ook de derdejaars doen al mee: zij mogen proberen om bijvoorbeeld de buurgetallen op te zeggen en een rij even –of –oneven getallen. Er wordt vast al heel veel thuis geoefend: Ze doen het zo goed!

Bibliotheek

Het blijft natuurlijk ontzettend belangrijk om veel te lezen! De derdejaars kennen al heel veel letters en zo langzamerhand voltrekt zich het wonder van het leren lezen. Ze zien en herkennen ineens overal letters in de wereld om zich heen. Dat is echt prachtig om te zien. Het is natuurlijk helemaal fijn om met uw kind naar de bibliotheek te gaan en ze zelf boekjes van hun eigen niveau uit te laten kiezen. We lezen in de methode Veilig Leren Lezen(Kim-versie). In de bibliotheek weten ze dan precies welke boekjes uw kind al kan lezen.

Klein Verslag

Vrijdag aanstaande krijgen de kinderen een Klein Verslag mee naar huis. Het is een beknopt verslag van de hoe de kinderen het doen in de groep. Een veel uitgebreider verslag volgt later in het jaar.

BovenBouwBezigheden

Sinterklaasviering in de bovenbouw

Afgelopen vrijdag zijn de lootjes getrokken in de groepen. Iedere leerling heeft op zijn lootje wat informatie over zichzelf geschreven, zodat er input is voor degene die de surprise gaat maken. Er wordt ieder jaar met veel aandacht aan gewerkt; daarom willen we graag dat op maandag 3 of uiterlijk dinsdag 4 december alle surprises op school zijn. Ze worden dan tentoongesteld in de hal. Zorg ervoor dat de naam voor wie hij is aan de onderkant geschreven wordt, zodat de verrassing wie welke surprise krijgt echt pas op woensdag 5 december onthuld wordt. De bovenbouwers zijn in de ochtend bij de ontvangst van Sinterklaas (buiten, 8.30 uur), en vieren daarna de ochtend in de eigen groep.

Kerstkoken/kerstdiner

Op donderdag 20 december vindt het jaarlijkse kerstdiner plaats. Zoals ieder jaar wordt er ook nu weer in de middag (onder schooltijd) bij de kinderen thuis in groepjes gekookt. Nadere info over kerst volgt in een aparte mail, maar voor ouders die graag helpen koken hierbij vast de datum.

Project in de bovenbouw

Nu het schoolbrede project communicatie is afgerond, gaan we in de bovenbouw in november/december een kleiner project over wereldgeloven doen. Hierbij kan aan bod komen: waarin komen geloven overeen, wat zijn de verschillen, hoe vieren mensen gebeurtenissen binnen hun geloof en welke rituelen horen daarbij, wat geloof jij zelf.  Ongetwijfeld een onderwerp waarbij we weer veel nieuwe dingen gaan ontdekken!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055