de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | juni 2022
Wat een feest dat we twee fantastische Buitendagen voor de onder- en middenbouw hebben gevierd. In het Mheenpark heeft iedereen genoten van het toneelstuk, de activiteiten en het lekkers. In het Circusthema was er van alles te beleven. Wat is het mooi om te zien dat dit evenement met de inzet van zoveel (groot)ouders, stamgroepsleiders en achtstejaars kinderen gerealiseerd is. Samen zijn we de Mheen!
Stokbroodjes bakken voor Mheeninkje

Teamnieuws

Lydia, administratief medewerkster, is weer haar volledige aantal uren op school aan het werk. Ze spreidt dit over twee dagen omdat het opbouwen van haar herstel nog wel wat vraagt. We zijn heel dankbaar dat zij er weer is!

Megan heeft halverwege dit schooljaar de Leeuwen overgenomen van Ruth. Dit omdat Ruth via interne mobiliteit tijdelijk elders binnen Leerplein055 is gaan werken. Voor de zomervakantie nemen we afscheid van Megan. Zij zal volgend schooljaar groep 5/6 les gaan geven op de Bundel. Megan heeft heel veel zin om haar eigen groep op deze vaste werkplek te gaan draaien.

We zijn ook aan het aftellen tot 1 juli. Die dag vieren we het afscheid van Marian (Vuurvlinders). Zij werkt nog tot de zomervakantie en gaat daarna van haar pensioen genieten.

Yvette heeft feestelijk afscheid genomen van de Mheen. Op de Buitendag (zie foto) van alle kinderen en op 7 juni met een high-tea van het team. Yvette gaat verder bouwen aan haar eigen bedrijf in de ondersteuning van kinderen en gezinnen. We hebben haar bedankt voor haar inzet en enthousiasme op de Mheen en veel geluk gewenst.
Yvette voor Mheeninkje

Audit

Op alle scholen van Stichting Leerplein055 heeft in de afgelopen periode een audit plaatsgevonden. De audit richtte zich op de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs: het onderwijsproces, de veiligheid en het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, het sturen, kwaliteitszorg en ambitie.
Op 10, 11 en 12 mei hebben twee externe auditoren bij alle collega’s samen met Monique (Intern begeleider) of Gonda (directie) een lesbezoek afgelegd. Ook hebben er gesprekken met de stamgroepsleiders, de kinderraad plaatsgevonden en zijn er beleidsdocumenten bekeken. De auditoren hebben alle standaarden als voldoende tot ruim voldoende beoordeeld. Een mooi resultaat!
Sterke punten zijn o.a.: het zelfstandig werken door de kinderen en het goede pedagogisch klimaat in de school; er is een prettige werksfeer, iedereen is betrokken en aan het werk en de stamgroepleiders stimuleren en bemoedigen.
Er zijn ook aanbevelingen meegegeven, met name aan het doelgericht werken en goed monitoren van de opbrengsten (toetsresultaten) van groep 6 en 7 zodat alle kinderen het beoogde niveau halen. De audit geeft goede aanknopingspunten om verder te bouwen aan onze school.
Het volledige auditrapport is door het bestuur met de inspectie van onderwijs gedeeld en uiteraard ook door de directie met de MR besproken.

Centrale eindtoets groep 8

In april heeft groep 8 de centrale eindtoets gemaakt. Inmiddels zijn de uitslagen binnen. De eindtoets rekent met een score tussen de 500 en 550. De meeste kinderen hebben op de Eindtoets laten zien wat ze kunnen. Er zijn ook kinderen die onder verwachting hebben gescoord. Dit jaar is de gemiddelde score 533,4. Dat is iets lager dan we hadden verwacht. De adviezen voor het Voortgezet Onderwijs, die we gegeven hebben halverwege groep 8, zijn wel ongewijzigd gebleven. De adviezen bepalen we op het beeld dat we hebben opgebouwd in de afgelopen 8 jaar.
Alle toetsen gebruiken we vooral om te reflecteren op ons lesgeven en het leerstofaanbod. Onderdelen die lager scoren, gaan we versterken.
Schoolbreed nemen we deze periode ook verschillende Cito toetsen af. Daarna analyseren we de resultaten en presenteren we dit aan elkaar. Dit vormt weer de basis van de plannen die we maken voor het nieuwe schooljaar.

Groepsverdeling 2022-2023

Een basisprincipe van een jenaplanschool is dat de groepering van kinderen heterogeen plaatsvindt, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. Wij werken daarom met driejarige stamgroepen. Elk jaar vindt er een nieuwe indeling plaats als de oudsten van een groep doorstromen naar de volgende bouw. We hebben gepuzzeld op de verdeling van de kinderen voor komend schooljaar om evenwichtige groepen te vormen en zijn tevreden dat dit weer is gelukt.

Om de overgang soepel te laten verlopen, hebben de kinderen een eerste korte kennismaking in de nieuwe groep gehad. Daarnaast staat er op woensdag 29 juni een wisseldag gepland waarop iedereen meedraait in de nieuwe groep. Ook de kinderen die van een andere school instromen, zijn dan welkom.

De teambezetting (de formatie) is bijna rond. Er zijn collega’s die een dag meer/minder gaan werken en we hebben de vacatureruimte ingevuld. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er een aantal wijzigingen.
Ferri en Marcel zijn dit jaar in de vervanging en ondersteuning op de Mheen gestart en we zijn heel blij dat zij ons team blijven versterken.
De indeling van het team voor schooljaar 2022-2023 is als volgt:

Onderbouw
Citroenvlinders: Marlies (2 dagen) en Wendy (3 dagen)
Koolwitjes: Anita Kalma (4 dagen) en 1 dag vacature
Vuurvlinders: Ellen (3 dagen) en Marlies (2 dagen)
Middenbouw
Inktvissen: Saskia (4 dagen) en Anita Gezer (1 dag)
Dolfijnen: Dieneke (3 dagen) en Kim (2 dagen)
Orka’s: Ferri (4 dagen) en Anita Gezer (1 dag)
Walrussen: Agnes (5 dagen)
Bovenbouw:

Leeuwen: Ruth (4 dagen) en Marcel (1 dag)
Jaguars: Carlene (2 dagen) en Susan (3 dagen)
Tijgers: Anne-Mai (5 dagen)
Panters: Eline (3 dagen) en Sandra (2 dagen)

Naast Anita Kalma is er in de onderbouw nog één dag in te vullen. Naar verwachting is daar een geschikte kandidaat benoembaar. Ook zijn we nog bezig met de invulling van de extra ondersteuning.

Rooster vakanties en vrije dagen 2022-2023

We hebben met het team en de MR het rooster van de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar vastgelegd. Hierbij de planning:

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 27 april (Koningsdag) t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei
Zomervakantie: 7 juli t/m 20 augustus 2023

We hebben ook een aantal teamstudiedagen gepland waarop wij als compleet team aan de schoolontwikkeling werken:
  • maandag 19 september 2022
  • woensdag 9 november 2022
  • vrijdag 10 februari 2023
  • maandag 6 maart 2023 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)
  • dinsdag 30 mei 2023 (aansluitend aan Pinksteren)

Vrijwillige ouderbijdrage

Enige tijd geleden hebben jullie de betalingslink ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage van het huidige schooljaar.
Veel ouders hebben deze voldaan en er zijn ook veel ouders die extra hebben betaald om zo ouders te ontlastten die wat minder te besteden hebben. Erg mooi om dat te zien, Heel erg bedankt daarvoor.
We hebben gelukkig een mooi schooljaar waarin de verschillende activiteiten door zijn gegaan, zoals de sportdag en de Buitendagen. We hebben ook nog e.e.a. wat nog op de planning staan. Dit is en wordt bekostigd met de vrijwillige ouderbijdrage.

Nu is het zo dat er ook wat betalingen niet zijn binnen gekomen, wellicht is dit aan jullie aandacht ontsnapt. Dit is niet erg want de link is nog steeds geldig. Mochten jullie dit schooljaar nog niet betaald hebben dan verzoeken we je dit alsnog te doen zodat we de kosten kunnen dekken. Wij willen je vragen om de ouderbijdrage voor dit schooljaar van € 60,00 per kind (en een eventuele extra bijdrage) over te maken naar rekeningnummer NL 53 RABO 0171 5996 67, ten name van ‘Stichting Goed Gemheend’, onder vermelding van de naam en groep van jullie kind(eren). In Parro staat bij iedere stamgroep een aparte betaallink.
Voor vragen kun je bij mij terecht.
Met vriendelijke groeten
Ilse Mossing Holsteijn
Penningmeester de Mheen
penningmeesterdemheen@gmail.com

Vanuit de medezeggenschapsraad

17 mei hebben we een online MR vergadering gehad. Op de agenda stond o.a. formatie, roosters, audit en het reglement van de MR. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn.

Op alle scholen van Stichting Leerplein055 organiseert het bestuur een audit. Deze audits zijn gericht op de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport hiervan is gedeeld met de MR. Een presentatie hiervan is inhoudelijk besproken met de MR. De MR is tevreden met de resultaten. Er zijn direct al wijzigingen doorgevoerd.

Als MR hebben we de vakanties en vrije dagen besproken. Deze zijn door ons goed gekeurd. In de Mheeninkjes kan je deze dagen vinden.

Er wordt hard gewerkt aan het formatieplaatje van komend schooljaar. Dit is altijd een hele klus. Het streven van de Mheen is om eind juni alles rond te hebben.
We hebben als MR een reglement en een huishoudelijk reglement. Deze gaan we als MR nog even onder de loep nemen. Hier komen we een volgende keer nog op terug.
Dinsdag 28 juni zal de laatste MR vergadering van dit schooljaar plaats vinden. Mochten jullie nog punten hebben die besproken moeten worden, laat het een van ons weten.
Namens de MR,
Ellen van den Noort

Trend onder kinderen

Wij zien als school een nieuwe trend terug: de Huggy Wuggy en Kissy Missy knuffels. Niet alle ouders en kinderen kennen de achtergrond vandaar dat we er op deze plek even aandacht voor vragen. Het karakter komt uit een horrorgame. Er circuleren op socialmedia, zoals TikTok, gewelddadige filmpjes met dit karakter en er zijn kinderen die dat naspelen. Wil je meer lezen zie de website van JMOuders.

Vaste vrijwilliger gezocht

Bij het lunchmoment en het buitenspelen in de onderbouw is er op maandag, dinsdag en donderdag een vrijwilliger die dit begeleidt. Eén van de vaste vrijwilligers stopt. We zijn daarom op zoek naar iemand die het leuk vindt om 1, 2 of 3 dagen per week tussen 11:45 en 12:45 uur een kleutergroep te begeleiden. Er staat een hoop gezelligheid en een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per keer tegenover. Ben jij of ken je iemand die hier interesse in heeft dan graag een mailtje aan gmassier@leerplein055.nl

Sport verbindt

Naast dat sporten gezond is, verbindt en verbroedert het ook. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar en deelnemen aan sport betekent vaak ook deelnemen aan de maatschappij. Op de Mheen doen we regelmatig mee aan een schoolsporttoernooi, er worden gastlessen gegeven vanuit diverse sportclubs en twee teams van de Mheen hebben vrijdag 10 juni meegedaan met het leerkrachten volleybaltoernooi in Twello. Samen sporten geeft veel plezier!
PHOTO-2022-06-10-20-40-06

Kinderdagverblijf 't Vlindertje
& BSO de Panda's en Koala's

Op 19 mei kwam Esma, medewerkster van Partou kinderopvang, op de Mheen langs met haar kersverse echtgenoot. Esma zag er uit als een prinses in haar bruidsjurk. Het was een leuk bruiloftsfeestje, maar ook meteen een afscheid. Vanwege haar verhuizing naar de regio Rotterdam is zij uitgezwaaid door de kinderen.
Esma bruid

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...