de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | mei 2023
We kijken terug op een fijne periode met leerzame en leuke activiteiten. Zo was de sportdag op woensdag 26 april een groot succes. Met de jaarlijkse sportdag geven we aandacht aan het belang van bewegen en een gezonde leefstijl en daarnaast heeft zo’n dag als doel om te werken aan de sociale vorming en het welbevinden. De kinderen zijn deze dag in aanraking gekomen met nieuwe sporten en activiteiten en het was vooral leuk en gezellig.
De sportdagcommissie en alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!

Teamnieuws

Lydia Rorije, administratief medewerkster, is eind maart geopereerd aan haar rug en aan het herstellen. Ze zal haar werkzaamheden weer rustig opbouwen.

Werkzaamheden in ons pand

De afgelopen weken werd er druk gewerkt in ons pand. In alle lokalen is luchtzuiveringsapparatuur geïnstalleerd. Dit zijn grote units die aan het plafond of de wand zijn gemonteerd. Het merendeel van de werkzaamheden heeft de afgelopen weken plaatsgevonden en ook vandaag nog wordt er hard gewerkt zodat we maandag het lesgeven weer kunnen hervatten. Hoewel we wel wat hinder hebben ondervonden, zijn we vooral blij dat deze apparatuur de luchtkwaliteit gaat verbeteren.

Altijd vader- en moederdag

Op onze school besteden wij niet specifiek aandacht aan vader- en moederdag. Het zijn commerciële feestdagen waar thuis aandacht aan mag worden besteed. Voor ons mag het altijd vader- moederdag zijn en mogen kinderen uit eigen motivatie altijd iets maken voor hun ouder(s).

Reminder van de penningmeester

De sportdag, de Buitendag, het schoolkamp, de Sintviering; dit zijn o.a. activiteiten die niet bekostigd worden vanuit de rijksbijdrage. Deze activiteiten worden betaald door Stichting Goed Gemheend. Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage geïnd.
Helaas is er dit schooljaar nog niet door iedereen betaald en ontstaat er een tekort. Hierbij nogmaals een vriendelijk verzoek om alsnog te betalen zodat we de extra activiteiten kunnen blijven organiseren.
Mochten jullie de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar (eerste betaalverzoek was oktober 2022) nog niet hebben betaald dan verzoeken wij jullie vriendelijk om per kind € 60,00 over te maken via de betaallink https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fEtISq5oRHe1KpqxHP3sWg op rekeningnummer NL 53 RABO 0171 5996 67, ten name van ‘Stichting Goed Gemheend’. Is dit bedrag in 1x te hoog dan kan het ook in delen betaald worden, want het bedrag is aanpasbaar en de link is meerdere keren te gebruiken. Alvast bedankt!

Groepsindeling nieuwe schooljaar

Bedankt voor de met de stamgroepsleiders gedeelde aandachtspunten voor de nieuwe groepsverdeling. We kunnen niet garanderen dat we daar aan kunnen voldoen aangezien we met veel aspecten rekening moeten houden, maar we nemen jullie input mee in de afwegingen bij de indeling. De kinderen van groep 2 worden verdeeld over de vier middenbouwgroepen en de kinderen van groep 5 over de vier bovenbouwgroepen. We kijken bij de verdeling naar de onderwijsbehoefte van de kinderen (dat wat elk kind nodig heeft), de sociale structuren, de indeling van broers/zussen, de groepsgrootte en de verdeling jongens/meisjes. Op basis daarvan maken we een keuze.
Half juni krijgt jullie kind de definitieve groepsindeling mee. Op woensdag 28 juni organiseren we een wenochtend en maken alle kinderen kennis met de nieuwe groep.

Eiertikwedstrijd

De jaarlijkse eiertikwedstrijd was weer leuk én spannend. In de finale op het plein werd er gestreden tussen kinderen uit alle groepen. Dit jaar is de trofee naar de Walrussen gegaan omdat Dina (links op de foto) heeft gewonnen.

Buitendag

Op onze school gaan de kinderen van de bovenbouw elk schooljaar op kamp. De kinderen in de onder- en middenbouw hebben: een Buitendag! Dat is soort festival in het Mheenpark met toneel, heel veel activiteiten verzorgd door (groot)ouders en er is lekkers te eten en drinken. Dit schooljaar is de Buitendag voor de middenbouw op 7 juni en de Buitendag voor de onderbouw op 14 juni. We hopen natuurlijk op veel (groot)ouderhulp tijdens de Buitendagen.
Omdat nog niet alle ouders een keer een Buitendag hebben meegemaakt, is er op woensdag 10 mei een koffie-ochtend met uitleg. Je kunt van 8.30-9.00 of van 12.00-12.30 naar de informatie komen luisteren en gezellig koffie/thee komen drinken en andere nieuwe ouders ontmoeten. Zetten jullie de data in de agenda?

De avondvierdaagse

Het Apeldoorns Wandel Comité organiseert elk jaar de Apeldoornse Avond Vierdaagse. Dit jaar is dat op 19 t/m 22 juni 2023. We organiseren dit evenement niet als school maar ouders kunnen zichzelf en hun kind individueel inschrijven. Een groep kinderen en ouders van de Mheen, lopen al een aantal jaren mee. Mocht je het leuk vinden om ook mee te lopen, sluit dan gezellig aan! De groep loopt de 5 km en verzamelt elke avond om 18.40 uur bij SV Orderbos. Om 18.50 uur vertrekken ze en rond 20.10 uur zijn ze weer terug bij S.V. Orderbos. Je vindt meer informatie op: https://www.awc-avond4daagse.nl Hier kan je je ook aanmelden.
Er bestaat een app groep van ouders die meelopen met hun kind(eren), wil je daarin dan mag je dit aangeven bij Ellen Hoo (stamgroepsleider Vuurvlinders op ma-di en vr / ehoo@leerplein055.nl )
Wij wensen de kinderen en ouders die meedoen alvast veel wandelplezier! 

Ingekomen informatie:

Bijeenkomst van Platform KrachtigApeldoorn.

Graag maken wij u erop attent dat er weer een ouderbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het platform KrachtigApeldoorn.
Ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met veel zorgen en moeilijke vraagstukken. Het is vaak heel lastig om zaken geregeld te krijgen, zoals hulpmiddelen of een speciale woonvorm. Je weg vinden in de wereld van intensieve zorg voor je kind kost veel tijd en energie en gaat gepaard met emoties. Om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen hebben enkele ouders met een zorgintensief kind het Platform Krachtig Apeldoorn opgericht.

Er staat weer een ontspannen avond op het programma in de maand mei. Een avond waarin je de gelegenheid krijgt om iets te leren óf misschien je kunsten te laten zien.
Lijkt het je leuk om andere ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag te ontmoeten én ben je wel in voor iets muzikaals?
Meld je dan aan voor de Djembé workshop, gegeven door Wout Zwikkers.

Datum bijeenkomst: maandag 8 mei 2023
Voor: Ouders/verzorgers van zorgintensieve kinderen
Locatie: Het Kristal, Distelvlinder 200, 7323 XB Apeldoorn
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur Djembé workshop, gegeven door Wout Zwikker
20.30 uur einde workshop, gelegenheid voor een hapje, drankje en praatje
21.30 uur einde avond
Let op: Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar
Aanmelden: Laura Wenneker l.wenneker@meesamen.nl

Met vriendelijke groet,
Tessa Wobma (de Kap) en Laura Wenneker (MEE Samen)
Namens het platform KrachtigApeldoorn

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...