Nieuwsbrief De Mheen

1 november 2017

Studiemomenten

In juni hebben wij gemeld op welke dagdelen wij een studiemoment voor het team hebben. Dit betekent vaak dat kinderen dan vrij zijn. Zie:https://www.demheen.nl/schoolgids/ouders/vakanties-en-vrije-dagen-2-2/
Op donderdag 25 januari is er GEEN studiemiddag. Dit heeft te maken met twee andere data begin februari: alle OB leerkrachten gaan op vrijdag 2 februari naar Zwolle voor een studiedag (OB vrij) en ons team heeft op 7 november een hele studiedag (alle kinderen vrij). Voor ons een beetje veel en voor het zoeken van oppas ook een beetje veel in die weken. Daarom is er op 7 november 's ochtends en 25 januari ook 's middags gewoon school.
Iets nieuws: Komende week hebben wij iets bijzonders gepland. Op donderdag 2 november en dinsdag 7 november draait de school gewoon door en komen de niet werkende collega's kijken in de klas van een collega. Leren met en van elkaar. Op dinsdagmiddag 7 november (kinderen wel vrij) bespreken we dit met ons allen.

Serious Request

Dit is nu al overal bekend en ook wij als school worden vaak benaderd voor van alles en nog wat rondom deze actie.

Na overleg hebben we besloten om ook mee te doen. Op donderdagavond 21 december tijdens het (traditionele) kerstdiner in de groepen bereiden wij iets meer eten en dat bieden we aan op het plein aan ouders die wachten of gezellig samen even willen bijpraten of geen zin hebben alleen thuis te eten. Voor dit hapje vragen wij een kleine bijdrage en die doneren wij weer bij Serious Request. School zorgt voor drinken.

Een Glazen Huisje hebben kinderen in september al meegekregen. Die hoeven nu nog niet mee naar school. De theatergroep 't is Mheenens is druk bezig met de voorbereiding van de kerstviering op vrijdag 22 december. Zij bedenken ook iets voor de Glazen spaarpotjes.

Vloeren schoolgebouwen

Afgelopen weken in het nieuws: welke vloeren moeten gecontroleerd worden i.v.m. constructiefouten. Onze school is gebouwd in die "beruchte" periode. Leerplein055 heeft onderzoek laten doen en onze school is anders gebouwd en heeft geen last van die perikelen. Gelukkig maar. Stel je voor dat we moeten ontruimen....

Personeel.

• Vanaf maandag 6 november werkt Anita Kalma weer 100%. Ze is volledig hersteld. Tegelijk kiest ze voor de rest van dit schooljaar voor 2 dagen onbetaald verlof (maandag en dinsdag). Op woensdag donderdag en vrijdag is zij de juf van de Citroenvlinders naast Ineke (maandag en dinsdag).

• Vanaf dinsdag 21 november is Monique afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof. Momenteel is haar vervanging nog niet helemaal rond.

• Bij de TSO heeft de coördinator besloten te stoppen: Irene gaat iets anders doen en geeft dit coördinatorschap door aan Marieke Jonker. Tegelijk gaat de MR met het team bekijken of de TSO veranderd kan en moet worden. 

Vlindernieuws

Nieuw thema:" Waar komt dat geluid vandaan?"

Afgelopen vrijdag hebben de Vlinders het nieuwe thema geopend. De komende weken gaan we werken over geluid, hoe je geluid kan maken en hoe je het geluid kan veranderen bijv. harder of zachter kan laten klinken. We kijken aan de hand van wat we ontdekken ook hoe geluid ontstaat zowel bij spullen die we in de klas en thuis tegenkomen, maar uiteindelijk ook bij echte muziekinstrumenten. Er valt dus heel veel uit te vinden en te ontdekken. We hebben al wel wat spullen binnen gekregen, maar blikjes, bierdopjes etc. zijn nog steeds welkom.

Speel je zelf een instrument, dan vinden het ook leuk als je dat eens komt laten zien en horen. Je hoeft daarvoor echt niet supergoed te zijn of een concert te geven, het gaat ons om het geluid en hoe het geproduceerd wordt. Moet je blazen, zijn er snaren, moet je erop slaan.......hoe werkt het? Vind je het leuk om ons dat te laten zien en horen, meld dat dan bij de stamgroepleidster.

Blokuurhulp

Op de deur van de groep hangen weer lijsten waarop je je naam mag zetten als je het leuk vindt om te helpen tijdens het blokuur. We vragen je dan met een of meer kinderen een werkje, een knutsel of iets anders te doen. In basis bedenken wij het werkje en leggen alles klaar, maar heb je zelf een leuk idee...graag. Hou je bijvoorbeeld van koken en heb je een kindvriendelijk recept, dan mag dat ook. Overleg even met de stamgroepleidster wat je wilt/kunt of waar de groep behoefte aan heeft.

Doorspelen om 8.30 uur

Het was even wennen, vooral voor de ouders, dat afscheid nemen om 8.30 uur. Wij merken nu na en aantal weken dat het heel fijn is om na half negen nog even tijd te hebben om extra aandacht te geven aan kleine groepjes kinderen of individuele kinderen. Iedere groep heeft nu ook tutorlezers, om 8.30 uur staan zij klaar voor onze kleuters om gezellig samen te lezen. Ook voor die kinderen is het van belang dat iedereen echt om 8.30 uur in de groep is.

Dierengeluiden

Thema Techniek

Op woensdag 1 november starten we met een nieuw project over Techniek. Dit is een schoolbreed project. Hiervoor hebben we ook wat spulletjes nodig waaronder lege blikken en flessendopjes. Voor een andere activiteit zijn we op zoek naar kosteloos materiaal zoals: melkpakken, pvc-buizen, ijzerdraad, blikken.

Vooraankondiging en een verzoekje

Zet het in je agenda: de grote inpakavond is dit jaar op 30 november van 19.00 tot 21.00 uur.

We willen graag nog een keer vragen of uitnodigingen voor kinderfeestjes buiten school uitgedeeld mogen worden. Het is voor kinderen in de groepen wel heel confronterend als zij niet uitgenodigd worden.

Nieuws van de groepen

De Egels: na een spannend avontuur bij Derk in Uganda is Agnes weer terug. Nou ja terug, ze is fysiek terug, maar zit nog helemaal vol van alles wat ze daar heeft gezien en heeft meegemaakt. De Egels zullen nog veel te horen krijgen over het leven en school in Uganda.

De Konijnen: zijn op het moment bezig met het weekthema van Sem over Hip Hop en het spel Kings Royal.

De Muizen: hebben net het weekthema honden afgesloten en zijn gestart met het weekthema Judo. Zij krijgen op donderdag 2 november zelfs judoles van een echte Judoka.

Op vrijdag 3 november om 11.30 uur is er weer een grote viering. Dit keer zullen de Muizen meedoen vanuit de middenbouw.

BovenBouwBezigheden

Project

Afgelopen week zijn we in de bovenbouw gestart met een nieuw project: techniek. We richten ons in eerste instantie op het onderwerp elektriciteit. Waarschijnlijk hebben jullie thuis al gemerkt dat er ineens vanuit je zoon of dochter interesse in de meterkast getoond wordt? We zijn in de groepen gestart met het bedenken van onderzoeksvragen en de komende weken gaan we allerlei dingen bekijken, doen en maken rond dit onderwerp. Wordt vervolgd…

Kanjertraining

Afgelopen vrijdag stond er op het vieringenrooster een “Kanjerviering”. In de ene groep waren meer ouders aanwezig dan in de andere, maar wat was het leuk! Oefeningen rond het thema “vertrouwen” zijn altijd mooi om te zien in een groep; het zijn oefeningen waarbij ook lijfelijk contact wordt gemaakt met groepsgenoten en/of de leerkracht. Leuke oefeningen, waarbij je elkaar in de samenwerking echt nodig hebt. Bij de Kanjertraining horen natuurlijk ook oefeningen waarbij je met elkaar in gesprek gaat, naar elkaar luistert, en het is mooi om te zien hoe open kinderen dan zijn. Het levert prachtige leermomenten op!

Rekenen

Soms komen kinderen thuis met vragen over het rekenen. Dan wil je als ouder wel helpen, maar hoe doe je dat, en wat voor soort sommen zijn er nou precies in de instructiegroep behandeld? Met een aantal leerlingen hebben we de afspraak gemaakt dat ze een kopie van de lessen meekrijgen naar huis, zodat ze daar óf vooruit kunnen kijken naar de les die komt en/of thuis nog eens kunnen oefenen met de stof die behandeld is. Als je zoon/dochter het fijn vindt om thuis iets extra’s te kunnen doen, vraag hier dan gerust naar bij de groepsleerkrachten.

Luizen

Een terugkerend onderwerp in de Mheeninkjes is de luizenplaag. Ook bij de laatste controle na de herfstvakantie zijn er luizen gevonden; de controles gaan voorlopig dus door. Het verzoek “lange haren vast in staart of vlecht” blijft van kracht. Willen jullie ook thuis blijven controleren?

Viering

Komende vrijdag is er om 11.45 uur weer een grote viering in de hal. Welkom!

Medezeggenschapsraad

MR

Op de donderdag voor de vakantie is de MR weer begonnen! De eerste vruchtbare vergadering zit er weer op.

We hebben inmiddels afscheid genomen van de MR-leden die namens de Steenbeek in de MR zaten. Jan Jaap (ouderlid) is voor de zomervakantie al in het zonnetje gezet. Bij Angela (teamlid) gaan we binnenkort langs om haar te bedanken (en om haar newborn te bewonderen).

Namens het team heeft Anita Kalma zitting genomen in de MR. We heten haar van harte welkom en zijn blij dat zij haar inbreng komt doen.

Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe MR-leden vanuit de ouders ook nog steeds gaande. Twee ouders hebben zich ondertussen aangemeld en we gaan binnenkort kennismaken. We hebben er vertrouwen in dat we er een fijn lid bij gaan krijgen.

We zijn dit jaar van plan om, naast de “dagelijkse gang van zaken” die sowieso op de agenda staan, bespreekpunten vast te leggen. Op deze manier hopen we een hogere betrokkenheid te creëren. Tijdens de laatste vergadering hebben we besloten om hiervoor als eerste het oudertevredenheidsonderzoek van vorig jaar als leidraad te gaan nemen. Ben heeft namens het team in de Mheeninkjes al een aantal punten benoemd. Wij willen hier dieper op ingaan en kijken waar er voor de school, naar ons idee, nog verbeterpunten kunnen liggen. Heeft u zelf nog verbeterpunten, dan kunt u deze uiteraard altijd aan ons mailen, demheen.mr@gmail.com.

Vanuit meldingen van ouders over de TSO is de MR in gesprek geweest. We merken dat niet iedereen tevreden is over de TSO. Er is een commissie gevormd die zich gaat buigen over de mogelijkheden die er zijn om de TSO te verbeteren. Ook wordt hierin meegenomen en bekeken of een continurooster wellicht een oplossing kan zijn. Als er vanuit jullie ideeën ter verbetering of tips zijn, dan zien wij die graag via de mail tegemoet, demheen.mr@gmail.com.

Ook het bezoek van de inspectie is deze avond ter sprake gekomen. We weten nu dat het team gevolgd wordt. Daarnaast worden wij als MR en jullie als ouders op de hoogte gehouden van alle ontwikkeling. De MR ziet hierin vooral veel kansen om van de Mheenschool een nog prettigere school te maken voor onze kinderen.

De volgende MR-vergadering is op donderdag 23 november om 20.00 uur.

 

Kinderopvang

BSO nieuws van de Toverhoed

We waren bezig met het thema voeding. We hebben het thema afgerond. De kinderen hebben tijdens een proeverij heel veel lekkers geproefd. Ze hebben ook een arretjescake gebakken en het recept hebben ze mee naar huis gekregen. We hebben ook nog fruitspiesjes gemaakt. Wat was het allemaal toch zo lekker. De komende tijd gaan we aandacht besteden aan Halloween & herfst. We besteden ook aandacht aan Serious Request. We zijn van plan om een marktje/braderie te organiseren en knutselwerkjes van kinderen te gaan verkopen.

Margedag

Op dinsdag 7 november hebben de kinderen een margemiddag. De BSO is open vanaf 12 uur. Wilt u dat doorgeven aan één van de pedagogisch medewerksters of uw kind wel/ niet komt? Alvast bedankt.

Uitjes in Apeldoorn

Zaterdag 4 & zondag 5 november gratis entree bij Kinderparadijs Malkenschoten.

Zaterdag 4 november De Hoge Veluwe Elke maand staat er bij nationaal park De Hoge Veluwe een knalgele knutselbus waar je heerlijk kan komen knippen, plakken, tekenen en verven!

Nationaal Park De Hoge Veluwe
Houtkampweg 13
7352 TC  Hoenderloo
Tel:0800-8353628
Openingstijden: 13.00 - 16.00 uur
Prijs: Gratis (exclusief entree park)

Zaterdag 18 november intocht sinterklaas om 10 uur in Apeldoorn.

TSO nieuws

Lieve Ouders en Lieve leerlingen,

Per 1 november 2017 geef ik het coördinatorstokje door aan Marieke Jonker.

Via deze weg wilde ik iedereen bedanken voor alles.

Marieke zal vanaf 1 november 2017 het aanspreekpunt zijn voor al uw TSO-vragen. Het mailadres blijft hetzelfde: TSO-demheen@outlook.com
En het telefoonnummer blijft voorlopig ook hetzelfde: 06-57824151  

Met vriendelijke groet,

Irene Kuijpers-van der Does
Ex-Coördinator TSO de Mheen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055