de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | april 2021

Ben met pensioen

Al meer dan 44 jaar in het onderwijs… dat is echt een topprestatie!
Ben de Haan heeft na ruim 44 jaar onderwijs op 12 april zijn pensioen bereikt. Ben heeft op verschillende scholen gewerkt. Veelal als meester in de bovenbouw en de laatste periode in een ondersteunende rol als onderwijsassistent op de Eendracht en De Mheen. Hij is pas sinds september bij ons op school en nu volgde dus al zijn afscheid.

Allerlei taken zijn aan hem toevertrouwd: het online leesprogramma BOUW!, ondersteuning geven aan groepjes, tijdens de lockdown de noodopvang draaien, maar ook even een whiteboard ophangen of schilderwerk; Ben deed het allemaal met veel plezier.
Nu is het tijd voor zijn pensioen. Nog meer vrije tijd voor voetbal, badminton, de (klein)kinderen, technisch lego, klussen en vakanties met zijn vrouw Riet.
We hebben samen met de kinderen die hij begeleid heeft en met het team op 8 april feestelijk afscheid genomen.

Thematisch werken

We werken op onze Jenaplanschool met thema’s. De lesstof wordt dan op een manier aangeboden dat het voor de kinderen gaat leven en dichtbij hun belevingswereld ligt.

Onderbouw thema de Boerderij
De onderbouw heeft de afgelopen periode aan het thema “De Boerderij” gewerkt. Wat een rijke leeromgeving is er gecreëerd; Het volgen van het uitkomen van kippeneieren, de kuikentjes in de groep, een boerderij en een boerderijwinkel. In deze laatste “hoek” konden de kinderen producten kopen en verkopen van de boerderij en dan moet je natuurlijk wel kunnen betalen. Met contant geld of je pas met pincode. Een heel gepuzzel..... “wat zit er in mijn portemonnee en zijn alle muntjes hetzelfde?” “Wat is een briefje waard en wat kan ik kopen?” “Maar wat als ik teveel betaal.... krijg ik dan geld terug?”
Als afsluiting kwam boer Bert vanaf de (kinder)boerderij met de tractor op ons schoolplein. Wat indrukwekkend en leerzaam zo’n werkvoertuig.

Middenbouw Bomenproject
De middenbouw werkt aan het project over bomen. Er worden allerlei dingen geleerd en onderzocht over hoe planten en bomen groeien en bloeien. Er zijn onderzoeksvragen bedacht en bomenclubs opgericht. Iedere groep heeft een eigen binnentuintje in de gemheenschapsruimte waar ze zaadjes en stekjes laten groeien. De plantjes worden goed verzorgd en er wordt gemeten hoeveel ze groeien. Elke groep heeft ook een buitenles van iemand van de gemeente die heel veel over bomen weet. De betrokkenheid van de kinderen bij dit project is hoog en daar genieten wij van!

Bovenbouw project over de Ontdekkers en Hervormers.
In de bovenbouw is gewerkt over Ontdekkers en Hervormers. In groepjes hebben de kinderen een onderwerp uit deze periode als uitgangspunt gekozen. Al het geleerde is verwerkt in presentaties. De presentatievorm hebben de kinderen zelf bedacht. Op deze manier thematisch werken, draagt bij aan een zelfstandigere manier van leren, waarbij de eigen onderzoeksvaardigheden en het eigen initiatief verder ontwikkeld worden. We zijn trots op wat de kinderen hebben laten zien!

Schoolbreed project
De komende tijd gaan we aan de slag met het schoolbrede project over “De Ruimte”.
Tractor onderbouw

Verkiezing MR-lid

Na de zomervakantie komt er een plek vrij in de medezeggenschapsraad omdat voorzitter Karin afscheid neemt. Twee ouders hebben zich kandidaat gesteld voor de MR: Merijn Tiemens en Dennis Russchen.
We vragen alle ouders om voor vrijdag 14 mei een keuze te maken uit deze twee kandidaten. Uiterlijk 1 juni zullen we laten weten welke kandidaat verkozen is en hoe de samenstelling van de MR er na de zomervakantie uit zal zien.

Waarom is stemmen belangrijk?
De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken, zoals de financiën (waar wordt het geld van de school aan besteed?) en de inrichting van het onderwijs. De afgelopen jaren heeft de MR zich onder meer hard gemaakt voor onderzoeken van de mogelijkheden tot een continurooster, de verkeersveiligheid rond de school en eenduidige en heldere communicatie en communicatiemiddelen naar ouders en met leerlingen (onder meer de keuze voor een nieuwe app - Parro en bijvoorbeeld het instellen van een kinderraad). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten; er is hierbij een goede verdeling van zowel de ouder- als de personeelsgeleding over de verschillende bouwen. De directeur van de school is in het kader van transparantie en samenwerking aanwezig bij alle vergaderingen.
De kandidaten stellen zich voor via het stemformulier. De link naar het stemfomrulier wordt gedeeld via Parro.

De eindtoets

De afgelopen dagen hebben de achtstejaars de CITO eindtoets gemaakt. Dit is een onafhankelijke toets die wij gebruiken om de eindopbrengsten op de kernvakken: rekenen, taal en begrijpend lezen, te meten. Wij zijn als school vrij om te kiezen welke eindtoets we afnemen (mits door Ministerie van OCW toegelaten). De uitslag van de eindtoets is, naast ons schooladvies, een tweede objectief advies voor het Voortgezet Onderwijs. Alle kinderen zijn al aangemeld voor het V.O., maar op basis van het resultaat van de eindtoets kan het advies nog omhoog worden bijgesteld.
Alle kinderen ontvingen bij de start van de toets een bemoedigend kaartje, wat lekkers en een kraanvogeltje om hen geluk te wensen. In opperste concentratie is er twee ochtenden gewerkt. Als verrassing bracht een ouder ijsjes. Die waren dik verdiend, want er is keihard gewerkt. Er is weer een stapje richting het einde van de basisschoolcarrière gezet. Nu is het wachten tot eind mei voordat de resultaten met ouders kunnen worden gedeeld.
cito gr. 8

Sportdag 30 april

ONDERBOUW
De sport- en speldag is een jaarlijks terugkerend evenement op de Mheenschool. Dit jaar wordt de sport- en speldag in de onderbouw gecombineerd met de Koningsspelen op 30 april. Dus de dresscode is: ORANJE! De onderbouw heeft een ochtendprogramma en blijft op school.

Wij willen jullie vragen jullie kind graag tussen 8.15 uur en 8.25 uur op school te brengen tot bij het hek. Om 8.30 uur begint het programma in de groep. Na de feestelijke opening zijn er drie rondjes met een verschillend aanbod. Tussendoor krijgen ze ranja, ontbijtkoek en rauwkost.

De sportdag sluiten we om 12.15 uur (voor de eerste groep) óf 12.25 uur (voor de tweede groep) af en dan begint de meivakantie.

Een iets aangepaste vorm..... maar wel corona-proof en gezellig!

MIDDEN- EN BOVENBOUW
Volgende week vrijdag, 30 april, is het zover! De jaarlijks terugkerende Sportdag. Dit jaar wel in een andere vorm, maar niet minder leuk!
Voor de ochtendpauze krijgen de kinderen een stuk fruit. Voorgaande jaren leert ons dat kinderen op deze actieve dag extra trek hebben, dus er mag uiteraard iets extra's meegenomen worden.
Ook willen wij iedereen vragen om een bidon/drinkbeker mee te nemen met water (die opnieuw gevuld kan worden).Om half 1 sluiten we deze gezellige ochtend weer af.
Denken jullie allemaal aan sportieve, gemakkelijke kleding en buitengymschoenen (zonder noppen)?

Wij hebben er zin in!!!

Sportieve groeten van Kim (Inktvissen) en Anita (Dolfijnen).

Parro

We werken inmiddels een tijdje met de communicatie-app Parro. De afgelopen periode hebben we hiermee kunnen experimenteren en hebben we er voor gezorgd dat van alle kinderen minstens één ouder gekoppeld is. In ons teamoverleg hebben we gisteren met elkaar onze ervaringen gedeeld en richtlijnen afgestemd. Hoe vaak stuur je een berichtje? Welke inhoud is fijn voor ouders om te ontvangen? Als jullie tips hebben of jullie ervaringen willen delen dan horen we het graag.

Agenda

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...