de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | juni 2021

Feestelijke activiteiten

IMG_4277
Onder begeleiding van de achtstejaars, de stagiaires en de stamgroepsleiders is er woensdag 16 juni een feestelijke Buitendag gehouden voor de middenbouw. Deze Buitendag stond in het teken van ons schoolbrede thema "De Ruimte". Er is gestart met een filmpje van Feetje Fay. Daarna begon het feest met allerlei spelletjes en testen om een astronaut te worden. Feetje Fay kwam zelf ook langs en als verrassing is de hele school getrakteerd op verse poffertjes.

De kinderen van de onderbouw gaan vrijdag op uitstapje naar de kinderboerderij.

Voor de bovenbouw wordt er vrijdag een geweldige kampdag georganiseerd. Op het terrein van Woldhuis worden allerlei sportieve en gezellige activiteiten gedaan en wordt er lekker met elkaar gegeten.

Evaluatie van ons onderwijs

In april heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Inmiddels zijn de uitslagen binnen. De kinderen hebben op de Eindtoets laten zien wat ze kunnen en de uitslag was dan ook een bevestiging van de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs. Halverwege groep 8 hebben alle kinderen hun definitieve advies ontvangen. De eindtoets rekent met een score tussen de 500 en 550. We zijn ontzettend trots op onze kinderen met een gemiddelde score van 533,5. Dat is mede mogelijk gemaakt door alle stamgroepsleiders die zij de afgelopen 8 jaar hebben gehad. We zijn daarmee niet alleen trots op de kinderen maar ook op ons team.

Natuurlijk meet deze toets alleen de kernvakken en zijn er veel meer vaardigheden en ontwikkelgebieden waar we op school aandacht aan besteden. Het woord kernvakken geeft wel aan dat het onze maatschappelijke opdracht is om kinderen zo goed mogelijk te leren rekenen, lezen en taalvaardig te maken.

Alle toetsen gebruiken we vooral om te reflecteren op ons lesgeven en het leerstofaanbod. Er vallen op de Eindtoets wat onderdelen op die we de komende tijd willen versterken, zoals het onderdeel taalverzorging en interpunctie. In de bovenbouw hebben we daarom nu een interventie ingezet op het gebied van taal: grammatica.
Schoolbreed nemen we deze periode ook verschillende Cito toetsen af. Daarna analyseren we de resultaten en presenteren we dit aan elkaar op de studiedag van 5 juli. Dit vormt weer de basis van de plannen die we maken voor het nieuwe schooljaar.

Kinderburgemeester

Saar (van de Panters) is in de race om kinderburgemeester van Apeldoorn te worden. Zij is één van de drie kandidaten die deze week in gesprek gaan met de burgemeester. Binnenkort volgt er een verkiezing.

Vanuit de medezeggenschapsraad

De MR stelt graag hun nieuwe lid aan jullie voor: Merijn Tiemens. Hij zal vanaf het nieuwe schooljaar deel uitmaken van de medezeggenschapsraad van de Mheen als vertegenwoordiger van de ouders. Hij neemt het stokje over van Karin van ’t Hof.
Volgende week neemt de MR afscheid van Karin. Karin heeft zich altijd met liefde ingezet voor goed onderwijs op de Mheen en zich hard gemaakt voor een fijn pedagogisch klimaat, ook bij de tussenschoolse opvang. Daarnaast heeft ze veel praktische taken op zich genomen, zoals het opstellen van de agenda en het regelen van de schoolfotograaf. Nu haar jongste zoon van school gaat, komt er een einde aan haar voorzitterschap. Karin, we bedanken je ook op deze plek voor je inzet en grote betrokkenheid!

Groepsverdeling

We vinden het heel fijn dat we de groepen komend jaar wat kunnen verkleinen door een extra bovenbouwgroep te vormen. Als we dat niet doen, komen deze groepen ruim boven de 30 kinderen per groep uit. Het is echter een gigantische uitdaging om de bovenbouw opnieuw te verdelen. We streven naar evenwichtige groepen en houden daarbij met veel aspecten rekening. We merken echter dat we niet aan alle wensen kunnen voldoen en dat vinden we lastig. Om de kinderen alvast te laten wennen, organiseren we binnenkort een eerste korte kennismaking in de nieuwe groep. Daarnaast staat er op 7 juli een wisseldag gepland waarop iedereen meedraait in de nieuwe groep. Ook de kinderen die van een andere school instromen worden daarvoor uitgenodigd.

Formatie

Ook zijn we aan het puzzelen met de teambezetting (de formatie). Er zijn collega’s die een dag meer/minder gaan werken en we hebben vacatureruimte. Er zullen daarom ook wisselingen zijn in de formatie. Dit betekent dat er enkele collega’s afscheid nemen van een stamgroep waar ze al een aantal jaren hebben gewerkt. Dat afscheid nemen doet wel een beetje pijn, maar het is voor de stamgroepsleiders ook een mooie stap in hun ontwikkeling om in een andere bouw of groep te gaan werken.

Schoolfotograaf

Maandag 21 juni komt de schoolfotograaf om individuele foto’s te maken van de kinderen en een groepsfoto van de stamgroep. In verband met de corona-maatregelen worden er alleen “brusjes” foto’s gemaakt van de broertjes en zusjes die deze dag op school of op het kinderdagverblijf ‘het Vlindertje’ zijn.

Zonbescherming

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De uren die zij op school doorbrengen zijn bovendien de uren waarop de zonkracht het hoogst is. Dit maakt het voor ons belangrijk om aandacht te hebben voor zonbescherming. Om de kinderen goed te beschermen tegen de zon tijdens het buitenspelen, willen we jullie vragen om bij mooi weer de kinderen voor schooltijd alvast thuis in te smeren. Dit geldt met name voor de jongere kinderen die langer buitenspelen. Er is in de onderbouw ook zonnebrandcrème om de kinderen later op de dag nog extra in te kunnen smeren.
Op het plein hebben we een schaduwdoek boven de zandbak en bieden de bomen gelukkig ook een beetje schaduw. Denken jullie aan het meegeven van een hoed of pet om het hoofd te beschermen?

Ingekomen informatie

Home-Start Stimenz

Ieder gezin maakt wel eens een periode mee waarin het tegenzit. Meestal kunnen ouders er zelf voor zorgen dat het beter gaat, maar soms kan een luisterend oor of een helpende hand bij praktische zaken een opluchting zijn. Gewoon even kletsen met een ander, er samen op uit of iets leuks ondernemen met een vriendin. Juist dié contacten, van mens tot mens, zijn vaak een belangrijke 'steun in de rug' en kunnen ervoor zorgen dat je er weer even tegen kunt.

Als familie of vrienden het druk hebben of ver weg wonen, wil je ze niet altijd belasten met je verhaal. Dan kan een vrijwilligster van Home-Start wellicht wat voor je betekenen. Opgeleide vrijwilligers, die zelf ouder zijn, worden gekoppeld aan een gezin en bieden licht pedagogische ondersteuning aan gezinnen. Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ouders met jonge kinderen. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij meer steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

Het programma wordt kosteloos aangeboden aan ieder gezin met tenminste één kind tot 7 jaar. Home-Start is een samenwerkingsprogramma met verschillende partners en wordt aangeboden vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Home-Start wordt in Apeldoorn door Stimenz uitgevoerd.

Voor meer informatie over het programma/aanmelden kun je bellen (088 784 64 64) of een e-mail sturen naar home-start@stimenz.nl

Minibal

Jeugdhandbal van SC Klarenbeek is onlangs begonnen met promotie van iets nieuws binnen de handbal, genaamd minibal. Dit is ‘handbal’ voor jeugd van 4-9 jaar.

Met minibal willen we onze jongste leden op een leuke, spelende manier laten kennismaken met handbal. Voor dit startende initiatief houden we enkele minibal dagen de komende maanden.

Interesse? Minibal dagen PDF

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...