de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | november 2021
Voor het eerst in ruim 1,5 jaar tijd worden we op de Mheen geconfronteerd met een oplopend aantal Corona besmettingen. De beslissing om over te schakelen op onderwijs op afstand valt ons zwaar; Optrekken met een groep kinderen in de klas is immers wat wij het liefste doen. Toch hebben we besloten dat de Dolfijnen, Jaguars en Panters in quarantaine moesten. We volgen hierin het GGD scholenadvies.
Gelukkig zijn we inmiddels meer ervaren met het verzorgen van onderwijs op afstand en kunnen we snel schakelen naar de digitale leeromgeving.
Vanaf donderdag 25 november gelden onderstaande (deels) aangescherpte maatregelen:
 • Kinderen blijven thuis bij: koorts, benauwdheid en/of veel hoesten. Er geldt: bij twijfel thuisblijven. Absentie graag tijdig doorgeven via Parro. Willen jullie daar ook de toelichting invullen?
 • Als er sprake is van een positieve Corona (zelf)test dan vragen wij jullie dit door te geven aan Gonda, bij voorkeur via de Parro chat. Gonda kan dan met het GGD-scholenteam afstemmen wat de gevolgen zijn voor de groep. De GGD adviseert per situatie of, hoe lang en voor wie een eventuele quarantaine nodig is.
 • Ouders mogen voorlopig niet meer naar binnen. Helaas betekent dit dat de (verjaardags)kringen en vieringen niet bijgewoond kunnen worden.
 • De oudergesprekken vinden online plaats. De stamgroepleider zal jullie daarvoor digitaal uitnodigen.
 • Kinderen worden tussen 8:15 en 8:30 uur tot het hek gebracht. Hier staat één van de collega’s om de kinderen op te vangen en eventueel mee naar binnen te lopen.
  We maken alleen een uitzondering voor de kinderen die nieuw beginnen in groep 1.
 • Kom je bij het brengen/halen alleen en houd je afstand van andere volwassenen?
 • Zorg je er ook voor dat je bij het ophalen zoveel mogelijk gespreid over het plein en de stoep staat? Het is handig om met je kind een vaste plek af te spreken waar jij staat te wachten.
 • Wil je voor schooltijd een korte boodschap kwijt aan de stamgroepsleider geef dan even een briefje mee of gebruik de chat functie in Parro (graag het bericht aan beide duo’s sturen) Let wel op: vanaf 8:15 uur is de stamgroepsleider er voor de kinderen en worden digitale berichtjes vaak veel later gelezen.
We hopen dat we met deze maatregelen verdere verspreiding van het Corona-virus kunnen voorkomen.

Kerst

De volgende persconferentie is vervroegd naar a.s. vrijdag 26 november. Dan zal waarschijnlijk duidelijk worden of de kerstvakantie verlengd wordt. Vrijdagochtend 24 december staat nu in het rooster als lesdag. Na de persconferentie maken wij onze plannen voor de vieringen meer concreet.

Nieuwe bestuurder Leerplein055

Er is een ervaren interim-bestuurder aangesteld om leiding te geven aan Leerplein055: Jan Paul ten Brink. Hij zal samen met Frederique Oolbekkink als college van bestuur nauw samenwerken aan de ontwikkelingen bij Leerplein055. Ouders ontvangen via Parro een brief namens de Raad van Toezicht.

Sintviering op vrijdag 3 december

Vol verwachting klopt ons hart… nog 9 nachtjes en dan verwachten wij Sinterklaas op school. Vorig schooljaar had hij die laatste nacht zelfs al op school geslapen! Er zal ook dit jaar geen grote intocht op het plein zijn en de inpakavond door ouders moet door de Pieten worden overgenomen. We hebben een aantal vlogs van de Sint ontvangen waarin te zien is dat hij al regelmatig op de Mheen is. In de video’s doet de Sint een beroepen challenge “Sinterklaas kan alles”. Dat belooft wat!
Sinterklaas vlog

Vanuit de MR

Deze week hebben we een reguliere MR vergadering gehad. Zoals jullie kunnen begrijpen, is er onder meer uitgebreid gesproken over de recente ontwikkelingen op Corona vlak.
Deze week zijn er in enkele klassen enkele of meerdere Coronabesmettingen geweest. Met de ervaringen van de laatste dagen zijn enkele zaken in de MR geëvalueerd en besloten. Allereerst is het formele besluit genomen (om onduidelijkheid te voorkomen) dat de school in de besluitvorming rondom quarantaine de officiële instructies vanuit de GGD en het crisisteam van Leerplein volgt. Op de dagen rondom het toenemend aantal besmettingen heeft de directeur (van elke school waar dit speelt) direct contact met het GGD scholenteam. Op basis van verschillende factoren geven die richting aan de vervolgstappen. Deze vervolgstappen zijn op basis van de overheidsvoorschriften en worden ook binnen onze school opgevolgd. Vervolgens wordt het besluit gecommuniceerd in de Parro-app.
Over deze communicatie heeft de MR aangedrongen op snelle en zo volledig mogelijke informatie. Omdat de laatste dagen gemerkt is dat de officiële brief van de GGD die opgestuurd wordt bij een quarantaine van de klas soms vragen op kan roepen, is gevraagd om deze te voorzien van een korte, concrete aanvulling met daarin wat de informatie voor de verschillende kinderen betekent.
Tenslotte is vanuit de MR een compliment gegeven aan het team voor het snelle handelen de laatste dagen. Binnen een dag het reguliere onderwijsaanbod omzetten naar een vorm van thuisonderwijs, veelal vanuit de huizen van de leerkrachten, soms met eigen kinderen thuis. Fijn dat dit gelukt is. Ook van de ouders vraagt het in sommige gevallen veel. Het is fijn dat er wederzijds begrip is voor hoe ingewikkeld een klas in quarantaine soms is.

Gelukkig stonden naast Corona ook twee reguliere punten op de agenda. Het schooljaarplan (met daarin de plannen voor inhoudelijke verbetering voor het komende jaar) is naar aanleiding van de feedback van de MR nog kort besproken en wordt aangepast. Ook het schoolondersteuningsprofiel (met daarin informatie over de leerrendementen en de ondersteuning die geboden kan worden binnen de school) is geactualiseerd en zal binnenkort beschikbaar komen.

In januari vergaderen we weer, tot dan!
Namens de MR,
Nanouk (secretaris)

Tips voor de Parro app

 • In Parro plaatsen we regelmatig een foto en tekst zodat jullie meer betrokken worden bij ons onderwijs.
 • Bij de instellingen in Parro kunnen jullie bij de privacy-voorkeuren aangeven of je kind herkenbaar op de foto mag.
 • In de onderbouw worden er meer berichtjes gedeeld dan in de midden- en bovenbouw zodat de verhalen van de jongste kinderen thuis visueel ondersteund worden.
 • Het is nodig de app af en toe te synchroniseren (zie tabblad groepen – acties – synchroniseren). Zo mis je niets.
 • Je kunt alle eerdere berichtjes (met het paarse bolletjes) in 1x verwijderen door op “markeer alles gelezen” te klikken.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...