de-mheen
De vakantie is begonnen! Hierbij de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2022 – 2023. Wij kijken als team van de Mheen terug op een mooi jaar. We bedanken jullie voor het vertrouwen het afgelopen schooljaar. De mooie herinneringen nemen we mee, zoals: het spelen en werken in de groep, de vieringen en de Buitendagen. Daarnaast is iedereen weer gegroeid. Genoeg om dankbaar voor te zijn en met een goed gevoel op terug te kunnen kijken!
nieuwsbrief De Mheen | juli 2023

De achtstejaars

Afgelopen dinsdag schitterden de achtstejaars tijdens de eindmusical “Chaos in de brugklas”. Wat was het een fantastische eindpresentatie en wat stonden de kinderen te stralen! Zij hebben de musical zelf gemaakt, van het script, de dansjes tot de meeste liedteksten. Super goed gedaan! Tijdens de musical kwamen de vaardigheden en talenten waarbinnen het Jenaplanonderwijs extra aandacht voor is goed naar voren: creativiteit, presenteren, ondernemen en samenwerken.
Na de musical was er tijd voor het officiële gedeelte, mooie woorden en een lied van ouders en het team. En er waren cadeaus. De achtstejaars en hun ouders hebben een ingelijst gedicht (zie foto) en aan alle groepen een vogelhuisje gegeven die buiten op het raam gehangen kan worden. Zo kunnen we van dichtbij de natuur beleven.
Na de zomer starten de achtstejaars in de brugklas. Elk kind gaat naar een school passend bij zijn of haar niveau. In de winter hebben alle kinderen een schooladvies gekregen en konden ze op zoek naar een voortgezet onderwijsschool. In april heeft groep 8 de Centrale Eindtoets gemaakt en enkele weken later hebben we de toetsresultaten ontvangen. De eindtoets rekent met een score tussen de 500 en 550. Het gemiddelde van de school zat dit jaar op 535,4. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 534,9. De toetsresultaten hebben het beeld dat we van de kinderen hebben bevestigd en we zijn dan ook trots dat de kinderen laten zien wat ze kunnen.
Dit was de laatste keer dat deze Eindtoets werd afgenomen. De komende achtstejaars maken in februari een nieuwe toets, de Doorstroomtoets.

Schoolbreed hebben we de afgelopen periode ook verschillende Cito toetsen afgenomen.
We bekijken vervolgens de schoolresultaten om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde
(groepen) kinderen extra aandacht nodig hebben. Of dat bepaalde vakgebieden een impuls nodig hebben. De resultaten hebben we als team geanalyseerd en op 28 juni aan elkaar gepresenteerd. Dit vormt weer de basis van de plannen die we maken voor het nieuwe schooljaar. Hiermee werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs.

We kijken ook hoe onze school het doet in vergelijking met andere scholen. Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) stuurt ons twee keer per jaar een rapportage die we gebruiken om onze resultaten te vergelijken met andere scholen. Als school delen wij daarvoor de resultaten van de taal en rekentoetsen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl) en het NCO verzamelt zo informatie van scholen in heel Nederland. Er wordt hierover op zo’n manier gerapporteerd, dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar kinderen. Ook worden deze gegevens gebuikt voor wetenschappelijk onderzoek om met elkaar het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en samen te werken aan goed onderwijs.

Teamnieuws

We zijn blij dat we eind juni de groepsverdeling voor komend schooljaar met de ouders en kinderen hebben kunnen delen. Dit is altijd een grote puzzel die we met het hele team leggen en waarbij we rekening houden met allerlei aspecten, maar met als doel een goede plek voor álle kinderen.

Er zijn collega’s die een nieuwe stap in hun loopbaan zetten;
Saskia Spoelstra gaat na jaren op de Mheen te hebben gewerkt een overstap maken naar het volwassenonderwijs. Zij gaat haar kwaliteiten inzetten bij TopTaal, een dienstverlenende onderwijsinstelling voor volwasseneducatie Nederlands. Mooi dat zij haar ervaring en kwaliteiten wil inzetten om mensen voldoende vaardig te maken in de Nederlandse taal en cultuur.

Ferri Broekhuis is bijna vier jaar geleden als Pabo student gestart op de Mheen en is daarna in dienst gekomen als stamgroepleider van de Orka’s. Hij ambieert een baan in de ICT branche en gaat daarom de Mheen verlaten. We hebben Ferri zien groeien in de functie als stamgroepleider en zijn dankbaar voor zijn grote inzet. We vinden het uiteraard jammer dat hij de Mheen gaat verlaten, maar we gunnen hem deze nieuwe uitdaging.

Eva van de Berg is sinds maart gestart als interim-intern begeleider en start na de zomer met een nieuwe klus in Amersfoort.

We gaan Saskia, Ferri en Eva in de eerste plaats missen als betrokken teamleden met een groot hart voor kinderen en het Jenaplanonderwijs. Tegelijk zijn we groot voorstander van een leven lang leren en ontwikkelen. Vanuit dat oogpunt is het gaaf dat deze collega’s op nieuwe plekken weer van toegevoegde waarde zullen zijn.

Er zijn ook collega’s die wat minder gaan werken. Daardoor en met het vertrek van collega’s ontstaan kansen voor nieuwe collega’s. Hierbij het complete plaatje van de indeling van de stamgroepleiders over de groepen:
Er zijn ook collega’s die buiten de groep extra ondersteuning bieden. Een aantal collega’s doet dat nu ook, zoals Megan en Sandra. Anita Kalma zal ook in de begeleiding een rol gaan spelen.
Karen van Dongen blijft haar expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid inzetten.
Ingrid Vermeulen komt ons team versterken als onderwijsassistent en Mirjam van Dingen als onderwijsassistent in opleiding. Peggy Corbeek werkt sinds een tijdje een aantal uren op de Mheen als Intern-begeleider/ kwaliteitscoördinator en komt vanaf augustus die taak voor vier dagen per week invullen. Anita Gezer is aan het re-integreren en doet dat voorlopig met taken buiten de groep. Lydia en Bonno werken als onderwijsondersteuners (administratie en conciërge).

Buitendagen

Wat een feest dat we in juni twee fantastische Buitendagen voor de onder- en middenbouw hebben gevierd. In het Mheenpark heeft iedereen genoten van het toneelstuk, de activiteiten en het lekkers. De buitendag stond in het thema van Kamperen en er was van alles te beleven. Wat is het mooi om te zien dat dit "festival" met de inzet van zoveel (groot)ouders, stamgroepsleiders en achtstejaars kinderen gerealiseerd is. Samen zijn we de Mheen!

Stamgroepavonden

In het nieuwe schooljaar hebben we stamgroepavonden voor ouder(s)/ verzorger(s) gepland. Op deze avonden staat de kennismaking centraal. Als ouders van de groep van jullie kind(eren) ontmoeten jullie elkaar en er is alle gelegenheid om de stamgroepleider(s) beter te leren kennen. Daarnaast zullen zij relevante informatie met jullie delen over groep specifieke zaken.
  • Onderbouw dinsdag 29 augustus 19:00 – 20:00 uur
  • Bovenbouw dinsdag 29 augustus 20:15 – 21:15 uur
  • Middenbouw dinsdag 5 september 19:00 – 20:00 uur
Zetten jullie deze data alvast in de agenda?

Vakanties en vrije dagen

Even voorstellen

Tot slot...


Zomervakantie
Vrijdag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2023
Herfstvakantie
Zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie
Zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17 februari t/m 26 februari 2024
Paasweekend
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024
Koningsdag
Zaterdag 27 april 2024
Meivakantie
Zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei 2024
Hemelvaart
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Pinksteren vakantieweek
Zaterdag 18 mei t/m zondag 26 mei 2024
Zomervakantie
Zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024
We hebben ook een aantal teamstudiedagen gepland waarop wij als compleet team aan de schoolontwikkeling werken.
Studiedagen:
  • Maandag 18 september 2023
  • Vrijdag 17 november 2023
  • Woensdag 31 januari 2024
  • Maandag 26 februari 2024 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
  • Dinsdag 2 april 2024 (aansluitend aan Pasen)
Wij gaan nu genieten van de vakantie. De BSO van Partou is natuurlijk wel gewoon open in de zomer en heeft allerlei leuke activiteiten gepland.
W
e wensen jullie een fijne vakantie toe. Wij hopen jullie (met uitzondering van de achtstejaars ;) maandag 21 augustus in goede gezondheid weer terug op school te zien!

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...