de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | februari 2023
Wat hebben we genoten vandaag tijdens de M’uffendag. Er was lekkers, er waren cadeaus en het was vooral heel gezellig; met spelletjes in de groepen, een viering in de geMheenschapsruimte en de vossenjacht. Collega’s en stagiaires waren in en rondom de school verstopt als ‘vos’. Allemaal verkleed als een personage uit een kinderboek.
Alle ouder(s)/verzorger(s) bedankt voor de cadeaus, de collega’s van de werkgroep bedankt voor de organisatie en de stamgroepsouders voor de hulp!
IMG_5182

Teamnieuws

Na de vakantie start Monique (intern begeleider) parttime met haar nieuwe baan bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn. Ze blijft daarna nog één maand ook parttime op de Mheen werken. Op vrijdag 31 maart nemen we afscheid omdat Monique vanaf april volledig bij het SWV gaat werken.
De werving van een nieuwe intern begeleider loopt. We hopen in maart iemand te kunnen voorstellen.
Een aantal uren van Monique wordt overgenomen door interim intern begeleider Eva van den Berg. Zij zal vanaf 16 maart tot de zomervakantie twee dagen op de Mheen werken. Zij stelt zich hierbij aan jullie voor…

Ik ben Eva van den Berg en ik ben 38 jaar. Ik woon in Amersfoort met mijn lieve man Peter. Tot de zomervakantie zal ik het team van de Mheen komen versterken als intern begeleider. Daar heb ik super veel zin in!
Al mijn hele werkzame leven ben ik te vinden op Jenaplanscholen. Als kind uit een onderwijsfamilie met een moeder en een tante werkzaam op een Jenaplanschool, wist Jenaplan mij ook te raken. Al vanaf de pabo wist ik dat de Jenaplanvisie ook mijn visie is. Eerst als stamgroepleider, later als Ib’er, directeur en Jenaplanopleider. Deze Jenaplan-ervaring neem ik natuurlijk mee naar de Mheen.
Naast het onderwijs houd ik erg van tuinieren in onze moestuin. Ik zing in een bandje en speel een beetje gitaar. Na een drukke werkdag vind ik ontspanning door lekker te koken (met producten uit eigen tuin). In mijn vakantie lees ik graag een boek aan het zwembad.
Ik hoop jullie allemaal snel te leren kennen. Mocht je vragen hebben of nieuwsgierig zijn geworden. Dan kun je binnenkort me even komen opzoeken.
Groetjes,
Eva van den Berg
foto Eva

Opening groen schoolplein

In 2021 zijn wij een traject aangegaan voor het vergroenen van het schoolplein. De buurt, de kinderen, ouders en teamleden zijn betrokken bij dit proces en alle wensen zijn geïnventariseerd. Met deze input is door Eelco Koppelaar een mooi ontwerp gemaakt en het plan is ingediend bij de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. De subsidie is toegekend en in de zomer van 2022 is een start gemaakt met de werkzaamheden.

In fases is dit plan uitgevoerd door Wilbrink Buitenspelen en de laatste fase heeft de afgelopen weken plaatsgevonden. Nu, in de winter van 2023, is het plein fantastisch geworden. Het plein is nu klimaatbestendiger: de afwatering is sterk verbeterd d.m.v. infiltratiekratten, er zijn minder tegels, er is meer groen en de bomen die zijn aangeplant, gaan straks voor extra schaduw tegen hittestress zorgen. Ook zijn er meer afwisselende speelplekken gecreëerd. Onze groene schoolplein nodigt nu meer uit tot spelen, geeft rust en ruimte en prikkelt de creativiteit.
Om de afronding van dit project te vieren, heeft de kinderraad vandaag samen met Eelco het plein officieel geopend. We kijken uit naar heel veel speelplezier!
IMG_2837

Goede doelenactie

In december hebben de kinderen van de bovenbouw een eigen onderneming opgestart in het kader van het thema ‘consument zijn’. Met een startkapitaal van 2,50 per kind was het de bedoeling winst te maken en de opbrengst te schenken aan het goede doel. De fanatieke jonge ondernemers hebben hun creativiteit en verkooptalent ingezet om tijdens de markt in december winst te maken. Dit project was niet onverdienstelijk. De opbrengst bedraagt maarliefst 2064,11 euro! In de bovenbouwgroepen is overlegd waar het geld voor bestemd is. Er is besloten de helft aan de cadeaukast van Stichting Goed Gemheend te doneren en de helft aan giro 555. De bovenbouwkinderen van de kinderraad hebben tijdens de viering een gouden envelop met daarin twee cheques uitgereikt aan Haiko, de voorzitter van de MR.
IMG_2868

Studiedag 6 maart

In de afgelopen periode zijn de Citotoetsen afgenomen. Dit doen we 2x per jaar: in de winter en in de zomer. De toetsen nemen we af als evaluatie van ons eigen handelen om vervolgens ons onderwijs af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van jullie kind(eren). De gegevens van de toetsen zijn door de stamgroepsleiders geanalyseerd. Op de studiedag van maandag 6 maart presenteren we aan elkaar de opbrengsten en maken we plannen voor de komende periode.

De Mheen heeft talent!

Na voorrondes in de groep, mocht er één act per groep op woensdag 15 februari optreden tijdens de Mheen’s got talent-viering. Het was een afwisselende show met: dans, zang, muziek, acrobatiek en goochelen. Het talent spatte van het podium af. De diabolo’s en eenwieler waren spectaculair, maar we konden ons ook verbazen over de goocheltrucs, we hebben lekker meegezongen met liedjes en vol bewondering gekeken naar de dansers.
Wat een talenten op de Mheen!
IMG_5177

Ingekomen informatie:

de kap
Bijeenkomst van Platform KrachtigApeldoorn.
Het platform KrachtigApeldoorn is een platform dat is opgezet door ouders met een zorgintensief kind en wordt ondersteund door de Kap en Stichting MEE Samen. Dit platform organiseert maandelijks ontmoetings- en themabijeenkomsten en is opgericht om ouders te helpen in het vinden van de weg in de wereld van intensieve zorg voor je kind, wat veel tijd en energie kost en gaat gepaard met emoties. Met de gedachtegang dat ouders hun ervaring en advies kunnen delen rondom bijvoorbeeld het regelen van hulpmiddelen of een speciale woonvorm voor een kind dat intensieve zorg nodig heeft. Maar ook erkenning en herkenning bij elkaar kunnen vinden.
Bijeenkomst:
6 maart 2023
Locatie: Het Kristal
Distelvlinder 200, 7323 XB Apeldoorn
Onderwerp: Ouderschapsspel
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur en spel: 20.00 uur tot 21.00 uur Uitloop: 21.30 uur

Ouderschapsspel: Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek door middel van het ouderschapsspel. Wij hebben de afgelopen bijeenkomsten gemerkt dat vooral het ontmoeten en delen van verhalen als zeer waardevol wordt ervaren. Het ouderschapsspel is een middel om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende thema’s, deze keer kiezen we het thema: ‘wie ben jij als ouder’.
Het spel is ontstaan vanuit de behoefte van ouders om ervaringen met elkaar te delen. Het ouderschapsspel wordt geleid door twee ervaren ouders en per groep zijn er 4-6 deelnemers. Verdere uitleg volgt tijdens de bijeenkomst. Aanmelden:
Wil je graag met andere ouders/verzorgers van een zorgintensief kind in gesprek? Wil je graag jouw ervaringen delen en in gesprek met andere ouders van een zorgintensief kind? Meld je dan aan!
Aanmelden kan bij Tessa Wobma t.wobma@dekap.nl of Laura Wenneker l.wenneker@meesamen.nl
Op de website van de Kap staat meer informatie over het platform en de aankomende bijeenkomsten: Zorgintensief kind - De Kap
Met vriendelijke groet, Tessa Wobma en Laura Wenneker
Namens het platform KrachtigApeldoorn

Agenda

2 sep

Klankbordmoment met ouder(s)/verzorger(s)

3 sep

Stamgroepouderavond Bovenbouw

5 sep

Stamgroepouderavond Onderbouw

9 sep

Stamgroepouderavond Middenbouw

14 sep

Tuinonderhoud Vlindertuin

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...