de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | januari 2023
De tradities van onze Jenaplanschool dragen bij aan het geMheenschapsgevoel: samen zijn we de Mheen. De eerste schooldag in 2023 zijn we goed begonnen. In een grote kring met alle kinderen hebben we elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. We zongen met elkaar het schoollied en daarna werd ik (Gonda) verrast en werd ik door iedereen toegezongen omdat ik die dag jarig was :) Het was een feestelijke start van het nieuwe kalenderjaar.
PHOTO-2023-01-09-10-02-23

Teamnieuws

Na 13 jaar op De Mheen en daarvan 9 jaar werkzaam te zijn geweest als intern begeleider, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en daarom heb ik gesolliciteerd naar een andere functie. Ik zal per 1 maart 2023 minder aanwezig zijn als intern begeleider en zal per 1 april 2023 helemaal stoppen op De Mheen. Ik mag vanaf dan aan de slag bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn Primair Onderwijs als onderwijsbegeleider.
Ik ben trots op onze mooie school en kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd op de Mheen. De komende weken zien we elkaar vast nog op school. Via deze weg wil ik iedereen alvast bedanken voor de fijne gesprekken en samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Monique Resoort


De invulling van de IB-functie op de Mheen wordt overgenomen. Over de opvolging van Monique zal de komende periode meer duidelijkheid komen. Zodra dit bekend is, worden jullie hierover geïnformeerd.

Afstemming Onderwijs

In de midden- en bovenbouwgroepen worden naast de toetsen behorend bij de methodes een aantal CITO-toetsen afgenomen. In deze periode (januari-februari) vinden de afnames plaats. Deze nemen we af om ons onderwijs af te kunnen stemmen op de behoefte van jullie kind. Daarnaast gebruiken we het als evaluatie van ons eigen handelen. De gegevens worden door de stamgroepsleiders geanalyseerd. Op de studiedag van maandag 6 maart gaan we daarmee aan de slag. Hierop stemmen we vervolgens ons onderwijsaanbod af; soms heeft een kind of een groep kinderen bijvoorbeeld meer begeleiding nodig of juist meer uitdaging.

Scholing team

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de kinderen leren. Ook wij als onderwijsprofessionals blijven ons ontwikkelen om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden. Naast kennis, levert bijscholing nieuwe energie en impulsen op voor ons onderwijs.
Zo zijn er collega’s die zich verdiepen in vakliteratuur en die kennis delen met de anderen. Ook organiseren we een aantal momenten per jaar voor het hele team een studiedag. Daarnaast volgen collega’s scholing passend bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zo volgt Anne-Mai (Tijgers) een opleiding tot talentbegeleider, volgt Susan (Jaguars) jaarlijks bijscholing als Kanjercoördinator, was Marlies (Citroen- en Vuurvlinders) deze week op een cursus over het ‘Jonge Kind’, doen de bouwcoördinatoren (Ellen, Agnes en Anne-Mai) een opleiding tot ‘Expert formatief leren en werken’, hebben Ellen en Gonda woensdag hun B-licentie van de Kanjertraining behaald, houdt Eline (Panters) haar kennis via de KPZ bij om studenten en starters te coachen, volgen de BHV-ers jaarlijks nascholing, worden de onderbouw stamgroepsleiders bij de ‘Kleuterlab’ trainingen geïnspireerd om met kleuters onderzoekend te leren en dit jaar volgt Monique een opleiding tot kwaliteitscoördinator en volgt Gonda de leergang 'Op Weg Naar Excellent Schoolleiderschap'.
We zijn dus volop in ontwikkeling!

De Mheen heeft talent!

Jaarlijks organiseren we een viering waarin kinderen uit de midden- en bovenbouw hun talent presenteren. In de stamgroep worden voorrondes gehouden. De groep beslist vervolgens wie de klas met een act vertegenwoordigt tijdens de grote viering op woensdag 15 februari.
Er mogen ook groepsdoorbroken acts gedaan worden (broer/zus / ouder/kind / medeleerlingen uit een andere stamgroep). Er is in totaal plek voor 8 acts. Bij deze viering vormen alle kinderen het publiek. De ouders van de kinderen die door zijn, worden apart uitgenodigd om hun kind te zien schitteren.

Vanuit de MR

Dinsdag 24 januari hebben we voor de derde keer dit schooljaar vergaderd als medezeggenschapsraad. Dit keer onder leiding van onze nieuwe voorzitter Haiko. Hieronder een korte weergave van de besproken punten.

We zijn heel blij dat het vernieuwde schoolplein bijna klaar is. Er wordt komende tijd de laatste hand gelegd aan de beplanting. Er wordt op 24 februari een officiële opening gepland waarbij iedereen van harte welkom is.

De cadeaukast blijkt een groot succes. Er wordt regelmatig dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Mooi om te zien dat er donaties zijn gedaan en dat het ook echt verlichting biedt voor een aantal gezinnen. Wij zijn als MR heel blij met dit initiatief.

Er is wederom gesproken over de verkeersveiligheid rondom school. Er is onlangs door een verkeersdeskundige vanuit de gemeente geobserveerd. Hierover volgt binnenkort een terugkoppeling. Het blijft belangrijk om de verkeersregels rondom school te blijven herhalen. De kinderraad zal betrokken worden om een ludieke actie te bedenken om het verkeer weer onder de aandacht te brengen.

We hebben als MR gesproken over de leerlingaantallen, het aanmelden van nieuwe leerlingen en het aantal stamgroepen. We kunnen voor komend schooljaar uitgaan van 11 groepen. Dat betekent dat de huidige verdeling van groepen kan blijven bestaan. Dus 3 onderbouw-, 4 middenbouw- en 4 bovenbouwgroepen.

Het nieuwe aanmeldbeleid voor 4-jarigen binnen de gemeente lijkt sturend met voorrangscholen in buurten en daarvoor is onder veel ouders nog onduidelijkheid. Je mag echter als ouder nog altijd kiezen of je naar onze openbare Jenaplanschool wilt. Op dit moment is er nog ruimte voor aanmeldingen op de Mheen.

Vanuit de buurt is er gevraagd om als school mee te denken voor de aanschaf van een defibrillator. We hebben als MR hierover gesproken. Dat deze wens er is vanuit de buurt is helder en logisch. We gaan hier zeker een vervolg aan geven en bekijken wat we hiermee kunnen als school.

De CO2 melders hangen al een tijdje in de klassen. Deze melders zorgen ervoor dat de stamgroepsleiders kunnen anticiperen op de meldingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Duidelijk is dat de melders regelmatig uitslaan. Gelukkig is er subsidie voor het plaatsen van luchtzuiveringsinstallatie. We wachten de planning van deze werkzaamheden af. Gonda houdt de MR hiervan op de hoogte.

Als laatste punt hebben we gesproken over de Kerst. We zijn als MR heel tevreden over dat de traditie van de vieringen weer opgepakt is. Het koken met de kinderen thuis voor het diner, het diner zelf, de ouders die op het plein samenkwamen onder het genot van een hapje en een drankje. De markt georganiseerd voor de bovenbouwleerlingen was tevens een groot succes. Er zijn enorm veel ouders, opa’s en oma’s en anderen op af gekomen. Super fijn dat dat weer allemaal kan. Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog de grote viering voor de Kerstvakantie. Toneelgroep ’t is Mheenes had een fantastische voorstelling: Samen zijn wie je bent! Kortom, we waren enthousiast over deze periode.

Mocht je vragen hebben voor de MR, laat het ons gerust weten! Dat kan via de mail: mrmheen@leerplein055.nl of spreek ons gerust aan op het plein!
Op 21 maart vergaderen wij weer.

Groeten,
Ellen (ouderlid MR)

Aanmelden 4-jarigen

Inmiddels wordt er binnen de gemeente Apeldoorn al bijna een jaar gewerkt met de vernieuwde aanmeldprocedure voor 4-jarigen. Een verandering is dat je voorrang hebt op een plekje op een school dichtbij. Je hebt als ouder wel nog altijd de keuzevrijheid om een school te kiezen die past bij jullie visie op goed onderwijs en met een bijzonder concept. De Mheen heeft als openbare Jenaplanschool een regiofunctie. Vanuit heel Apeldoorn en ook vanuit de omliggende plaatsen zoals Teuge of Lieren bezoeken kinderen de Mheen. Iedereen uit Apeldoorn en de omgeving is van harte welkom op de Mheen!

Kinderen geboren vanaf 2019 tot 31 augustus 2020 kunnen nu worden aangemeld. Dit gebeurt bij voorkeur digitaal of door het aanmeldformulier in te leveren bij de administratie of directie.
Is je kind jonger? Rond de 3e verjaardag ontvangen alle ouders automatisch via de Apeldoornse Scholenring bericht over aanmelden. Broertjes en zusjes hebben plaatsingsgarantie.

Theatervoorstelling

Wat een mooie, grappige en ook leerzame voorstelling heeft de middenbouw donderdag 26 januari gezien in Orpheus! In alle groepen was er al een voorbereidende les gedaan, waarin kennis gemaakt werd met "Lejo" (het poppetje met twee oogjes, ook bekend van tv), de poppenspeler en het orkest genaamd Phion.
Het orkest stelde de verschillende instrumentgroepen voor en liet horen hoe de instrumenten, los van elkaar én samen, klinken. En speelde natuurlijk mooie muziekstukken!
Het was een bijzondere ervaring!
20230126_115909

Ingekomen informatie:

Op zaterdag 18 maart is de scholierencross Apeldoorn.
Hierbij rennen kinderen uit verschillende groepen bij Sportpark het Ordebos: 800m (gr. 3/4), 1000 m (gr. 5/6) of 1200 m (gr. 7/8).

Er wordt gestart met een heus startpistool en dan ga je...
Hou je het vol? Hoe snel kan je je afstand uitlopen? Er lopen oudere kinderen van de atletiekvereniging mee om te helpen.

In de week na de cross krijg je op school een diploma met daarop hoe snel je hebt gelopen. Superleuk dus!

Locatie: Middenterrein op Sportpark Orderbos
Datum: Zaterdag 18 maart 2023
Tijd: 12:45 tot 15:30 uur
Deelname: Groep 3 t/m 8

Lijkt het je ook leuk en kan je op 18 maart, dan kan je je t/m 10 februari opgeven door je naam op de lijst te zetten die bij elke midden-bovenbouwgroep hangt.

Agenda

2 sep

Klankbordmoment met ouder(s)/verzorger(s)

3 sep

Stamgroepouderavond Bovenbouw

5 sep

Stamgroepouderavond Onderbouw

9 sep

Stamgroepouderavond Middenbouw

14 sep

Tuinonderhoud Vlindertuin

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...