de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | september 2022
Wat was het fijn om de kinderen vorige week weer te verwelkomen. Op de eerste schooldag zijn we in een grote kring op het plein met alle 255 kinderen gestart met het zingen van het Mheenlied. Van alle kanten klonk: En ik meen en ik meen en ik meen. Ik wil naar school …maar wel de Mheen!”
Het is waardevol dat er op Jenaplanscholen naast gesproken en geschreven taal ook vaak andere talen om je te uiten ingezet worden, zoals muziek en zang.

Voor veel kinderen betekende de opstart het weerzien met vriendjes en vriendinnetjes. En voor degenen die overgestapt zijn naar de volgende bouw ook de kennismaking met hun nieuwe stamgroep en stamgroepsleider. We besteden in de eerste periode veel en zorgvuldig aandacht aan de groepsvorming. Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de aandacht en energie zich kan focussen op leren en ontwikkelen. De positieve omgang ondersteunen we met behulp van de Kanjertraining. Wij hopen er weer een mooi en waardevol schooljaar van te maken samen met jullie. De Mheen, samen zijn wie je bent!
Kanjervlag

Stamgroepsavond

Naast veel aandacht voor groepsvormende activiteiten in de groepen, is een goede start met jullie als ouder(s)/verzorger(s) ook van belang. Afgelopen dinsdag werd de stamgroepsavond van de onderbouw redelijk goed bezocht. Komende week staan de stamgroepsavonden van de midden- en bovenbouw op de planning.
  • Maandagavond 5 september: bovenbouw Leeuwen, Panters, Tijgers en Jaguars
  • Dinsdagavond 6 september: middenbouw Walrussen, Dolfijnen, Orka’s en Inktvissen
Tijdens deze stamgroepsavond ontmoeten de ouder(s)/verzorger(s) van de groep elkaar en er is alle gelegenheid om kennis te maken met de stamgroepsleider(s). Daarnaast delen de stamgroepsleiders relevante informatie met jullie over bouw specifieke zaken. Zo wordt in de bovenbouw e.e.a. verteld over het Haps kamp.

Willen jullie je opgeven via de Parro agenda? Dan zorgen wij dat er om 19:45 uur voldoende koffie/thee klaarstaat. Om 20:00 uur starten we. Van harte welkom!

Startgesprekken en huisbezoeken

De kinderen en ouders die nieuw zijn of doorgestroomd zijn naar de volgende bouw willen we graag z.s.m. nog beter leren kennen. Met de ouder(s) van een 4 jarige vindt ongeveer 6 weken na de start een volgende gesprek plaats. Bij de kinderen van groep 3 komt de stamgroepsleider in de komende periode op huisbezoek en de ouders en kinderen van groep 6 worden uitgenodigd voor een ouder-kind-startgesprek. Via de Parro agenda ontvangen de ouders met een kind in groep 3 of 6 deze week de uitnodiging om hiervoor in te tekenen. Kinderen ervaren tijdens deze gesprekken de samenwerking tussen ouders en de stamgroepsleider. Als partners in opvoeding en onderwijs creëren we zo een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

De ouders van kinderen van een ander leerjaar worden t.z.t. ook voor een gesprekronde uitgenodigd. We hebben gedurende het schooljaar rondes met gesprekken gepland zodat we iedereen een aantal keer per jaar spreken. En als er iets is wat je wilt delen, schroom dan niet om een gesprek aan te vragen.

Medezeggenschapsraad

In de zomer kon er gereageerd worden op een vacature in de MR. Er was één kandidaat, Haiko Fertig. Er komt daarom geen verkiezing. Hierbij stelt hij zich aan jullie voor:

Ik ben Haiko Fertig, de vader van Tije (Dolfijnen), Fien (Koolwitjes) en Jip (4 maanden). Velen van jullie zullen mij (her)kennen met cowboyhoed.
In het kort over mij:
Al voor de geboorte van de kinderen was ik betrokken bij de Mheen. Als leerkracht heb ik tijdelijk op de Mheen gewerkt. Daarnaast ben ik muzikant/schrijver en heb ik muziekprojecten geschreven en uitgevoerd. Onder andere ook op de Mheen. Inmiddels werk ik al meerdere jaren als orthopedagoog/studentadviseur in het Middelbaar Beroepsonderwijs en ben ik als vader vooral betrokken bij activiteiten en vieringen op de Mheen.
Dit schooljaar mag ik als ouder in de MR. Dus spreek ook mij gerust aan als je vragen hebt of ergens iets van vindt.
Groeten,
Haiko Fertig
Haiko Fertig

Merijn Tiemens heeft besloten te stoppen met zijn rol binnen de MR. We bedanken Merijn voor zijn inbreng het afgelopen jaar. Nanouk en Ellen blijven nog aan. Voor wie hen nog niet kent, stellen zij zich hierbij nog eens voor:

Ik ben Nanouk (van Tol), moeder van Tess (groep 8, de Panters) en Jack (groep 6, de Leeuwen). Ik zit nu ongeveer 3 jaar in de MR en ben de secretaris, wat in de praktijk betekent dat ik de notulen en het jaarverslag schrijf. In de MR let ik altijd extra op bij thema's die te maken hebben met de onderwijskwaliteit en het welzijn van de kinderen op school. Met mijn achtergrond als psycholoog en orthopedagoog ligt dat dichtbij mijn professionele interesses. Buiten mijn zitting in de MR ben ik dus werkzaam als orthopedagoog bij een kleinschalige praktijk voor jeugdzorg in Apeldoorn en Zutphen. Omdat mijn kinderen wat ouder zijn, ben ik niet meer dagelijks op het schoolplein te vinden. Toch kan je me met grote regelmaat zien, we fietsen regelmatig samen naar school en op maandag, donderdag en vrijdag wil ik de kinderen ook nogal eens oppikken na schooltijd. Al met al kan je me dus best af en toe vinden op school en je mag me altijd aanspreken als je een vraag hebt.
Nanouk van Tol
Nanouk-ACT-2-1200x1200
Mijn naam is Ellen Sloot- van den Noort, voorzitter van de MR van de Mheen. Sinds een aantal jaren zit ik in de MR en sinds vorig schooljaar als voorzitter. Mijn kinderen, Lizzy en Rick zitten bij de Dolfijnen en Panters.
Zelf ben ik ook werkzaam in het onderwijs. Ik geef een dag in de week les op een basisschool in Apeldoorn aan groep 8. Daarnaast begeleid ik meer- en hoogbegaafde leerlingen en coach ik kinderen die de overstap maken van groep 8 naar de middelbare school. Het blijft ontzettend fijn en dankbaar werk om kinderen klaar te stomen voor de toekomst. Ik gun alle kinderen een fijne tijd op school. Vanuit mijn werkachtergrond vind ik het ook mooi om mee te denken aan de ontwikkelingen van de Mheen. Mochten er vragen zijn of andere zaken spelen laat het de MR weten. Zelf ben ik meestal op donderdag en vrijdag na schooltijd op het schoolplein te vinden.
Groeten,
Ellen
Ellen v.d. Noort

Privacy-voorkeuren

parro 1
We voeren het beleid om jullie als ouders jaarlijks te wijzen op het aangeven van jullie privacy-voorkeuren met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal van jullie kinderen. Met een paar kliks in Parro kunnen jullie doorgeven waar jullie wel of geen toestemming voor geven. Dit gaat via het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op ‘Profiel’ en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunnen jullie per kind aangeven wat de privacy-voorkeuren zijn. Het doorgeven van de privacy-voorkeuren kan nog t/m 30 september.
Zonder toestemming zal er in de toekomst geen beeldmateriaal van jullie zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden via de Parro groep of in de nieuwsbrief.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar beperkt invloed op, maar wij vertrouwen erop dat iedereen terughoudend is met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

In het kader van de privacy delen wij geen contactgegevens van jullie met de andere ouder(s)/verzorger(s) en hebben jullie alleen een voornamenlijst ontvangen. Het staat jullie vrij om, bijvoorbeeld tijdens de stamgroepsavonden, contactgegevens met elkaar uit te wisselen. Ook via Parro bestaat de mogelijkheid om berichtjes te sturen naar andere ouders uit de stamgroep.

Luizenpluizen

Hoofdluis: een heel vervelend klein beestje. Niet alleen voor kinderen en ouders, maar ook voor scholen. Als een kind hoofdluis heeft, bestaat de kans dat andere kinderen in de groep het ook krijgen.Jullie hulp als ouders bij de bestrijding is onmisbaar. We willen jullie vragen als oplettende ouder om jullie kind thuis regelmatig te controleren en zeker in elke tweede week na een vakantie. We stoppen met de standaard klassikale controles maar zullen dat alleen incidenteel organiseren.
Mochten jullie neten of luis signaleren, brengen jullie ons dan direct op de hoogte? Als er onverhoopt sprake is van hoofdluis in de groep wordt de groep daarvan op de hoogte gesteld via Parro. Uiteraard wordt niet vermeld welk kind er hoofdluis heeft. Meer informatie over hoofdluis en de behandeling lees je in de folder van de GGD.

Jassentassen

De jassentassen (voorheen luizentassen) blijven we verplicht gebruiken aan de kapstokken voor de jassen, sjaals, wanten, gymspullen, enz. Niet om verspreiding van luizen tegen te gaan, maar om de gangen netjes te houden. Elk kind krijgt bij de start op de Mheen een jassentas. Ben je deze kwijt of is de tas stuk dan kun je een nieuwe kopen. Je doet dan 5 euro in een envelop en schrijft hierop de naam, groep en voorkeur voor de kleur. Inleveren mag bij de stamgroepsleider of bij de conciërge, Bonno. Je kunt kiezen uit blauw, groen en roze.
Logo Partou

Kinderdagverblijf 't Vlindertje
& BSO de Panda's en Koala's

De vakantie zit er weer op, hopelijk heeft iedereen genoten. Op de BSO hebben we een gezellige tijd gehad met het thema ‘lol op de wereldbol’ en genoten van het mooie weer.
Op het kinderdagverblijf hebben we buiten de verkoeling opgezocht door veel met water te spelen.
Inmiddels is de reguliere BSO weer opgestart. Fijn om alle kinderen weer te zien!
Wij wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar toe.
Groetjes Team kinderopvang De Mheen

Ingekomen informatie:

Bericht vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Het ministerie van OCW heeft maatregelen aangekondigd die erop gericht zijn de (informatie)positie van ouders en leerlingen te verbeteren t.a.v. passend onderwijs. Drie van deze maatregelen zijn:
  • Leerlingen krijgen hoorrecht rondom hun eigen ondersteuning.
  • Betere informatie in de schoolgids over het extra ondersteuningsaanbod.
  • In elk samenwerkingsverband een steunpunt.
Om deze maatregelen te versterken is er nu het wetsvoorstel “Versterking positie ouders en leerlingen”.
Dit wetsvoorstel staat sinds 21 juli 2022 open voor internetconsultatie. U kunt tot en met 29 september hierop reageren. U kunt de consultatie bekijken op https://www.internetconsultatie.nl/hoorrecht
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...