Nieuwsbrief De Mheen

19 september 2018

Plusgroepen

Dit schooljaar hebben alle Leerplein055 scholen extra formatie gekregen om in te zetten op een eigen aandachtspunt. Wij kiezen voor kinderen die meer aan kunnen. Wij noemen het dan Plusgroepen. Kinderen in deze groepen krijgen extra opdrachten waarvoor ze zich echt moeten inspannen.

Momenteel hebben we een juf die bekend is met deze kinderen en dit aanbod. In school hebben we al kinderen geselecteerd. Na een aanloop van enkele weken zal het van start gaan. Voorlopig starten we met een Plusgroep in de MB en een Plusgroep in de BB. In november kijken we hoe dit bevalt en of er bij de OB ook een groep gemaakt kan worden.

Koffie / thee hoekje

Een wens gaat in vervulling: op woensdag- en vrijdagochtend kun je even aanschuiven voor een kopje thee of koffie. Kinderen keurig op tijd in de groep en dan in de hal even bijpraten.

Dit kan tot ± 9.15 u.  want daarna is deze ruimte vaak weer voor ons onderwijs in gebruik.

IB op De Mheen

In juni meldde ik al dat Leerplein055 de IB-ers anders inzet op de scholen. Alle IB-ers moesten solliciteren en zijn nu ook alleen IB-er. Wij hebben geluk dat Monique bij ons blijft en zij werkt ook op de Kosmos.
De werkdagen gaan we nu al veranderen. Voor collega's en ouders is dit handiger. Monique werkt nu op maandag standaard op De Mheen en op woensdag bij de Kosmos. De dinsdag en de donderdag wisselen. Gezien de veranderde inzet willen wij ook nog eens benadrukken dat de contacten over je kind vooral via de eigen leerkracht lopen.

Als het echt nodig is, kun je haar mailen: mresoort@leerplein055.nl 

Kinderen vrij

Nog even ter herinnering: dinsdag 25 september is de Medewerkersdag van Leerplein055. Alle leerkrachten van het Openbaar Onderwijs hebben dan een leuke en leerzame dag met elkaar. De kinderen hebben die dag vrij.
Morgen donderdag 20 september is de bovenbouw vrij om uit te rusten. Dit geldt zeker ook voor de leerkrachten.
Op woensdag 3 oktober hebben we met ons team een studiedag en de kinderen zijn de hele dag vrij.

Vlindernieuws

Informatieavond

Op woensdag 26 september zijn jullie van harte welkom op de informatieavond voor kleuterouders. Leuk om kennis te maken met de andere ouders (weet je meteen met welke ouder je te maken hebt als je kind ergens wil gaan spelen), de kans om vragen te stellen aan  de leerkracht over wat je maar wilt weten, de kans om kennis te maken met de overblijfkracht van je kind en vooral: een prachtige gelegenheid om uitleg te krijgen van onze eigen Yvette over de ontwikkelingsfases van kinderen. Zo’n avond wil je toch niet missen?
Voor onze organisatie is het fijn te weten hoeveel mensen er komen, dus geef je gauw op bij de stamgroepsleider van je zoon of dochter.

Kanjertraining Open les

In de onderbouw zijn de Kanjerlessen weer begonnen. In deze periode doen we dat even heel intensief. We lezen het boek voor en doen de oefeningen en lessen uit de methode. Dit legt de basis voor de rest van het jaar, want als alle lessen gedaan zijn, dan begint het echte werk pas. Goed je grenzen aangeven en een echte Kanjertijger worden, dat moet je vooral elke dag doen en oefenen.
Binnenkort krijgen jullie een uitnodiging voor de Open Kanjerles. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom om een les mee te kijken en mee te doen. Dus: houd je mail in de gaten!

Cursus kleuterjuffen

Bijscholen is voor iedereen leuk en uitdagend. Vorige jaar deden Marian en Ellen de cursus “ Kleuters in de 21ste eeuw” al. Wij waren er erg enthousiast over en dus doen Wendy, Ineke en Anita hem dit jaar. In deze cursus wordt vooral ingegaan hoe je bij ieder thema dat je aanbiedt in de groep, een themahoek kan maken waar kleuters op een speelse manier allerlei cognitieve en sociale vaardigheden kunnen oefenen zoals: tellen, letters en cijfers schrijven, rollenspel spelen, meten en wegen en nog veel meer. Veel leuker en spannender dan aan een tafeltje een werkje doen. We zagen vorig jaar al hoe leuk onze kleuters dat vonden en gaan dit nog verder uitdiepen.

Bee-Bots in de klas

Jullie hebben het vast al gehoord van de kinderen. Elke kleutergroep heeft een Bee-Bot/Blue-Bot in de groep. Vorig jaar mochten we ze een poosje uitproberen en de kleuters en wij waren heel enthousiast.
Wat een Bee-Bot is? Dat is een klein robotje dat te programmeren is via de knoppen op zijn rug. Zo kan een kind een route van tevoren plannen, inprogrammeren en dan natuurlijk kijken of het klopt en Bee-Bot de juiste route gaat lopen. De kleuters leren zo vooruitdenken, plannen en de beginselen van programmeren. We kunnen daarnaast ook van alles doen op het van gebied taal, rekenen enz. In basis zijn ze in te zetten t/m groep 8, dus voorlopig is er wel voldoende uitdaging.

Uitnodiging voor de viering met spelletjes

Op woensdag 19 september van 11.45 uur tot 12.30 uur, is er een super gezellige spelletjes viering in de kleutergroepen. Ouders en Grootouders zijn van harte welkom om met een klein groepje kleuters een gezelschapsspelletje te doen. We hebben spelletjes op school, maar zelf een spel meenemen (waarvan je dan de spelregels waarschijnlijk al wel kent) mag natuurlijk ook. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Dierengeluiden

3e jaars

De 3e jaars hebben inmiddels al een aantal letters geleerd en kunnen zelfs al woordjes en korte zinnetjes lezen. Wat gaat het toch snel! De letters die de kinderen tot nu toe geleerd hebben, zijn 'i', 'k', 'm', 's', 'aa', 'p', 'r'. Na elke kern krijgen de kinderen hun werkboekje mee naar huis. Hierin staan korte verhaaltjes die leuk en leerzaam zijn om samen met de kinderen te lezen.

Tafels oefenen.

In de groep zijn we weer druk bezig met het oefenen van de tafels. Willen jullie thuis ook extra oefenen? Groep 4 begint met de tafel van 2 en groep 5 oefent de tafel van 6.

Klokken.

We merken dat klokkijken voor veel kinderen lastig is. Er bestaan leuke apps om dit extra te oefenen en ook tussendoor vragen naar de tijd is een tip die wij willen geven.

Groep 5 is begonnen met de digitale tijd. Ze leren o.a. hoe zij de analoge tijd om kunnen zetten naar de digitale tijd en andersom.

Ouderhulp.

We kunnen jullie hulp weer goed gebruiken! De inschrijfformulieren hangen op de deur van de stamgroep. Alvast bedankt!

Viering

Volgende week vrijdag 28 september vanaf 11.30 uur is de grote viering in de geMheenschapsruimte. Van de middenbouw doen de Walrussen en Dolfijnen mee.

BovenBouwBezigheden

Vandaag komen alle bovenbouwers weer op hun fiets terug van hun Magisch Kamp. Deze foto is gisteren genomen na het achtste jaars spel.

Medezeggenschapsraad

Op 6 september is de eerste vergadering van de MR van dit schooljaar geweest.
Naast de start van het nieuwe schooljaar hebben we het gehad over de onderwerpen die we vorig jaar gestart zijn. Zo hebben we kort gesproken over het vervolg van het onderzoek naar de mogelijkheden van een continurooster, is er met Ben gesproken over het laatste inspectie bezoek en hebben we stil gestaan bij de opmerkingen van ouders over de TSO. Hierbij willen we jullie er graag op wijzen dat klachten, vragen of opmerkingen over de TSO het beste rechtstreeks met het Kindercentrum opgenomen kunnen worden. Als school zijn we namelijk geen afnemers, maar dat zijn de ouders.

Verder hebben we gekeken naar de bezetting van de MR. Om persoonlijke redenen heb ik (Inge Sterenberg) aangegeven mijn taken als lid/ voorzitter van de MR neer te leggen.  Op dit moment lukt het mij onvoldoende om mijn taak goed uit te voeren. Karin van ’t Hof (moeder van Sem) heeft aangegeven om de voorzittersrol voor dit jaar over te willen nemen. Omdat we vorig jaar twee kandidaten hadden voor een vacature hebben we besloten om de kandidaat van vorig jaar te vragen om namens de ouders zitting te nemen in de MR. Volgende keer meer hierover.

Overig nieuws

Vriendjes van Orpheus

Beste Ouder,  

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat onze school zich heeft aangemeld voor het Vriendjes van Orpheus - Scholenprogramma. Via deze nieuwsbrief leggen wij jullie graag uit wat dit inhoudt:  

De Vriendjes van Orpheus Vriendjes van Orpheus ontdekken de wereld van theater; voor én achter de schermen. Vriendjes van Orpheus krijgen een gratis theaterticket, ontvangen regelmatig leuke cadeautjes en zijn uitgenodigd voor allerlei bijzondere Vriendjes Feestjes.

Gratis theateractiviteiten
Wij sparen als school punten voor ieder kind die zich heeft aangemeld vóór de herfstvakantie. Met deze punten mogen wij dit schooljaar gratis theateractiviteiten uitzoeken voor de kinderen zoals; voorstellingen, rondleidingen en workshops. Help jij ons ook mee om zoveel mogelijk punten te sparen en jouw kind unieke ervaringen te geven?
 

Kosten en aanmelden
Gezinnen met 1 kind betalen €25 per theaterseizoen. Gezinnen met 2 of meer kinderen betalen €40. Bekijk de website voor meer informatie en aanmelden: http://www.orpheus.nl/vriendjes/

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Mheen is onderdeel van Leerplein055