de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | maart 2023

De Grote Rekendag

Jaarlijks doen we mee met de Grote Rekendag. Dit was vandaag op 23 maart 2023. De Grote Rekendag is een projectdag die in het teken staat van rekenen los van een rekenboek. Hiervoor maken we gebruik van inspiratiemateriaal dat door een uitgever samen met een onderwijsadviesteam van de Universiteit Utrecht is ontwikkeld.
Rekenen gebeurt op deze dag vaak in groepjes, regelmatig buiten het klaslokaal en op ontdekkingstocht. Freudenthal (1984) benadrukte ‘wiskunde als menselijke activiteit’. Freudenthal was van mening dat leerlingen niet beschouwd moeten worden als passieve consumenten van kant-en-klare wiskunde, maar dat het onderwijs de leerlingen de kans moet bieden om zelf wiskunde uit te vinden.
Dit sluit goed aan op onze Jenaplanvisie en we vinden dit dan ook een mooie aanvulling op het standaard aanbod. Tijdens deze dag worden de kinderen extra gewezen op de andere aspecten van het rekenonderwijs dan het reguliere (en even belangrijke) aanleren van (basis)vaardigheden.

Alle kinderen zijn aan de slag geweest met uitdagende reken-wiskunde-onderwerpen. Deze keer rond het ontstaan van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval. Daarnaast is er in sommige groepen op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds met veel aandacht voor reken-wiskundige vaardigheden. Rekenen toepassen in de praktijk dat is waar vandaag om draaide.
De stamgroepsleiders van de midden- en bovenbouw openden de dag met een modeshow.
afvalpoppetje-224x300

Teamnieuws

Aanstaande vrijdag 31 maart is het de laatste werkdag van Monique Resoort, Intern begeleider, op de Mheen. Vanaf 1 april is zij volledig in dienst bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn als onderwijsbegeleider.
Wil je nog even persoonlijk gedag zeggen? A.s. vrijdagochtend tussen 8:30 uur en 9:30 uur zijn jullie welkom in de GeMheenschapsruimte voor koffie/thee met wat lekkers.

Berichtje van Monique:
Na 13 jaar op de Mheen gewerkt te hebben, trek ik vrijdag de deur achter mij dicht. Via deze weg wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking en de mooie gesprekken. Het ga jullie goed!
Groeten Monique

Interim intern begeleider Eva van den Berg is inmiddels goed gestart en ingewerkt door Monique. Peggy Corbeek neemt na de zomervakantie de functie als intern begeleider volledig over en draait nu ook alvast wat uren mee.

Voorbereiding schooljaar 2023-2024

We zijn bezig met deze indeling van de kinderen voor volgend schooljaar. De kinderen van groep 2 worden verdeeld over de vier middenbouwgroepen en de kinderen van groep 5 over de vier bovenbouwgroepen. We kijken bij de verdeling naar de onderwijsbehoefte van de kinderen (dat wat elk kind nodig heeft), de sociale structuren, de indeling van broers/zussen, de groepsgrootte en de verdeling jongens/meisjes. Op basis daarvan maken we een keuze.

Wij willen dat de verdeling van deze groepen zorgvuldig wordt gemaakt. Mogelijk hebben jullie als ouders belangrijke aandachtspunten die wij mee kunnen nemen in de verdeling. We willen jullie de mogelijkheid bieden input te geven voor de groepsverdeling. Mocht er iets belangrijks zijn waarvan wij nog geen weet hebben dan kunnen jullie dit tot en met 25 april delen met de stamgroepsleider(s). Dit mag via de mail of Parro.
We kunnen niet garanderen dat we daar aan kunnen voldoen aangezien we met veel aspecten rekening moeten houden, maar we nemen jullie input mee in de afwegingen bij de verdeling.

Half juni krijgt jullie kind de definitieve groepsindeling mee. 
We hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en zien jullie input graag uiterlijk 25 april tegemoet.

Open dag

Op woensdag 5 april staat de gezamenlijke open ochtend van basisscholen in Apeldoorn op de kalender tussen 9:00 en 12:00 uur. Ouders met een kind in de peuterleeftijd hebben dan de mogelijkheid om scholen te bezoeken en sfeer te proeven. Kennen julie ouders met een kind in de peuterleeftijd, nodig hen dan van harte uit voor de open dag.
Wie het leuk vindt om op deze woensdagochtend 5 april als gastheer/gastvrouw nieuwe ouders te ontvangen, kan zich opgeven bij Gonda of via de Parro app.
open dag vierkant

Verbeteren luchtkwaliteit

In ons pand is het binnenklimaat nog niet optimaal. Stichting Leerplein055, de gemeente en het rijk financieren luchtzuiveringsapparatuur. In de voorjaarsvakantie is een start gemaakt met de werkzaamheden. Vandaag zijn er naast de grote gymzaal twee zeecontainers geplaatst waarin de komende maand (bouw)materialen opgeslagen worden. Het plaatsen van de apparatuur vindt vanaf 20 april plaats. Dit zijn grote werkzaamheden waar we hinder van zullen ondervinden. Gelukkig is het voor het goede doel: een betere luchtkwaliteit in onze lokalen.

Vanuit de MR

Afgelopen dinsdag 21 maart stond er weer een MR-vergadering op de planning. Ook ditmaal kwamen we online bij elkaar. Hieronder kort de zaken die besproken zijn.
Als eerste hebben we kennis gemaakt met Victor Mataheru. Hij zal zitting nemen in de GMR namens de Mheen. De GMR is de Gemeenschapppelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Leerplein055. Fijn dat we contact met elkaar hebben gehad. Victor zal af en toe een terugkoppeling geven bij de MR over de zaken die spelen binnen de GMR. Wij wensen Victor veel plezier bij deze mooie taak voor de Stichting.

We hebben met elkaar gesproken over de scholenring. Dit is het aanmeldproces voor de basisscholen binnen de gemeente Apeldoorn. De website basisscholenapeldoorn.nl hebben we bekeken en als helder bevonden. Onze school heeft voldoende plek en alle kinderen die zich hebben aangemeld konden tot nu toe geplaatst worden.

Daarnaast stond het formatieproces op de agenda. Zoals eerder gecommuniceerd kunnen er ook komend schooljaar 11 groepen gevormd worden. Hier zijn we als MR heel blij mee. Achter de schermen is er een start gemaakt met de formatie voor komend schooljaar. Als daar meer over bekend is zal dat medegedeeld worden.

Samen met Gonda hebben we de opbrengsten van de midden toetsen bekeken. Dit zijn de zogenaamde Cito toetsen. Het team heeft tijdens een studiedag alle resultaten bekeken en geanalyseerd. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het lesaanbod voor komende tijd.

Er is gestart met de installatie van luchtzuiveringsapparatuur. Dit zal nog de nodige tijd kosten, voordat dit draaiende is. In april gaan de werkzaamheden hieraan weer verder. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de lestijden van de kinderen tijdens de werkzaamheden.

Mocht je vragen hebben voor de MR, laat het ons gerust weten! Dat kan via de mail: mrmheen@leerplein055.nl of spreek ons gerust aan op het plein!
16 mei vergaderen wij weer.
Groeten,
Ellen (ouderlid MR)

De vrijwillige ouderbijdrage

De Stichting Goed Gemheend heeft al heel wat betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Naast de bijdrage die dit jaar op 60 euro per kind is vastgesteld, is er door diverse ouders ook een extra bedrag overgemaakt om zo ouders te ontlastten die wat minder te besteden hebben. Erg mooi om dat te zien en heel erg bedankt daarvoor!
Nu is het zo dat er ook wat betalingen niet zijn binnen gekomen, wellicht is dit aan jullie aandacht ontsnapt. Dit is niet erg want de link is nog steeds geldig. Zo kunnen we alle extra activiteiten blijven organiseren. Er staan nog tal van leuke activiteiten op het programma, zoals: de sportdag, de Buitendagen en de afscheidsavond.

De eiertikwedstrijd en het lente ontbijt

We kennen op onze Jenaplanschool een aantal mooie tradities. Volgende week staan de eiertikwedstrijd en het lente ontbijt op de agenda. Op donderdag 6 april, de dag voor het paasweekend, mogen alle kinderen een hardgekookt ei meenemen. In de groep strijden kinderen tegen elkaar door het ei tegen elkaar te tikken. Degene van wie de eierschaal tot het laatst heel blijft, wint. Van elke stamgroep blijft er een winnaar over die voor de hele school de strijd aangaat. Uiteindelijk zal de winnaar de wisseltrofee “het gouden ei” voor de stamgroep winnen. De wisselbeker is nu in het bezit van de Leeuwen.
Natuurlijk worden de eieren ook lekker opgegeten. We organiseren in de groep met elkaar een gezellig ontbijtje. Via de stamgroepleider ontvangen jullie daar meer informatie over.

Onderhoud Vlindertuin

Zodra het weer het toelaat, genieten de Vlinders van de onderbouw van de Vlindertuin waar zij lekker kunnen spelen en ontdekkend kunnen leren. De Vlindertuin vraagt wel om onderhoud. Een paar keer per jaar steken ouders, onder leiding van de tuincommissie, hun handen uit de mouwen voor het onderhoud. Aanstaande zaterdag 1 april van 9:30 – 11:30 uur is het weer zover.
Je hoeft geen groene vingers te hebben om te helpen. Het gaat om allerhande klusjes zoals snoeien, vegen, blad opruimen.
Geen oppas? Kinderen mogen gezellig meehelpen of spelen. Kun je maar een deel van de tijd, ook dan ben je welkom; vele handen maken licht werk!
Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd.
Naast dat je bijdraagt aan het speelplezier van de kinderen is het ook gezellig om andere ouders te ontmoeten. Je bent van harte welkom om je op te geven via de agenda in de Parro app.
Lowres onbewerkt bel mail Sunny voor afspraken bewerken en welk formaat etc.

De klassenavond

De achtstejaars organiseren elk jaar een klassenavond voor de stamgroep. De Leeuwen, Tijgers en Panters hebben de avond er al op zitten en komende vrijdag zijn de Jaguars aan de beurt. De kinderen nemen de organisatie op zich. Ze bedenken een thema, maken de budgettering, doen de boodschappen, regelen de versiering en verzorgen het programma. Allerlei leerzame activiteiten, maar de klassenavond is vooral heel gezellig!

Schoolvoetbal

Op de woensdagmiddagen wordt er schoolvoetbal gespeeld. De teams van groep 7/8 kwamen vandaag in actie en zijn door naar de finaleronde in april. Super goed gedaan!

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...