de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | mei 2022
Op alle scholen van Stichting Leerplein055 organiseert het bestuur een audit. Deze audits zijn gericht op de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs: het onderwijsproces, de veiligheid en het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, het sturen, kwaliteitszorg en ambitie. Deze week vindt er op de Mheen een audit plaats. Twee externe auditoren leggen samen met Monique (Intern begeleider) of Gonda (directie) een lesbezoek af en daarnaast zijn er gesprekken met de stamgroepsleiders, een gesprek met de kinderraad bovenbouwkinderen en worden beleidsdocumenten bekeken. Het resultaat is een auditrapport met een beoordeling en advies. Hier komen punten uit die we verder kunnen ontwikkelen en punten waar we trots op mogen zijn en die we mogen vieren.
In een volgend Mheeninkje volgt een terukoppeling.

Teamnieuws

Yvette Mulder heeft besloten te stoppen als stamgroepsleider op de Mheen. Ze speelde al langer met het idee om zich meer te richten op haar andere werk als ZZP-er ‘In gesprek met Yvet’. De afgelopen maanden is dit proces in een versnelling geraakt en heeft Yvette besloten te stoppen als stamgroepsleider. We gunnen Yvette deze volgende stap in haar loopbaan en zullen haar enthousiasme en creativiteit missen. Tijdens de Buitendag van de middenbouw op 25 mei is er gelegenheid voor ouders en kinderen om Yvette gedag te zeggen.

Ferri Broekhuis is sinds december werkzaam in de vervanging van Yvette. Hij blijft tot de zomervakantie op dinsdag en woensdag lesgeven aan de Orka’s. We zijn heel blij met zijn inzet en hoe hij al lange tijd een vaste waarde is voor de groep.

Melissa Toorop is vandaag gestart als tijdelijke onderwijsassistente op twee ochtenden. Melissa werkt in de naschoolse kinderopvang en combineert dit met het werk als onderwijsassistente op school.

De formatie en groepsindeling 2022 - 2023

We zijn bezig met de puzzelstukjes van de formatie van komend schooljaar. Het is nu nog te vroeg in het formatieproces om meer te kunnen delen over de indeling van de stamgroepsleiders over de groepen van komend schooljaar. Binnen het team en binnen onze Stichting zijn er collega’s die meer/minder gaan werken en zo ontstaan er vacatures binnen de Stichting. Op de Mheen zijn ook twee tijdelijke collega’s aan het werk: Ferri en Marcel.
Half juni verwachten we het formatieplaatje rond te hebben en zullen we dit met jullie delen.

Na de zomer stroomt er een relatief groot aantal vijfdejaars kinderen door naar groep 6 in de bovenbouw. Voor komend schooljaar is besloten om de extra financiële middelen die we tijdelijk ontvangen (het NPO geld) te investeren in de groepsformatie. We formeren weer 4 bovenbouwgroepen én 4 middenbouwgroepen. De gemiddelde groepsgrootte kunnen we hierdoor kleiner houden.

De kinderen van groep 2 en 5 stromen door naar de volgende bouw. Wij willen dat de verdeling van de kinderen zorgvuldig wordt gemaakt. De ouders van groep 2 en 5 zijn gevraagd om uiterlijk 15 mei aan de stamgroepsleiders input te geven voor deze verdeling.
We kijken bij de verdeling naar de onderwijsbehoefte van de kinderen (dat wat elk kind nodig heeft), de sociale structuren, de indeling van broers/zussen, de groepsgrootte en de verdeling jongens/meisjes. Op basis daarvan maken we keuzes voor de groepsverdeling.

De Buitendagen

De Buitendag is een groot feest voor kinderen, (groot)ouders en stamgroepleiders in het Mheenpark. De Buitendag van de Middenbouw vindt plaats op woensdag 25 mei en de Buitendag van de Onderbouw op woensdag 1 juni. De 8ste jaars helpen mee op de Onderbouw Buitendag.
Elke Buitendag heeft een ander thema. Dit jaar is het thema: Circus. In de weken voor de Buitendag wordt in de onder- en middenbouwgroepen aandacht besteed aan het thema. De toneelgroep van onze school, ‘t is Mheenes, bestaande uit stamgroepleiders en ouders, speelt een belangrijke rol op deze dag. Zij verzorgen de start en de afsluiting in het Mheenpark.
Op de Buitendag worden door (groot)ouders en school allerlei activiteiten georganiseerd. Dit kan een eigen initiatief zijn of een bestaande activiteit. Er wordt al druk ingetekend op de activiteiten. De inschrijfbladen hangen bij de hoofdentree (Middenbouw) en op het huisje naast het Koolwitjeslokaal (Onderbouw). Helpen jullie ook mee om er een onvergetelijke dag van te maken?
buitendag circus

Bovenbouw Thema WOII

Vorige week hebben we in Nederland op 4 mei de slachtoffers van oorlogssituaties herdacht en op 5 mei de bevrijding gevierd. In de bovenbouw werken we cyclisch met thema’s van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, natuur en geschiedenis). Dit jaar wordt er rondom de meivakantie aan het thema WOII gewerkt. De bovenbouw is in theater Gigant bij het toneelstuk “Ik ga op reis Pieter” geweest. Dit is een voorstelling voor en door kinderen. Het vertelt het verhaal van twee buren, een jongen en een meisje. Hij Christelijk en zij Joods.
Een indrukwekkend thema.
Gigant voorstelling

Opbrengst actie voor het goede doel

Het thema oorlog leeft ook onder kinderen o.a. vanwege de situatie in de Oekraïne. In de groep besteden we daar gepast aandacht aan. We houden daarbij rekening met de belevingswereld passend bij de leeftijd. Vorige maand had de kinderraad een actie opgezet om geld in te zamelen voor giro 555. De eindopbrengst van de lege flessenactie is maar liefst 350,55 euro! Wat een fantastisch bedrag!

De avond vierdaagse

Dit schooljaar kan je weer meedoen met de Apeldoornse Avondvierdaagse en wel op 20-21-22 en 23 juni.
We organiseren dit evenement niet als school maar ouders schrijven zichzelf en hun kind individueel in. Een groep kinderen en ouders van de Mheen loopt al een aantal jaren mee. Mocht je het leuk vinden om ook mee te lopen, sluit gezellig aan! Er bestaat ook een app groep van ouders die meedoen met hun kind(eren), wil je daarin dan mag je dit aangeven bij Ellen Hoo (stamgroepsleider Vuurvlinders op ma-di en vr / ehoo@leerplein055.nl) De groep loopt de 5 km en verzamelt elke avond om 18.40 uur bij SV Orderbos. Om 18.50 uur vertrekken ze en rond 20.10 uur zijn ze weer terug bij SV Orderbos. Je vindt meer informatie op: https://www.awc-avond4daagse.nl/ Hier kan je je tevens aanmelden. Wij wensen de kinderen en ouders die meedoen alvast veel wandelplezier!

Schoolfotograaf

Op maandag 30 mei komt de schoolfotograaf weer individuele en groepsfoto’s maken.

De kledingcontainer

Wisten jullie dat bij ons schoolplein de Curitas textielcontainer staat? Zij zamelen in, sorteren en recyclen textiel en met een deel van de opbrengst van de door ons ingezamelde kleding en schoenen, steunt Curitas een aantal goede doelen, zoals bijvoorbeeld het KWF, Longfonds en het NSGK. Ook school levert het een vergoeding per verzamelde kilo op.
Dus weet je niet waar met oude kleding of huishoudtextiel naartoe moet? Gooi het in de textielcontainer die staat bij de grote gymzaal.
Kleding container
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...