Nieuwsbrief De Mheen

30 augustus 2017

We zijn weer begonnen

Op maandag 21 augustus was iedereen weer paraat. Na een heerlijke vakantie voor bijna iedereen, waren de lokalen weer keurig schoon en prachtig ingericht om de kinderen weer te ontvangen. Donderdag 17 en vrijdag 18 augustus hebben wij als team al veel werk verzet. Vooral in de middenbouw was er veel werk aan de winkel, want wij werken nu met een andere leesmethode voor groep 3. In elke bouw is er wel iets veranderd en dat zal op de informatieavond worden uitgelegd. In de kalender op de website staan de data. We rekenen op een goede opkomst op deze avonden.

Team is gestart, maar....

De personele bezetting is voor de vakantie bekend geworden. Zo staat het op papier, maar de start is iets anders.
Eline (Berenbende) heeft een pittige zomervakantie gehad, want haar vader is aan het begin van de vakantie overleden. In de komende weken werkt Eline alleen op maandag en dinsdag. Saskia werkt de andere drie dagen.
In de Citroenvlinders is Anita Kalma nog niet helemaal begonnen zoals gehoopt. Zij heeft tijdens haar uren ondersteuning van Rachel.
Verder kan ik melden dat Monique (onze IB-er) zwanger is. Tot midden november zal ze aan het werk blijven en dan mag ze enkele maanden met verlof.  Monique en Maarten van harte proficiat met de gezinsuitbreiding. Voor vrijdag a.s. wensen wij jullie een prachtige bruiloft!   

Bekende onderwerpen

Na de zomervakantie proberen we bekende onderwerpen even aan de orde te stellen. Ook dit jaar.
Wijzigingen: kloppen de gegevens nog van jou en jullie kinderen? Geef wijzigingen nu meteen door en blijf ook in de loop van het schooljaar die veranderingen doorgeven. Mail naar Lydia ( lrorije@leerplein055.nl ). Er liggen in school zalmkleurige "formulieren" om veranderingen door te geven.
Op de foto: mag jullie kind gewoon op de foto en  zichtbaar op de site of wil je dat niet (meer). Meld het ons als het verandert. Wij houden dit bij en bewaken dit ook.
Rijrichting Tormentilstraat: rijd a.u.b. via de Venkelstraat naar school en via de Tormentil naar de Kruizemunt als je kinderen brengt en haalt. Eenrichtingsborden komen er niet, maar wij proberen dit wel zo met jullie af te spreken voor de veiligheid van onze kinderen. Parkeren: nu valt het mee, maar bij regen krijgen we veel klachten van buren. Ga op tijd van huis, parkeer de auto gewoon op een parkeerplaats en loop lekker even (met regenjas en plu) naar school.
Op tijd komen: Wij beginnen om 8.30 u en dan moeten alle kinderen binnen zijn. In de MB en BB gaat dan ook de deur van het lokaal dicht. Ook kleuters  moeten om 8.30 u. in het eigen lokaal zijn.

Hulp op school

Op onze school kunnen we regelmatig hulp gebruiken. Bij het lezen in de MB, het blokuur in de BB of in de Vlindertuin met een klein groepje.  
Daarnaast is er het kamp in de BB, de sportdag en de Buitendagen in juni. Ook de buitenschoolse sporten moeten begeleid worden: vooral het volleyballen en voetballen.
Tijdens de informatieavond komt dit ook weer voorbij. Dit is slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Kijk maar vast even op de site bij agenda. Wanneer kun jij ons helpen?

Komende vrijdag trouwt onze Monique met Maarten en komen zij om 11.00 uur op school. Wilt u als ouder hierbij aanwezig zijn? Dat kan en mag. Wilt u het bruidspaar buiten opwachten? De kinderen zitten binnen klaar. Is het bruidspaar binnen, dan is er evt. boven plaats om te kijken. 

Vlindernieuws

Start

Donderdagmiddag 17 augustus was het superfijn dat er zoveel ouders en kinderen waren om de klassen schoon te maken. Daarvoor nog onze hartelijke dank. Een goed begin.

En wat was het daarna fijn om maandag iedereen weer te ontmoeten. Onze kleuters zijn echt  gegroeid in die paar weken. Mooi om te zien. We startten zoals altijd met koffie, thee en limonade. Zo had iedereen even de tijd om met elkaar te praten. Gezellig. Ook de jongste  kinderen hadden snel hun plek gevonden in de groep. Fijn dat de "grote lummels" de kleintjes zo goed helpen.  

Om tien uur stonden alle kinderen om het draadcircus om te laten horen dat we er allemaal weer zijn. Zo had iedere groep een yell bedacht.
De Koolwitjes zongen: 1 2 3 4 5 6 7 waar zijn onze Koolwitjes gebleven. Ze zijn niet hier. Ze zijn niet daar. Zij zijn gelukkig bij elkaar. 1 2 3 voor iedereen een mooi jaar.
De Vuurvlinders: Klap in je hand. Stamp op de grond. Spring op en neer. De Vuurvlinders zijn er weer!!
De Citroenvlinders: 1 2 3 4. De Citroenvlinders staan hier. Springen, draaien, zwaaien naar iedereen. Heel veel plezier op de Mheen.

Vakantiebladen

Er zijn m.b.v. de vakantiebladen al veel vakantieverhalen verteld door de kinderen. Op het prikbord is te zien waar iedereen is geweest. Nog niet iedereen heeft ze echter ingeleverd. De bladen komen in een vakantiemap, zodat we ze het hele jaar nog kunnen bekijken. Daarom is het ook belangrijk dat we van alle kinderen een blad hebben.

Blokuurhulp

Op de deuren hangen lijsten om je op te geven voor blokuurhulp. Alle hulp is welkom. Ook opa's en oma's mogen zich opgeven.

Stagiaires

Bij de Koolwitjes komt elke dinsdag en donderdag Pam. Ze komt van de Praktijkschool. Bij de Vuurvlinders komt elke dinsdag Layal en donderdag Katelijne. Bij de Citroenvlinders komt misschien nog een stagiaire klassenassistent. Ze hebben er veel zin in.

Terugkeer Anita bij de Citroenvlinders

Veel ouders en veel kinderen herkenden haar meteen. Voor sommigen is ze een nieuwe gezicht. Sinds de zomervakantie staat Anita Kalma (woe, do, vrij) naast Ineke Hanekamp (ma, di) in de groep van de Citroenvlinders. Anita is in het verleden ook stamgroepleidster geweest op De Mheen. De afgelopen vier jaar is ze als juf en locatieleider werkzaam geweest op Jenaplanschool De Steenbeek in Ugchelen. Anita is voor de zomervakantie ziek geweest en is nu bezig met een re-integratietraject. Vandaar dat Rachel, als invaljuf, ook bij de Citroenvlinders te vinden is. Superfijn dat zij er is en een goede en rustige opbouw van uren en taken voor Anita mogelijk maakt. 

Kennismakingsavond

Donderdag 28 september is de kennismakingsavond voor de onderbouw. Een uitnodiging voor deze avond volgt nog.

Laatste schooljaar voor Carla.

Ik laat op deze manier iedereen weten dat dit mijn laatste schooljaar wordt. Mijn man gaat in mei met pensioen en daarom heb ik besloten om per 1aug. 2018 ook te stoppen. Ik wil er natuurlijk graag nog een mooi en gezellig jaar van maken samen met de kinderen, ouders en collega's. Het zal best wennen zijn na 28 jaar de Mheen!!

Dierengeluiden

We zijn gestart

Alweer de tweede week van het nieuwe schooljaar. De derdejaars hebben een heleboel nieuwe indrukken opgedaan en vinden het soms nog best wel spannend. Gelukkig vinden ze het wel gezellig in hun nieuwe groep. Zij hebben de letters i,k en m al geleerd.
De vierdejaars hebben een nieuwe schrijfmethode. Tjee... gelijk beginnen met de hoofdletters. Maar ze doen het gewoon. Knap hoor.
De vijfdejaars hebben eindelijk hun pen en moeten ook gelijk heel netjes schrijven in hun nieuwe schrijfmethode.
Ook is er in een aantal groepen al een start gemaakt met de verschillende kringen.

Wij hadden ook al de eerste viering. Ieder schooljaar verzamelen we op de eerste schooldag rond het draadcircus laat elke groep zijn eigen yell horen. Wij hebben elkaar op deze manier een heel fijn en gezellig jaar toegewenst. Dat gaat helemaal lukken.

Informatieavond

Wil je meer uitleg over hoe alles werkt in de middenbouw kom dan zeker naar de informatieavond. Deze is op maandag 11 september. Start om 19.45 uur. Wij starten na de koffie en thee in de stamgroep en gaan daarna wisselen.

Schrijf het op!

De middenbouw gymt op dinsdag en donderdag. Zorg voor een aparte gymtas met daarin gymkleren en gymschoenen.

Ook hebben wij al een uitje gepland staan. Wij gaan naar het park Zuidbroek en gaan daar wateronderzoek doen. Wij vertrekken rond 10.00 uur van school en zijn rond 14.00 weer terug. Wie wil er met ons mee?
De Egels gaan op dinsdag 12 september
De Muizen gaan op donderdag 14 september
De Konijnen gaan op dinsdag 19 september
Geef je zo snel mogelijk op, want zonder jullie hulp lukt het niet.

BovenBouwBezigheden

Start

Het nieuwe schooljaar is al weer ruim een week aan de gang. In de bovenbouw hebben de kinderen elkaar een kaartje gestuurd. Daarop een kort verhaaltje over wat je gedaan hebt in de vakantie. Deze kaartjes hebben we de eerste schoolweek voorgelezen en hangen nu op de prikborden. Verder natuurlijk ook nog veel over de vakantie verteld. Altijd weer leuk om alle verhalen te horen.

Kamp

Wij gaan ook al weer gauw op kamp; gezellig met de gehele bouw!
Dit jaar gaan we voor het eerst naar een nieuwe locatie, namelijk de Aalbertshoeve in Ermelo. Hier verblijven we van 18-20 september.
Het thema is: Het Europese kamp. Binnenkort gaan wij de kampgroepjes maken en kunnen de kampouders ook kennis komen maken met hun groepje.
De kinderen zijn inmiddels ook begonnen aan hun eerste verslag van dit schooljaar. Dit verslag gaat over hun zelfverzonnen land. In dit verslag komen dezelfde hoofdstukken te staan als wanneer het een bestaand land betreft. Echter hoeven ze nu geen bronnen te raadplegen….ze moeten alles zelf bedenken. Voor de één heel fijn, voor een ander weer iets minder. Uiteindelijk komt het altijd goed en hebben we weer veel leuke en creatieve dingen te lezen.
Verder gaan we nog een aantal opdrachten uitvoeren om helemaal in de stemming te komen. De 8ste jaars gaan natuurlijk ook weer het beroemde 8ste jaars spel spelen!

Kennismakingsavond

Deze avond is op maandag 4 september van 19.45-21.00u (Hierover is al een mail geweest) Deze avond zullen wij jullie allerlei informatie geven die betrekking heeft op dit schooljaar. Tot maandag!

Medezeggenschapsraad

Praat en denk jij met ons mee?!

Samen zorgen we er op De Mheen voor dat kinderen, stamgroepleiders, ondersteunend personeel en ouders met plezier naar school gaan. De Medezeggenschapsraad (MR) van De Mheen heeft hierin een zeer belangrijke rol. Wij zijn een gesprekspartner als je een goed idee hebt om bijvoorbeeld het onderwijs op school te verbeteren, je je stoort aan bepaalde zaken op school of misschien gewoon een algemene vraag aan de MR wilt stellen. Want goed Jenaplanonderwijs in een prettige omgeving als De Mheen, waar ieder kind zich op zijn eigen tempo en manier kan ontwikkelen, daar kunnen we alleen met elkaar voor zorgen!

Wij zijn op zoek naar jou!
Wil je meepraten over de gang van zaken op school, zodat we onze kinderen het onderwijs kunnen geven, dat zij nodig hebben? Maar heb je geen zin in duffe, ellenlange vergaderingen, zonder enige dynamiek en doelgerichtheid? Nee, meld je dan nu aan! Wij willen de MR van De Mheen verbeteren en leuker maken! Dus wil je, naast het adviseren over, meedenken met en beslissen over een grote diversiteit aan schoolonderwerpen, meedenken hoe we van de MR een proactieve gesprekspartner kunnen maken? Heb jij ideeën hoe we effectiever kunnen vergaderen? Weet jij hoe we een onderwerpen-agenda voor de MR kunnen opstellen? Weet jij hoe je vergaderingen leuk en inspirerend voor iedereen kan maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnenkort zijn er verkiezingen
Er komen MR-verkiezingen aan. Houd de nieuwsbrief en de mail in de gaten! Meer informatie volgt nog. We zijn op zoek naar 1 ouder en 1 personeelslid voor de MR. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over een betere, effectievere en leukere invulling van de MR. Dus wil je incidenteel eens met ons meedenken, meld je dan ook aan!

Overig nieuws

Nieuw: naschools cultuur-, kunst- en natuurprogramma!

Nieuw: naschools cultuur-, kunst- en natuurprogramma!

Brief over het opzetten van een naschools cultuur-, kunst- en natuurprogramma ontvangen en gelezen??? Nog even in het kort!
Fulco, vader van Gwen (Konijnen) en Borre (Vuurvlinders), en Karin, moeder van Thijmen (Egels) en Tygo (Citroenvlinders), hebben het idee opgevat om een naschools cultuur-, kunst- en natuurprogramma voor kinderen van De Mheen op te gaan zetten. Maar dit kunnen zij niet alleen! Binnenkort willen ze met een klein aantal enthousiaste ouders gaan brainstormen en het idee verder uitwerken. Daarnaast zouden ze heel willen weten welke ouders een cultuur-, kunst- en/of natuuractiviteit zouden kunnen en willen overbrengen aan kinderen, omdat ze dat beroepshalve ook al doen.
Wil je meer weten over dit idee? Spreek Fulco of Karin eens aan op het schoolplein of bel Karin (06-54702705). Aanmelden om mee te denken of om te laten weten dat je het leuk lijkt om een workshop te geven, kan via kabeumer@hotmail.com.
Lees hier de uitgebreidere brief over dit idee: Informatiebrief 1 (08-2017)

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055