de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | augustus 2022
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad, waarin jullie hebben kunnen ontspannen en genieten.
In de zomer waren het Vlindertje Kinderopvang en de BSO van Partou gewoon open, daarnaast zijn alle vloeren in de was gezet door het schoonmaakbedrijf en is de tuinman druk bezig geweest met aanpassingen aan het schoolplein. Het onderwijsteam is weer opgeladen in de vakantie en heeft de voorbereidingen van het schooljaar 2022-2023 gedaan. We staan op het punt te beginnen en we hebben heel veel zin om jullie weer te zien en te spreken!
20220818_133014
Het team van Jenaplanschool de Mheen
Achteraan: Monique, Marcel, Kim, Sandra, Bonno, Anne-Mai en Ferri
Midden: Dieneke, Gonda, Wendy, Carlene, Eline, Marlies, Anita G., Ellen en Saskia
Vooraan: Susan, Lydia, Megan, Ria, Agnes, Miranda en Anita K.

Stamgroepsavonden

We willen graag persoonlijk kennismaken en e.e.a. vertellen over de werkwijze in de groep. We organiseren daarom voor elke groep binnenkort een stamgroepsavond. Er is dan ook de gelegenheid om andere ouders te leren kennen. Opgeven kan vanaf 22 augustus in de Parro agenda.

Communicatie

Is er iets belangrijks dat jullie willen delen, wacht dan uiteraard niet, loop even binnen of bel na schooltijd of plan een afspraak in via de Parro chat of via de mail. De chatfunctie en de mail zijn niet geschikt om inhoudelijke punten te bespreken, maar wel voor een korte mededeling.
Verder gebruiken wij Parro veelal om jullie te betrekken bij ons onderwijs en te delen wat we zoal in de groep meemaken. Om niets te missen, is het nodig de Parro app af en toe te synchroniseren (button onderaan in Parro app bij groepen: synchroniseer en beheer).
Afwezig melden kan ook via Parro. Je kiest in Parro de absentiereden, zoals ziekte / bezoek arts etc.

Het plein en de vernieuwde verkeerssituatie

Ouders maken bewust hun schoolkeuzes en vaak is dat niet direct de school om de hoek, maar is het de sfeer op school en het onderwijsconcept waar ouders voor kiezen. Dit betekent dat er uit heel Apeldoorn en zelfs van daarbuiten kinderen naar het openbare Jenaplanonderwijs komen. Kinderen uit zo’n 200 gezinnen bezoeken de Mheen.
Dit zorgt voor nogal wat verkeersbewegingen. Bij de start van dit schooljaar vragen we jullie aandacht voor de verkeersveiligheid.

Vanuit veiligheidsoogpunt willen we jullie vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen als dat mogelijk is. Fietsen kunnen geparkeerd worden naast de sporthal (hier is meer dan voldoende plek) en in de fietsenrekken op het plein.


Om de verkeerssituatie te verbeteren is de routing op het plein anders ingericht. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het vernieuwde schoolplein. De hoofdentree is verplaatst en de entree naar de fietsenstalling is veranderd. Daarmee is de opgang naar het plein voor fietsers en lopers uit elkaar gehaald.
PHOTO-2022-07-30-21-34-55
Hek hoofdingang (kinderfietsen moeten door het poortje bij de stalling)
Is het noodzakelijk om met de auto te komen dan willen we jullie vragen de afgesproken rijrichting in de straat voor de hoofdingang te hanteren. Dit is inrijden vanaf de Venkelstraat. Door deze rijrichting te gebruiken, zijn er minder opstoppingen en blijft er meer ruimte voor de kinderen op de fiets.
route
Naast onveilige situaties door autoverkeer zorgen auto’s ook voor een hoge parkeerdruk. Het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving is helaas niet voldoende. Om goed contact met de omwonenden te behouden en de hinder te beperken, hebben we een aantal afspraken:
- parkeer alleen op parkeerplaatsen (niet in bochten, op de stoep of voor een uitrit!);
- grenzend aan de school mag er alleen aan één kant van de weg geparkeerd worden;
- de doodlopende straat vanaf Tormentilstraat nr. 59 wordt vrijhouden;

Tot slot een update over het plein. Zoals jullie weten, krijgen we subsidie om ons schoolplein nog groener en uitdagender te maken. In de zomervakantie is een start gemaakt met de werkzaamheden. Eerst is allerlei tegelwerk en voorbereidend werk uitgevoerd. In het najaar volgt de aanplanting van bomen en struiken en het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen. Het plein wordt met het creëren van meer schaduwplekken (bomen) en het verbeteren van de afwatering meer klimaatbestendig.

De kinderraad is betrokken bij de keus van het nieuwe grote speeltoestel in het midden. In een Mheeninkje is er al eens een plattegrond gedeeld.
Wij kijken uit naar het vernieuwde plein!

Jaarverslag

Voor de zomervakantie ontvingen jullie al een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het complete jaarverslag 2021 - 2022 is terug te lezen op de website van de Mheen.

Vrijwilliger gevraagd

Bij het lunchmoment en het buitenspelen in de onderbouw is er op maandag, dinsdag en donderdag een vrijwilliger die dit begeleidt. Eén van de vaste vrijwilligers is gestopt. We zijn daarom op zoek naar iemand die het leuk vindt om 1, 2 of 3 dagen per week tussen 11:45 en 12:45 uur een kleutergroep te begeleiden. Er staat een hoop gezelligheid en een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per keer tegenover. Ben jij of ken je iemand die hier interesse in heeft dan graag een mailtje aan gmassier@leerplein055.nl

Verjaardagen

Als ouder(s)/verzorger(s) ben je in de onder- en middenbouw welkom om de verjaardagskring van je kind bij te wonen.
We vieren graag een feestje en daar hoort wat lekkers bij. Er zijn kinderen die niet alles mogen eten. Wanneer wij vanuit school iets lekker regelen, houden we daar rekening mee. Het is fijn als jullie voorafgaand aan het trakteren ook even bij de stamgroepleider informeren of hier sprake van is zodat iedereen kan meegenieten.

Rooster vakanties en lesvrije dagen

We hebben met het team en de MR het rooster van de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar vastgelegd. Hierbij nogmaals de planning:

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 27 april (Koningsdag) t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie: 7 juli t/m 20 augustus 2023

N.B. de kinderen uit de bovenbouw zijn de dag na kamp ook vrij.

We hebben ook een aantal teamstudiedagen gepland waarop wij als compleet team aan de schoolontwikkeling werken:
  • maandag 19 september 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • vrijdag 10 februari 2023
  • maandag 6 maart 2023 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
  • dinsdag 30 mei 2023 (aansluitend aan Pinksteren)

Agenda

13 jun

Voorstelling Orpheus BB

14 jun

Buitendag OB

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...