Nieuwsbrief De Mheen

18 januari 2017

Het nieuwe vieringenrooster

Het was weer een heel gepuzzel, maar het nieuwe rooster is af en wordt via Parnassys weer naar u gestuurd.

Vervanging Sandra

Sandra gaat komende week met zwangerschapsverlof. Omtrent haar vervanging zijn wij druk doende alles te regelen en binnenkort meer nieuws hierover.

Marian langzamerhand beter.

Helaas moest Marian in de eerste week nog even verstek laten gaan door een dubbele longontsteking die de kop op stak net voor de vakantie. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. Deze week hoopt ze op school haar gezicht weer wat vaker te kunnen laten zien.

Rijrichting Venkelstraat - Tormentilstraat

Het halen en brengen van de kinderen op onze school is goed afgesproken om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tussen 8.10 u en 8.30 u komen er veel kinderen met de auto. Liefst wil je de auto voor de school parkeren; even mee naar binnen en dan na 10 min. verder met de eigen dag. Dit lukt echt niet. Allereerst moet de auto geparkeerd worden op de parkeerplaats of op een plek aan de straat waar niemand (ook de buren!!) er last van heeft.Om daar te komen hebben we de afspraak met onze ouders om via de Venkelstraat naar school te rijden en later doorrijden via de Tormentilstraat - Kruizemuntstraat je route te vervolgen. Helaas mogen we geen eenrichtingsweg maken van deze route, maar naar ouders toe brengen wij het wel zo: dit is tussen 8 uur en 15.30 u de rijrichting en niet keren of draaien. Voor …

Meer lezen.

Kooklessen in de middenbouw en ....

Renske (moeder van Koen - Konijnen) geeft sinds oktober kooklessen aan de MB kinderen. In 2017 gaan we hiermee door en elke maand is elke MB groep op een vrijdag aan de beurt. Vanaf 11 uur kookt een groepje van vier kinderen een gerecht en vanaf 12 uur eet de hele groep het gerecht samen in de groep op. De kinderen snijden, roeren en proeven tijdens het koken zoveel mogelijk zelf zodat ze al doende leren hoe je zelf iets lekkers en voedzaams kan creëren. In de groep mogen ze zelf serveren en vertellen wat ze hebben gemaakt en wat ze leuk, moeilijk, lekker of minder lekker vinden. Ervaring is dat ze heel trots zijn op wat ze hebben gemaakt en mogen delen met de groep!

....De Mheen uitgiftepunt Hooge Kamp en Driekant

De inkoop gebeurt zoveel mogelijk lokaal en met seizoensgebonden groenten. Via de inkoop is Renske in contact gekomen met de Hooge Kamp en Driekant. De Hooge Kamp is een biologische boerderij net buiten Apeldoorn en zij leveren wekelijks groente/fruitpakketten in Apeldoorn. De Driekant is een biologische bakkerij uit Zutphen. Als school willen we uitgiftepunt worden voor beide bedrijven. Dit houdt in dat iedere donderdagmiddag bestellingen vanaf 15 uur klaar liggen op school en kunnen worden meegenomen. Nadere informatie volgt volgende week!

Vlindernieuws

Start in een nieuw jaar

Na een heerlijke vakantieperiode zijn we weer van start gegaan. Wensen zijn naar elkaar uitgesproken en zijn opgehangen bij de ingang van school. Op het schoolplein hebben de kinderen elkaar met een yel een goed nieuwjaar toe geroepen. Ook hebben we veel nieuwe kinderen in de groepen erbij gekregen. Welkom! Bij de Koolwitjes: Floris. Sten, Féline en Yuna. Bij de Vuurvlinders; Mohammed . Minka, Rafael en Indy zijn regelmatig op visite om te wennen. Bij de Citroenvlinders; Mohammed, Tommy en Bibi. Onze nieuwkomers hebben allen een maatje gekregen die ze de komende maand gaan helpen met de weg door de school, in de klas en op het schoolplein. Altijd weer mooi om te zien hoe serieus deze rol wordt opgepakt; assistentie met naar de w.c. gaan, hand in hand naar buiten lopen, helpen met jassen en tassen op bergen, aanwijzen waar de spullen in de klas liggen en vele andere hulp. Een …

Meer lezen.

Vieringen

Binnenkort hangt er weer een vieringenlijst in de klas. Zet de data weer in de agenda. We starten met een grote viering op vrijdag 27 januari. De Citroenvlinders en Koolwitjes treden dan op.

Blokuurouders

Inmiddels is er ook weer een nieuwe blokuurouderlijst. Ouders, opa's en oma's worden hierbij van harte uitgenodigd om tijdens het blokuur te komen helpen met gezellige activiteiten. Op de intekenlijst, op de deur van de groep, kun je je opgeven. De tijden van woensdag en vrijdag verschillen met die van maandag, dinsdag en donderdag. Overleg even met de stamgroepleidster hoe laat je verwacht wordt.

Thema Tijd

Ons nieuw thema is inmiddels getart. We gaan het hebben over 'tijd'. Daar kun je heel wat bij bedenken: dagen van de week, maanden van het jaar, seizoenen, tijdsduur, gisteren, morgen, vandaag, hoeveel tellen doen we erover om..., wat gebeurde er eerst en daarna? Maar ook een beetje kennis maken met de klok: Hoe staan de wijzers als we naar bed gaan, opstaan, op school beginnen? Een enorm leuk thema om het nieuwe jaar mee te beginnen. Met de viering op 27 januari ronden we het project af. Ondertussen zullen werkjes aan de muren in de groepen te bewonderen zijn en zullen de kinderen thuis wellicht met versjes, liedjes en verhalen over de tijd vertellen. Het team van de onderbouw wenst iedereen een goed begin van het nieuwe jaar en een heerlijke wintertijd toe. Tijd voor warme kleren, mutsen, sjaals en handschoenen en op wat natte sneeuw dagen wat extra's.

Dierengeluiden

Ridders en Kastelen

Afgelopen maandag zijn we gestart met het nieuwe project "Ridders en Kastelen". De komende periode zullen de kinderen veel leren over de bouw en de functie van kastelen, de kleding die mensen droegen en de manier van leven in de Middeleeuwen. We zullen dieper ingaan op het leven van een ridder, hoe werd je een ridder, wat was je taak als ridder? etc. De verschillende vakken zullen we zoveel mogelijk integreren binnen het thema, denk hierbij aan begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook zullen we lekker creatief aan de slag gaan. Hebben jullie thuis spullen over ridders en kastelen die mee naar school genomen mogen worden? Die zijn van harte welkom!

Citotoetsen

Deze week en volgende week worden er weer een aantal citotoetsen afgenomen in de groepen. Voor de kinderen zijn dit vaak intensieve weken. Het is fijn als er thuis voldoende ruimte is om lekker uit te rusten, zodat ze zich op school goed kunnen concentreren.

Lezen

We kunnen het niet vaak genoeg benoemen... Het is (en blijft) belangrijk om thuis veel aandacht te besteden aan lezen. Zowel het oefenen met hardop lezen, voorlezen als het zelfstandig lezen. Voor de ontwikkeling van een kind is lezen heel belangrijk. Voor lezen is namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Ook prikkelt lezen de verbeeldingskracht en de emotionele verwerking speelt hierin ook een belangrijke rol. Het lezen van een boek geeft rust en verdieping, waardoor ook het concentratievermogen ontwikkeld kan worden. Het bevordert de taalontwikkeling en vergroot de woordenschat. Elke dag 10 minuten oefenen met lezen en daarnaast zelf ook voorlezen is ons advies. Heel veel plezier met lezen!

Tafels leren

Naast het lezen, blijft het oefenen van de tafels ook belangrijk. Maar er een gezellig momentje van! Op de fiets, in de auto, het tafellied zingen, het kan allemaal! Aan het eind van groep 4 moeten de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10 kennen en eind groep 5 moeten de kinderen de tafels van 1 t/m 10 goed geautomatiseerd hebben.

Gymspullen

Steeds vaker komt het voor dat kinderen hun gymspullen vergeten of geen gymschoenen hebben. Willen jullie hier extra aandacht aan besteden? Alle kinderen van de middenbouw gymmen op dinsdag en donderdag. Ook een elastiek voor kinderen met lang haar is nodig.

BovenBouwBezigheden

Cito's

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2017 maar voor iedereen een fijn jaar mag worden. Vorige week zijn we begonnen met de Cito toetsen. Deze toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen bij de kinderen. Van rekenen, spelling tot begrijpend lezen. We concentreren ons goed en zijn hard aan het werk.

Volleybal

Op zaterdag 11 februari doen 3 bovenbouw teams mee met het volleybaltoernooi. Deze week komt een mail waarin de trainingsmomenten staan. Ook zal Carlene opzoek gaan naar 3 coaches voor de teams. Mocht je interesse hebben, mag je natuurlijk al bij Carlene aankloppen.

Project

Vanaf 23 januari starten we met een nieuw project in de bovenbouw. De dierenwereld. Bij dit project zal ook een verslag gemaakt worden. Uitleg hierover volgt volgende week.

Adviesgesprekken

De adviesgesprekken van groep 8 zullen maandag 30 januari gaan plaatsvinden.

Musical

Groep 8 heeft al een voorzichtige stap gemaakt richting de musical. Samen met Evie (oud leerling) hebben ze de eerste ideeën besproken.

Medezeggenschapsraad

26 Januari komt de MR weer bijeen op OBS De Mheen om 20.00 uur. Agenda: Opening Mededelingen door MR Mededeling door GMR Ingekomen stukken Notulen 12 december 2016 Actielijst 12 december 2016 Mededelingen Ben / Anita Begroting van school Enquête TSO voorbereiden en uitzetten PR en zichtbaarheid Nieuwsbrief Rolagenda Rondvraag In de volgende nieuwsbrief kunt u weer een kort verslag vinden.    

 

Kinderopvang

Nog de beste wensen voor 2017. Op de bso zijn we druk met de winter bezig nu het buiten echt koud aan het worden is. We hebben een winterhoek gemaakt met een iglotent en een kampvuurtje. De aankleding doen we samen met de kinderen. Let op : Willen de ouders als ze hun kind op de bso op hebben gehaald weer door de zijdeur vertrekken? De voordeur is anders niet meer op slot en zo hebben we geen overzicht wie er in de school loopt. We merken dat het goed werkt bijzonderheden over uw kind wat afmelden e.d  betreft over de app. Dinsdag 31 januari is er weer een schoolvrije middag. Komt uw kind dan op de bso, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven i.v.m. de planning. Tot de volgende keer, Erika, Farida, Irene en Sherayza.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055