Nieuwsbrief De Mheen

7 juni 2017

Basisschool de Steenbeek gaat sluiten

Sinds 3 jaar is OBS de Steenbeek gekoppeld aan De Mheen. Na een redelijke start met een jaarlijks toenemend aantal kinderen kwam er in april toch weer een dip. Door het vertrek van een grote groep 8 en het tussentijd vertrek van enkele kinderen i.v.m. verhuizing of plaatsing op een andere vorm van onderwijs kwamen wij er achter dat het aantal te laag wordt.
Dit is besproken met de MR en met pijn in het hart is besloten om De Steenbeek vanaf 1 augustus te sluiten. Op donderdag 1 juni is dit aan ouders gemeld en is er meteen ook een vervolg aan gekoppeld om ouders in staat te stellen een andere (Leerplein) school te kiezen. Komende weken zal hier veel energie in gestoken (moeten) worden.

Voor het personeel heeft het ook gevolgen hoewel iedereen een Leerplein aanstelling heeft. Anita Kalma keert terug op De Mheen. De andere teamleden worden via de mobiliteit gekoppeld aan scholen met ruimte in hun formatie. Aangezien Anita een tijdje ziek is, start ze haar re-integratie op De Mheen.

Indien ouders van onze school nog over de sluiting in gesprek willen met Fred Berends (voorzitter College van bestuur van Leerplein055), dan staat hij daar voor open. Ook de MR speelt een belangrijke rol en wil graag ouders informeren.
Meld mij of er behoefte is aan mondelinge toelichting. ( mail naar bhilderink@leerplein055.nl )

Invallers in ons onderwijs

Bericht voor alle ouders van Leerpleinscholen

Zoals wellicht ook uit de landelijke media is vernomen, wordt het lerarentekort steeds duidelijker. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invallers beschikbaar zijn. Wij willen dat ook jullie zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms echter genoodzaakt tot creatieve oplossingen.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor deze problematiek bij de landelijke overheid. Binnen Apeldoorn is Leerplein055 in overleg met de andere schoolbesturen om hierin gezamenlijk oplossingen te bedenken.

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, kan een andere oplossing niet gerealiseerd worden. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt.

Wij zijn verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het invallersprobleem op al haar scholen kan monitoren en deze informatie kan meenemen in haar overleg met de andere schoolbesturen.

Vakantierooster komend schooljaar

Het is een luxe probleem, maar het houdt velen in het onderwijs bezig.
De meeste vakanties zijn zoals altijd:  herfstvakantie: vanaf maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober; kerstvakantie vanaf maandag 25 december en weer naar school op maandag 8 januari 2018; voorjaarsvakantie vanaf maandag 26 februari t/m zondag 4 maart en de meivakantie van vrijdag 27 april (Koningsdag) t/m zondag 6 mei.
Tot zover geen bijzonderheden. Scholen hebben nog uren over en kiezen dan allereerst voor studie(mid)dagen en als het kan voor een extra week mei-vakantie. Ook het voortgezet onderwijs kiest al jaren voor 2 weken meivakantie en heel vaak kiezen zij de week voor de meivakantie dus vanaf 23 april.  Dit heeft vooral met hun examens in mei te maken.
Basisscholen die deze uren over hebben kiezen graag voor de week na die vakantie dus vanaf 7 mei. Zeker dit schooljaar want Hemelvaart zit in die week. Het kost dus slechts maandag-dinsdag-woensdag en je hebt een hele week vakantie. Dit zal ook bijna zeker onze keus worden,hoe vervelend dit wellicht ook is voor ouders met kinderen in het voortgezet én basisonderwijs.

Informatie over het voortgezet onderwijs in Apeldoorn

Voor ouders en kinderen van de komende groep 8 meld ik nu al dat er twee avonden zijn gepland waar scholen voor voortgezet onderwijs en de basisscholen samen de nieuwe groep ouders en kinderen gaan informeren. Op maandag 2 en woensdag 4 oktober a.s. zijn deze avonden gepland. Welke basisschool op welke avond aan de beurt is en waar de avonden gehouden worden, wordt binnenkort bekend. Noteer de data in elk geval al even.

Vlindernieuws

De Buitendag

Oh oh oh wat hebben wij met de Buitendag geboft!
Geboft met het mooie weer
Geboft met de theatergroep "Tis Mheenus" (oeps wel stoute dingen deden ze, maar alles kwam toch goed)
Geboft met alle ouders die zoveel voor de kinderen hadden geregeld
Geboft met de verhalenboom waar je ontspannen naar verhalen kon luisteren
Geboft met echte muzikanten en meespelen met zoveel instrumenten
Geboft met mooie knutsels en echte glitters
Geboft met de honderden en mega mega zeepbellen Geboft met de spannende tocht door de tunnel
Geboft met de moeilijke kunsten op de balk en bij de hoepels
Geboft met verkleden en prachtig op de foto
Geboft met de vrolijke horeca dames en al het lekkers
Geboft met de lekkerste ijsjes van Apeldoorn
Geboft met de warme broodjes boven het echte vuur Geboft met de mooiste kunstwerken van de schminkers
Geboft met alle 8ste jaars die hielpen
Geboft met stralende grootouders die ook rondliepen.
Dan is het ook niet raar dat we GEBOFT hebben met zulke blije kinderen!!

Iedereen ontzettend bedankt voor de geweldige ONDERWATERWERELD Buitendag.

Afscheid oudste kleuters

Woensdag 5 juli is er weer een echte musical opgevoerd door onze grote lummels die volgend schooljaar naar de middenbouw gaan. Natuurlijk komt er nog een uitnodiging, maar het is wel handig als de ouders en grootouders (alleen van de grote lummels!!) de datum vast in hun agenda hebben staan. Dus WOENSDAG 5 JULI 11.15 UUR beginnen, waar dat leest u nog wel. Om 12.15 uur zijn we allemaal buiten om onze 8ste jaars gedag te zwaaien. Daarna gaan wij nog 1 dag naar school en is het voor jullie alweer vakantie ......... phoe alles is zo snel gegaan!

Dierengeluiden

Nieuws

Afgelopen woensdag hadden we het voetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6, waar we met twee teams aan hebben meegedaan. De teams hebben allemaal ontzettend hun best gedaan. Toppers! Met het prachtige weer erbij was het weer een fijne sportieve middag!

De laatste cito’s van dit schooljaar zijn inmiddels bijna afgerond.

 

Weekthema's

Bij de Konijnen heeft Isara haar weekthema gehouden over verhuizen en Raphaël heeft zijn weekthema gehouden over spinnen. Op dit moment hebben de konijnen het over waterdieren.
Bij de Egels heeft Isis haar weekthema gehouden over de hulphond en de Egels zijn nu in de groep bezig over dieren in het tropisch regenwoud, naar aanleiding van Janniek haar weekthema.
De Muizen hebben net het weekthema van Tugra over de ruimte en het heelal afgesloten en zijn nu bezig met het weekthema van Anniek over stenen.

BovenBouwBezigheden

Voetbal

Ook dit team heeft het erg leuk gehad en hebben hun beste beentje voorgezet met het voetbaltoernooi. Toppers!

Medezeggenschapsraad

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de Stentor is er door Leerplein055 besloten de locatie de Steenbeek in Ugchelen te sluiten. De MR vindt het heel jammer dat dit nu gebeurt. Vooral omdat de boodschap van Leerplein055 zo laat in het schooljaar komt en daarmee leerlingen en leerkrachten maar weinig tijd geeft om op zoek te gaan naar een voor hen geschikte en goede school.

De MR probeert daar waar mogelijk ouders en leerkrachten te helpen.
We hebben het geprobeerd met De Steenbeek, maar helaas is het niet gelukt. Bij deze wil de MR iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het behoud van de locatie de Steenbeek.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055