Heropening vanaf 11 mei

vrijdag 24 april 2020

Deze periode heeft een impact op iedereen. We hebben immers nog nooit een pandemie van deze omvang en de consequenties daarvan meegemaakt. In no time hebben we met elkaar oplossingen moeten bedenken voor iets waarvoor we tot op heden geen draaiboek hadden. We moesten samen met ouders onderwijs verzorgen voor onze kinderen thuis.

Invulling komende weken
Vandaag begint de vakantie. We hebben in overleg met de MR besloten de meivakantie met drie dagen te verlengen t/m 10 mei. Wij besteden die drie dagen onder meer aan het opvangen van de kinderen van ouders met een cruciaal beroep en het praktisch uitwerken van het plan en inrichten van de school voor na de heropening. Dit willen wij goed doen en wij hebben daar ook tijd voor nodig.

Maandag 11 mei school weer open
Nog twee weken en dan is het zover, 11 mei gaan de scholen weer open en komen de kinderen weer naar De Mheen. Dat startpunt zal voor iedereen anders zijn. Een beginsituatie wordt immers bepaald door hetgeen er de afgelopen maanden is gebeurd of wat er juist niet is gebeurd. We weten alleen wat ‘het’ met onszelf heeft gedaan, de coronacrisis en alles wat erbij hoort. We hebben alleen ons eigen perspectief, ons eigen gevoel en weten niet wat onze kinderen voelen, hebben meegemaakt, al dan niet hebben geleerd of hebben ervaren. De één zal makkelijk over de afgelopen maanden kunnen vertellen, bij de ander hebben we misschien het idee dat ze een lange vakantie achter de rug heeft. En hoe graag we misschien ook willen beginnen, daar waar we zijn geëindigd. Nu we weer gaan opstarten dan zal het niet alleen over schoolwerk gaan, maar juist ook over het welbevinden. Samen zijn we je bent!

Plan van heropening
We mogen weer op school gaan lesgeven, maar wel in kleine groepen. We hebben bij het maken van een plan de richtlijnen van de overheid, moeten vertalen naar de realiteit van De Mheen. De haalbaarheid van die richtlijnen is echter afhankelijk van de inzetbaarheid van het team, de ruimte in het gebouw en de aantallen in de noodopvang.

Toelichting op de afwegingen
We hebben zorgvuldig allerlei afwegingen gemaakt. Hierbij wil ik de meest opvallende toelichten:

  • Op De Mheen hebben we te maken met ongeveer 1/3 minder bezetting van collega’s, bijvoorbeeld omdat zij in de risicogroep vallen of klachten hebben. Als we de groepen in tweeën zouden splitsen dan leverde dat problemen op voor de bezetting en veiligheid met te grote aantallen. De indeling die we hebben gemaakt, is wellicht minder lestijd dan jullie hadden gehoopt, maar is wat op dit moment binnen onze mogelijkheden lijkt te liggen.
  • We hebben erop gelet dat elke groep evenveel onderwijstijd heeft door de korte woensdag en vrijdag te verlengen.
  • We draaien een continurooster zodat er geen extra leswisselmoment is en we verzorgen zelf de overblijf zodat er geen externen in de school komen i.v.m. de veiligheid.
  • We kiezen er voor om elke jaargroep apart les te geven. Doordat zij als leerjaar een hele dag op school zijn, is er geen sprake van versnippering en is de onderwijstijd optimaal binnen de gegeven omstandigheden.
  • Zoveel mogelijk kinderen uit één gezin zijn op dezelfde dagen ingedeeld. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht dit tot grote problemen leiden, neem dan even contact op.

Deze keuzes zijn gemaakt in samenspraak met het team en met instemming van de Medezeggenschapsraad. Ook hebben we enkele ouders gebeld om een vraagstuk voor te leggen.

Als bijlage het plan van de heropening. Mocht je hierover contact willen, stuur dan een mailtje aan Gonda Massier via gmassier@leerplein055.nl. Op donderdag 30 april worden de meest urgente vragen beantwoord. De overige vragen worden na 6 mei beantwoord.

Nogmaals complimenten voor de afgelopen periode. Ik vind het knap hoe we dat onder tijdsdruk met elkaar voor elkaar hebben gekregen en ben trots op de inspanning die iedereen heeft geleverd.

Verrassing
Het aftellen voor de vakantie is een mooi ritueel dat we nu niet op school met elkaar kunnen doen. Om de vakantie toch met elkaar in te luiden hebben alle collega’s een aftelfilmpje gemaakt: link naar filmpje aftellen tot de vakantie. En hebben jullie het schoollied al geoefend? De instructievideo’s van Yvette zijn te vinden in MOO via de tegel Google Drive in de map ‘Schoollied’.

Daarnaast heeft DJ Sander als verrassing een Koningsdag mix gemaakt speciaal voor de kinderen van De Mheen met foto’s, muziek en tussendoor een boodschap. Dus zet de speakers aan en maak er thuis een feestje van! link naar De Mheen disco.

Voor nu een hele fijne vakantie gewenst!

Hartelijke groeten,

Gonda Massier

Bijlage: plan heropening De Mheen vanaf 11 mei

Delen via