de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | september 2020

Zo’n eerste periode is vaak weer even spannend en wennen. Niet alleen voor kinderen, ook voor de stamgroepleidsters is het weer een nieuwe uitdaging om leiding te geven aan het groepsproces. In de eerste periode besteden we veel en zorgvuldig aandacht aan de groepsvorming. Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de aandacht zich kan focussen op leren en ontwikkelen. We doen allerlei groepsopbouwende activiteiten om dit proces goed en spoedig te laten verlopen. Ook zetten we de Kanjertraining in. Op 28 augustus hebben we als team een nascholingsdag gevolgd over de Kanjertraining.

De Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Kanjervlag

Wel/niet naar school in Coronatijd

De beslisboom van BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland kan helpen om te besluiten of een kind wel of niet naar school kan met klachten. Er zijn twee beslisbomen die recent zijn geactualiseerd. Ze zijn te downloaden via de website van Boink

Ouders in de school

Voor de kinderen en ouders van kinderen in groep 1, 3 en 6 is de stamgroepleidster vaak een nieuw gezicht. Vandaar dat we ervoor kiezen om in de eerste weken de ouder-kind-gesprekken in te plannen zodat we uitgebreider kunnen kennismaken. Jullie hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen van de stamgroepleidster.
Bij het brengen in de ochtend staan collega’s die die dag geen groep hebben bij het hek om de kinderen te verwelkomen. Dit zijn meestal: Monique (de Intern-begeleider), Gonda (de directeur), Eline (stamgroepleidster), Anita (stamgroepleidster) en Ben of Paulien (de onderwijsassistenten). Wil je voor schooltijd iets doorgeven dan mag dat via hen, maar een briefje meegeven of even bellen of mailen met de stamgroepleidster kan uiteraard ook. Absenten graag doorgeven via het formulier op onze website.

Andere schooltijden?

Half september vergadert de Medezeggenschapsraad en staat het onderzoek naar andere schooltijden op de agenda.

Goed om te weten…

Er zijn bij ons geen meldingen bekend dat er kinderen zijn met luizen of neten. Het is fijn als jullie thuis regelmatig controleren omdat we nog geen luizencontrole op school organiseren. Er is wel een melding gedaan van een kind met roodvonk. Dit is een overwegend mild verlopende “vlekjesziekte”. Ook is gemeld dat een kind krentenbaard heeft. Dat is een besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie.
Zoals jullie weten, zijn er extra maatregelen m.b.t. de hygiëne van kracht. We hopen daarmee besmettingen van elk virus tegen te gaan.


In de bovenbouw zijn de kinderen bezig met een verslag over een zelf verzonnen fantasieland. Hier werken ze met veel plezier aan:
Fantasielanden

Binnengekomen info:

Kom kennismaken met Kids College Apeldoorn

Zou jij het leuk vinden om eens te zien wat een dierenverzorger doet? Of een specialist in het ziekenhuis, een activiteitenbegeleider of een electrotechnicus? Via KCA kom je meer te weten over allerlei beroepen. Onze gastdocenten nemen de kids mee in hun beroepspraktijk en vertellen wat er leuk of minder leuk is aan hun werk. Op zondagmiddag 20 september mogen kinderen (9-12 jaar) komen kennismaken met KCA: van 14.00 tot 16.00 uur zijn er diverse korte gastlessen waarin o.a. een groenbeheerder, een nagelstylist, een ambulancemedewerker en een illustrator kinderen van alles laten doen en ervaren.
Locatie: De Woonmensen, Deventerstraat 54. En als je het leuk lijkt: schrijf je in om mee te doen met ons gehele programma dat vanaf 4 oktober weer van start gaat – deelname is gratis! Meer informatie vind je op www.kidscollegeapeldoorn.nl

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...