de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | mei 2021

Schoolbreed project thema "De Ruimte"

Kenmerkend voor ons Jenaplanonderwijs is o.a. het thematisch werken binnen wereldoriëntatie, waarbij samenwerken van essentieel belang is. Met heel veel plezier zijn we gestart met het thema “De Ruimte”. In een verduisterde speelzaal was de afgelopen dagen een mini-planetarium te bezoeken. Een enthousiaste student natuur- en sterrenkunde vertelde ons daar van alles over de ruimte, sterren en planeten. Hij nam ons in zijn animatie mee de ruimte in, liet ons landen op de maan, Mars en Pluto, liet ons zien hoeveel satellieten er rond de aarde cirkelen, vertelde ons alles over zwarte gaten, zonnen die van gas zijn en nog veel meer! De verwondering bij de kinderen was prachtig om te zien!
In alle groepen wordt weken aan dit project gewerkt.
Het begin van de raket van de Citroenvlinders is er al:
Foto raket

Verkiezing medezeggenschapsraad

Er kan niet meer gestemd worden op de kandidaten voor de oudergeleding van de MR. De kandidaten worden eerdaags door de voorzitter van de MR op de hoogte gebracht van de uitslag van de verkiezing. In het volgende Mheeninkje zullen we bekend maken wie de MR komt versterken.

Groener Schoolplein

Ons schoolplein is met heel veel inzet van ouders en het team een aantal jaren geleden groener en uitdagender gemaakt. We willen graag nog een flinke slag maken om vooral ook bestendig te zijn voor het veranderende klimaat. We ervaren helaas wateroverlast onder het draadcircus en we willen meer schaduwplekken creëren.
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een plan. Ouders, kinderen, buurtgenoten en teamleden hebben daar input voor gegeven. De kinderen gaven bijvoorbeeld aan graag een buitenpodium, moestuintjes, bloemen, schommels, een piratenschip en een boomhut te willen. Het ontwerp is eerst gepresenteerd aan de Kinderraad (zie foto) en aan een vertegenwoordiging van het team en ouders. Het definitieve plan is ingediend bij de gemeente en de provincie en we hopen op toekenning van de subsidie die beschikbaar is voor “groene schoolpleinen”.
Foto schoolplein

Sportdag

Wat een feest dat op 30 april de sportdag in aangepaste vorm door kon gaan. De midden- en bovenbouwgroepen hebben een honkbal clinic gevolgd op het grote veld en gespeeld en geklauterd in het Mheenpark. Wat zijn we trots op de kinderen wanneer we zien hoe zij elkaar over hindernissen helpen. De onderbouw heeft zich in en rondom onze school super vermaakt met onder andere het springkussen, dans en gymmen in de grote sporthal.
Het was een geslaagde sportieve dag!
Sportdag 2021

Groepsverdeling 2021 - 2022

Na de zomer stroomt er een relatief groot aantal vijfdejaars kinderen door naar groep 6 in de bovenbouw. Dit zou betekenen dat de bovenbouwgroepen tot ruim boven de 30 kinderen volstromen. We hebben echter besloten een extra bovenbouwgroep te vormen en ook vier middenbouwgroepen te behouden. We verkleinen daarmee de groepsgrootte. Dit is mogelijk met de inzet van extra financiële middelen die beschikbaar worden gesteld.
Bedankt voor de reacties die we hebben ontvangen met aandachtspunten voor de nieuwe groepsverdeling. We gaan de komende weken aan het puzzelen. We kijken bij de verdeling naar de onderwijsbehoefte van de kinderen (dat wat elk kind nodig heeft), de sociale structuren, de indeling van broers/zussen, de groepsgrootte en de verdeling jongens/meisjes. Op basis daarvan maken we een keuze. Eind juni maken we de verdeling bekend.

Aanmelden Broertje - zusje

Zijn er jongere broertjes of zusjes, geboren in 2017 en 2018, nog niet aangemeld, willen jullie hen dan inschrijven? We hebben deze informatie nodig om plannen voor de toekomst te maken. Jullie kunnen een kind aanmelden via de website: link naar aanmeldformulier

Verkeersexamen

Vorig schooljaar is er geen fietsexamen afgenomen. De 8ste jaars krijgen daarom vrijdag a.s. hun praktijk fietsexamen. De 7de jaars zijn later dit jaar aan de beurt voor het officiële examen.
smallsteps
Yes, de BSO is weer geopend! Dat betekent dat iedereen weer mag komen en dan ook nog eens met mooi weer! Dat betekent weer volop pret op ons mooie grote schoolplein.
Tijdens onze activiteiten kan het gebeuren dat kleding nat of vies wordt; het is altijd handig om dan reservekleding mee te geven. Met zonnig weer zorgen wij voor de zonnebrand en voldoende drinken zodat de kinderen onbezorgd kunnen spelen.

Op de BSO vinden wij het belangrijk dat alle kinderen gehoord en gezien worden, daarom hebben wij in week 21 een speciale kinderkracht week georganiseerd. Zo nemen wij in deze week de tijd om met de kinderen te praten en te kijken naar wat zij willen en wensen aan activiteiten op de BSO. Denk hierbij ook aan thema-activiteiten: zo kan je superheld voor een dag worden!

Onze VSO en BSO is geopend van maandag t/m vrijdag. Zijn jullie op zoek naar een leuke en gezellige BSO? Jullie kind(eren) is/zijn van harte welkom. Voor meer informatie www.smallsteps.nl

Tot snel! Groetjes van het BSO Team: Jennifer, Courteney, Fatemeh en Farida
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...