de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | maart 2022

Samen zijn wie je bent!

Samen zijn wie je bent! dat is ons motto. We zijn blij dat we na de voorjaarsvakantie samen met jullie als ouders weer inhoud kunnen geven aan ons Jenaplan onderwijsconcept. Jullie zijn van harte welkom om mee de klas binnen te lopen tussen 8:15 – 8:30 uur, je op te geven als blokuurhulp, een viering te bezoeken of een kring bij te wonen. Zo geven we samen inhoud aan onze pijlers: gesprek, werken, spelen en vieren. Van harte welkom!

Teamnieuws

Al enige tijd stond er een vacature voor een ervaren leerkracht open op een andere school van onze Stichting Leerplein055. Dit is met een noodoplossing tijdelijk opgelost, echter de situatie vroeg om een structurele en professionele oplossing tot aan de zomervakantie. Alle externe mogelijkheden om de vacature in te vullen, zijn geprobeerd, maar zonder succes. Een probleem waar helaas steeds meer scholen mee te maken hebben.
Vervolgens is er binnen de Stichting gezocht naar een ervaren leerkracht om deze vacature in te vullen in het kader van interne mobiliteit. Ruth heeft zich hierop georiënteerd en heeft besloten deze uitdaging aan te willen gaan tot de zomervakantie.
Dit is in goed overleg tot stand gekomen. Mede omdat er een fijne vervanger beschikbaar is voor Ruth, in de persoon van Megan Endeveld. Megan is een bekend gezicht. Zij heeft in 2020-2021 een langdurige vervanging ingevuld op de Mheen in de bovenbouw (Tijgers en Leeuwen).
Met ingang van dinsdag 8 maart zal Megan de Leeuwen lesgeven tot de zomervakantie. Ruth keert vanaf het nieuwe schooljaar weer terug op de Mheen.

Lydia Rorije, onze administratief medewerkster, is vanwege ziekte afwezig sinds november. Het is nog een lange weg naar volledig herstel, maar het gaat de goede kant op. Lydia zal vanaf komende week ook weer met 2 uurtjes per week starten met het opbouwen van het werk. We zijn heel dankbaar en blij dat Lydia er weer zal zijn.

Studiedag maandag 7 maart

Wij starten maandag 7 maart met een teamstudiedag en de kinderen hebben dus een extra dagje vakantie. Op deze dag werken we met het complete team aan onze schoolontwikkeling. Een rekenspecialist verdiept met ons de didactiek van het rekenonderwijs, we verkennen een nieuwe rekenmethode en we presenteren aan elkaar de opbrengsten van de midden toetsen (afgenomen in januari-februari). De opbrengsten hebben we geanalyseerd en er zijn plannen gemaakt voor de komende periode. De stamgroepleiders doen dit voor hun groep op groepsniveau en op kindniveau. Daarnaast kijken we ook op schoolniveau naar rode draden zodat we ons beleid en het handelen daarop aan kunnen passen.

Vanuit de MR

Op 25 Januari hebben we de eerste MR vergadering van 2022 gehad. Uiteraard is er gesproken over de stand van zaken rondom Corona en de impact die dit heeft op het onderwijs. Gelukkig lijkt er met de aangekondigde versoepelingen van de quarantaineregels meer onderwijs binnen de school plaats te kunnen vinden. Uiteraard allemaal volgens de richtlijnen van de GGD. De bezetting van de klassen is momenteel ingewikkeld, wegens Corona. Leerkrachten die op Corona-achterstanden ingezet zouden worden, worden vrij veel ingezet op inval. Het is fijn dat de bezetting op de klassen tot nu toe zo goed lukt. De communicatie over de actuele stand van zaken en mogelijke wijzigingen verloopt via Parro.

Nieuw Bestuur Leerplein055
In december is de nieuwe bestuurder van Leerplein055, Jan Paul ten Brink begonnen. Inmiddels zijn de verbeterplannen die door het nieuwe bestuur gemaakt zijn, voorgelegd aan de inspectie. In navolging hierop zal bij elke school een audit plaatsvinden. Eventuele bijzonderheden die uit deze audit komen, zullen waar nodig meegenomen worden in het volgende schooljaarplan.

Vanuit het team wordt ook gewerkt aan een optimalisatie van de werkwijzen. Het doel is om tussen de verschillende stamgroepen in de onder- midden- en bovenbouw de werkwijzen te borgen. Hiervoor zullen de afspraken die er binnen de Mheen waren, worden besproken en vastgelegd. Op deze manier ontstaan “de Mheenieren”; een overzicht van afspraken.

Financiële zaken
De begroting van de school is besproken en goedgekeurd. Er is meer begroot voor digitale software, dit is gedaan omdat er meer digitaal gedaan kan worden in de nieuwe methodes. Zo wordt er op dit moment ook gekeken naar een nieuwe rekenmethode waarbij er ook makkelijker geschakeld kan worden naar afstandsonderwijs. Dat is praktisch, ook wanneer leerlingen toch thuis zitten. Bovendien geeft dit meer mogelijkheden om adaptief onderwijs te bieden.

De begroting van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken en goedgekeurd. Dit jaar is het innen van de bijdrage voor het eerst middels een betaalverzoek via Parro gegaan. Dit heeft goed gewerkt. De penningmeester heeft al veel betalingen ontvangen. Voor wie nog niet heeft betaald, volgt een verzoek om dit alsnog te doen. Zo kunnen we alle extra activiteiten blijven organiseren.
Naast de bijdrage die dit jaar op 60 euro per kind is vastgesteld, is er door diverse ouders ook een extra bedrag overgemaakt. Erg fijn dat er ook extra betalingen binnen zijn gekomen voor gezinnen die de kosten niet kunnen dragen.
Ter ondersteuning van de penningmeester zal Simone van Kooten, moeder van Teije en Fien, helpen bij het opmaken van de jaarrekening en de begroting. Namens de MR, dank voor deze gewenste ondersteuning.

Namens de Medezeggenschapsraad,
Merijn

ICT

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed en actief ontwikkelen. Dat vraagt om variatie in lesstofaanbod en verwerking. Veelal werken we met pen en papier (schriften en werkboekjes) aangevuld met de digitale leeromgeving. We zetten ook Chromebooks in om lesstof in te oefenen. Het gebruik van Chromebooks is een middel en geen doel op zichzelf. Het voordeel van het werken met een Chromebook is dat het mogelijk is om de software op maat aan te bieden aan het kind. Programma's sluiten dan adaptief aan op het niveau.
Er is een grote investering gedaan op ICT gebied. Er zijn onlangs 145 Chromebooks geleverd. Dit betekent dat er, samen met de chromebooks die we al hadden, voor de bovenbouw per kind een Chromebook is en voor de middenbouw voor het merendeel van de kinderen een chromebook beschikbaar is.

Het groene speelplein en de Vlindertuin

Wij vinden het fijn als kinderen tijdens het spelen ook uitgedaagd worden door hun omgeving. Jong en oud genieten samen tijdens het buiten zijn.
Onlangs is de aannemer op locatie geweest om de uitvoering van het vernieuwde schoolplein te bespreken. De aannemer voert een aantal grote schoolpleinprojecten uit in 2022, waaronder op de Mheen. Wij kunnen niet wachten tot hij kan starten, maar de planning laat nog even op zich wachten.

Een natuurlijk speelplein vraagt ook om onderhoud. Een paar keer per jaar steken ouders onder leiding van de tuincommissie hun handen uit de mouwen voor het onderhoud. Interesse om ook eens te helpen? Binnenkort volgt er een oproepje in Parro waarbij je je kunt opgeven. Je draagt dan bij aan het speelplezier van de kinderen en het is gezellig om andere ouders te ontmoeten.
Lowres onbewerkt bel mail Sunny voor afspraken bewerken en welk formaat etc.

Versoepelingen maatregelen

De corona maatregelen worden steeds verder versoepeld. We kijken er naar uit jullie als ouders weer in school te begroeten.
Het OMT adviseert nog wel om preventief te testen. Het advies blijft voor de groepen 6, 7 en 8 en personeelsleden om 2 keer per week preventief een zelftest te doen. Ook als er geen klachten zijn en ook als deze personen gevaccineerd/geboosterd zijn. Alleen voor personen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn, geldt een uitzondering.
Het is vanaf nu ook mogelijk om zelftesten aan te vragen voor kinderen in groep 1 t/m 5. Het dringende zelftestadvies geldt niet voor deze jonge kinderen. Het gaat hier om specifieke situaties, bijvoorbeeld een besmetting van een nauw contact. Zelftesten kunnen via de stamgroepleider worden aangevraagd.

Open dag op 6 april

Woensdag 6 april staat de gezamenlijke open dag van basisscholen in Apeldoorn weer op de kalender. Fijn dat dit weer mogelijk is! Ouders met een kind in de peuterleeftijd hebben dan de mogelijkheid om scholen te bezoeken en sfeer te proeven.
Wie het leuk vindt om op deze woensdagochtend 6 april als gastheer/gastvrouw nieuwe ouders te ontvangen, kan zich opgeven bij Gonda.

Hout gevraagd

De kinderen in de onderbouw timmeren en boren graag. De houtvoorraad is helaas bijna op. Hebben jullie zachte stukjes (rest)hout liggen? Dit mag afgegeven worden bij een teamlid zodat de kleuters weer naar hartenlust aan de slag kunnen.
Lowres onbewerkt bel mail Sunny voor afspraken bewerken en welk formaat etc.

Kinderdagverblijf 't Vlindertje
& BSO de Panda's en Koala's

Logo Partou
KDV 't Vlindertje: Op smaaksafari naar de zoete aarsappel
De kinderen van het kinderdagverblijf gaan op smaaksafari naar de zoete aardappel. Het Smaaksafari programma is zo opgezet dat de activiteiten alle zintuigen prikkelen: van ontdekken, proeven, koken en verhalen verzinnen tot samen spelen. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de Zoete Aardappel. Want ook deze groente is heel veelzijdig!
Wist je dat...
  • bij kleine kinderen smaken 2x zo sterk binnen komen. Ze hebben namelijk 2x zoveel smaakpapillen!
  • het vaak 10 tot 15 keer duurt voordat ze iets een beetje lekker gaan vinden.
  • op deze Smaaksafari we de zoete aardappel op wel 6 verschillende manieren ontdekken!
  • er tijdens deze Smaaksafari 15.000 zoete aardappels worden gebruikt door kinderen van Partou door heel Nederland?
Thuis ook op smaaksafari?
Bij deze twee video’s met recepten die wij op locatie ook maken met de dreumes en peuters:
Zoete aardappel frietjes en zoete aardappel koekjes

BSO De Koala's en de Panda's
Bij de BSO was het thema tot aan de voorjaarsvakantie ‘Olympische winterspelen’.
“Altijd je tong verbranden aan de warme chocolademelk” of “nooit meer met een winterjas naar buiten”. Of wat dacht je van “elke dag je haar wassen met erwtensoep” of “schaatsen in je onderbroek”. Heb jij wel eens gehoord van een dilemma? Je MOET kiezen!

Relax express tijdens de voorjaarsvakantie
Ken jij van die dagen dat je even lekker tot rust wilt komen? Chill, relax en leun dan maar eens goed achterover aan boord van de Relax Express. Alle drukte mocht afgelopen week eventjes overboord worden gegooid! In de voorjaarsvakantieweek draaide alles om het tot rust komen.
De trein vertrok en maakte een ontspannende reis. Iedere dag stonden er activiteiten gepland die kunnen helpen om tot rust te komen en nieuwe energie te geven. Er zijn zoveel verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Om je helemaal zen te voelen kun je van alles doen, wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet altijd. Dus we probeerden allerlei verschillende manier om te relaxen. Genieten van een gezichtsmasker of heerlijk dansen op muziek.
We hopen dat iedereen weer opgeladen is gearriveerd op het eindstation, klaar om er weer naar school te gaan!

Ingekomen informatie:

Oproep van de GGD:
Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou!

De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd waarin er veel verandert, voor ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor nodig!

Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 minuten, meedoen is volledig anoniem en dankzij jouw antwoorden kunnen wij ouders beter helpen.
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap.

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...