de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | oktober 2020

Schoolbreed project

In onze schoolbrede projecten brengen we de kinderen al van jongs af aan in aanraking met kunst en cultuur. Het project “de mens in de kunst” krijgt steeds meer vorm. Bij dit project staat de mens in de beeldende kunst centraal. In alle groepen wordt kunst bekeken en zelf gemaakt. Hiermee doen we een beroep op de creativiteit. Creativiteit ontwikkelt bij de kinderen het kritisch kijken en denken en stimuleert het probleemoplossend vermogen.
Het past bij ons als Jenaplanschool om hier veel aandacht aan te besteden.
1602606097-wat-zie-je
IMG_3729

Tevredenheidspeiling

We gaan op onze school tevredenheidspeilingen uitzetten. Wij willen d.m.v. deze peiling graag van jullie horen op welke punten onze school het goed doet en op welke punten het in jullie ogen beter kan. De vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en wordt vanaf dit jaar door alle Leerplein055-basisscholen gehanteerd.
We vinden het belangrijk dat jullie de vragenlijst invullen zodat we een compleet beeld krijgen. Jullie ontvangen de link naar de vragenlijst vandaag per mail en kunnen deze vervolgens online invullen. De mail is afkomstig vanuit het administratiesysteem en heeft als afzender 'Openbare Basisschool De Mheen', mailadres wmk@wmkpo.nl.
Ook de kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen binnenkort een online tevredenheidspeiling in.
Zij doen dit op school. De uitkomsten van de peiling bespreken we met de Medezeggenschapsraad en uiteraard informeren we jullie ook over de uitkomsten en eventuele acties.  
Het invullen duurt slechts 5 tot 7 minuten.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Teamnieuws

Carlene Storm, stamgroepleidster van de Tijgers, zal na de herfstvakantie buiten de groep aan het werk gaan tijdens de laatste periode van haar zwangerschap om zodoende minder risico op besmetting met COVID-19 te lopen. Eind november gaat Carlene echt met verlof. De invulling van de vacature is in de afrondende fase. Carlene en de Tijgers hebben vandaag alvast een pre-verloffeestje gevierd met allerlei leuke activiteiten; zie de foto:
foto verlof Carlene

Beeldmateriaal

Wij maken graag foto’s in onze groepen om jullie via de Leerpleinapp en de nieuwsbrief een kijkje te geven in de klas. Daarnaast willen we nieuwe ouders, die op zoek zijn naar een school voor hun kind, een beeld geven met actuele foto’s. Morgen, donderdag 15 oktober, komt er een fotograaf. We hopen dat er prachtige sfeerbeelden worden gemaakt. We willen jullie vragen of de kinderen vrolijk gekleurde kleding kunnen dragen.
Van veel kinderen is het toestemmingsformulier al retour. Willen jullie dit uiterlijk morgen inleveren?
38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Binnengekomen info

Sport van de maand november

De kinderen kunnen zich weer aanmelden voor Sport van de maand. Dit kan tot 23 oktober!
Ga naar https://sportstimulering.accres.nl/

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...