de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | oktober 2021
Wat fijn om deze week weer ouders in school te mogen verwelkomen omdat ouders binnen het Jenaplanonderwijs een belangrijke plaats innemen. Samen met de kinderen, ouders en de stamgroepleiders werken we aan een hechte leef- en werkgemeenschap.
Het Jenaplanonderwijs versterken, is op onze studiedagen onderwerp van gesprek. Op 1 oktober hebben we onder begeleiding van een rekenexpert van de KPZ (Pabo Zwolle) ons verdiept in het rekenonderwijs binnen de stamgroep. Dit jaar gaan we de methode vernieuwen en we hebben met elkaar bepaald waar deze methode aan moet voldoen. Ook hebben we gewerkt aan onze kennisbasis. De middag hebben we besteed aan organisatorische schoolzaken, zoals de voorbereiding van een meetles waarbij we de kinderen met een prikkelend rekenprobleem gaan uitdagen.
De bovenbouw is daarnaast druk bezig geweest met de laatste voorbereidingen van het kamp van komende week. Alle bovenbouwgroepen vertrekken maandag naar Ermelo. Het kamp vindt aan het begin van het schooljaar plaats omdat het een mooie manier is om te werken aan de groepsvorming. Het kamp is dit jaar gekoppeld aan de wereldoriëntatiedoelen rondom regeringsvormen en omgedoopt tot “Mheenlandia”.

Teamnieuws

Bruiloft Wendy
Zaterdag 4 september hebben Wendy (stamgroepleider Citroenvlinders) en haar Jeroen elkaar het ja-woord gegeven. De bruiloft stond al een hele tijd gepland en mocht nu eindelijk in een klein gezelschap toch plaatsvinden. Het was een dag om nooit te vergeten!
Met de Citroenvlinders wordt er binnenkort nog een klein feestje gevierd.

Onze conciërge Bonno is na lange tijd van afwezigheid weer een aantal uren aan het opbouwen.

Ruth, stamgroepleider van de Leeuwen, is helaas uitgevallen na een val van de trap. Zij heeft daarbij een ruggenwervel gebroken. Ruth wensen we veel sterkte en een voorspoedig herstel! Het is een flinke uitdaging om ziektevervanging te organiseren. Onze collega Sandra vangt twee dagen deels op en op de andere dagen zijn we nog aan het puzzelen op een structurele oplossing.

Leerkrachtentekort

De afgelopen weken hebben we het tekort aan leerkrachten weer goed kunnen merken. Bij ziekte van collega’s zijn er steeds vaker geen invallers beschikbaar en moeten we met kunst en vliegwerk de groepen opvangen. Dat is gelukkig in de meeste gevallen gelukt maar vraagt ontzettend veel flexibiliteit en extra energie van de collega’s. Wij vragen jullie begrip en kunnen jullie verzekeren dat er in deze moeilijke omstandigheden al het mogelijke wordt gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.

Open dag

Komende woensdag is er een open dag voor ouders met jonge kinderen. Wie lijkt het leuk om te helpen bij het ontvangen en rondleiden van nieuwe ouders? Je kunt je hiervoor aanmelden via gmassier@leerplein055.nl Ook als je maar een halve ochtend kunt. De open ochtend vindt plaats op woensdag 6 oktober van 9 tot 12 uur.

Kennen jullie jonge gezinnen die nog op zoek zijn naar een basisschool? Tip hen dan om onze school te bezoeken. Dit keer melden nieuwe ouders zich aan voor een tijdslot via basisscholenapeldoorn.nl.

De Kinderraad

We vinden het belangrijk om de kinderen te betrekken bij ons schoolbeleid. Op de Mheen denkt de Kinderraad daarom mee over allerlei zaken die op school spelen. Uit elke midden- en bovenbouwgroep neemt één kind deel aan de raad. De kinderraad vergadert ongeveer om de maand onder schooltijd met Gonda.
Deze week heeft elke groep een nieuwe vertegenwoordiger gekozen: Rafael (Orka’s), Jentl (Inktvissen), Jidde (Walrussen), Yuna (Dolfijnen), Kasper (Panters), Mirthe (Leeuwen), Zoë (Tijgers) en Eline (Jaguars). In het eerste overleg hebben we afscheid genomen van de zittende leden en de nieuwe kinderen zijn verwelkomd. Samen hebben ze benoemd welke kwaliteiten of vaardigheden nodig zijn in de Kinderraad:
  • Je vertegenwoordigt je hele groep en niet alleen je eigen mening of ideeën;
  • Je kunt respectvol met elkaar omgaan;
  • Je kunt luisteren;
  • Je kunt anderen overtuigen;
  • Je bent serieus;
  • Je bent te vertrouwen;
  • Je kunt punten inbrengen die realiseerbaar zijn;
Het beloven mooie vergaderingen met de Kinderraad te worden!

Vlindertuin

We beschikken over een fantastische speel- en ontdekplek: de Vlindertuin. Afgelopen woensdag waren er ouders om te helpen bij het onderhoud. Naast dat het gezellig was om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee is er keihard gewerkt. Super!
02419730-f152-40d3-8d24-14b6eb9e2344

Verlof

Kinderen zijn leerplichtig in de maand die volgt op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden. Er zijn omstandigheden waarom je verlof zou willen. Dit moet wel via een verlofbrief bij de directie worden aangevraagd. Het aanvraagformulier en informatie m.b.t. het aanvragen van verlof is te downloaden op onze website: aanvraag-verlof.pdf (demheen.nl)

Kinderen brengen en halen

Kinderen brengen en halen geeft rondom school op de bekende tijden veel verkeer. Vooral door alle auto's. Per fiets is school goed bereikbaar. Daarom hebben wij op De Mheen een eigen "eenrichtingsbeleid" ingevoerd voor automobilisten. Naar school rijden via de Venkelstraat en weer verder rijden via de Tormentil- en Kruizemuntstraat.

Graag zien we dan dat de auto voor schooltijd op een openbare parkeerplaats wordt neergezet of rechts langs de weg en dat de ouder met het kind naar school loopt, even mee naar binnenloopt en om half 9 weer op weg gaat naar huis of werk.
Dit gaat bij mooi weer goed. Zodra echter de donkere dagen aanbreken en het ook nog regent, dan loopt het mis. (Dubbel parkeren; parkeren op de oprit van een buurvrouw; parkeren in bochten; gymzaal blokkeren en ga zo maar door.) Graag ook bij donker en nat weer de auto netjes parkeren en dan lopend je kind naar school brengen.

Mede namens onze geduldige buren hartelijk dank!

MR Nieuws

Beste ouders,

Nu het nieuwe schooljaar al even begonnen is, willen we dit moment aangrijpen om ons (ook aan de nieuwe ouders) kort voor te stellen. Wij zijn de leden van de MR (Medezeggenschapsraad) van de Mheen. Hieronder kan je meer vinden over waar de raad zich zoal mee bezig houdt, wie er in zit en hoe je ons kan bereiken.

Als MR hebben we instemmings- of adviesrecht over verschillende zaken die de kwaliteit van het onderwijs aangaan. Hierbij kan je denken aan de financiële verantwoording, maar ook aan bijvoorbeeld de groepsindeling. De afgelopen jaren heeft de MR zich onder meer hard gemaakt voor onderzoeken van de mogelijkheden tot een continurooster, de verkeersveiligheid rond de school en eenduidige en heldere communicatie en communicatiemiddelen naar ouders en met leerlingen (onder meer de keuze voor een nieuwe app - Parro en bijvoorbeeld het instellen van een kinderraad).

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten; er is hierbij een verdeling van zowel de ouder- als de personeelsgeleding over de verschillende bouwen. De directeur van de school is in het kader van transparantie en samenwerking aanwezig bij alle vergaderingen.
In de MR zitten op dit moment:
- Anita (Kalma), stamgroepleidster van de Koolwitjes (onderbouw)
- Agnes, stamgroepleidster van de Walrussen (middenbouw)
- Eline, stamgroepleidster van de Panters (bovenbouw)
- Ellen (voorzitter), moeder van Lizzy (zit in de Panters) en Rick (zit in de Citroenvlinders)
- Nanouk (secretaris), moeder van Tess (zit in de Panters) en Jack (zit in de Dolfijnen)
- Merijn, vader van Roosmerijn (zit in de panters), Jojanneke (zit in de dolfijnen) en Madelief (is baby ;).
Op de foto kan je zien wie wij zijn, zodat je ons kan aanspreken als je ons tegenkomt. Heb je een vraag voor de MR, benader ons dan gerust. We kunnen altijd met je meedenken. Je kan je vraag of suggestie ook mailen naar mrmheen@leerplein055.nl

Meer informatie is te vinden op: https://www.demheen.nl/schoolgids/schoolorganisatie/de-medezeggenschapsraad-mr/. Hier vind je bijvoorbeeld ook onze jaarverslagen.

Groeten, namens de MR, Nanouk van Tol
image0
Op de foto van links naar rechts: Ellen, Agnes, Nanouk, Eline, Anita en Merijn.

Agenda

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...