de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | september 2021

We zijn begonnen!

Afgelopen maandag zijn we met de hele school in een grote kring rondom het draadcircus het jaar begonnen. Nadat alle groepen zijn “voorgesteld” hebben we met elkaar het schoollied gezongen. Door dit soort rituelen met elkaar te beleven, zorgen we voor verbinding en een fijne start van het nieuwe schooljaar.

Start van de dag


Vanaf 8:15 uur mogen de kinderen naar binnen komen. Deze inlooptijd (van 8:15 – 8:30 uur) is bedoeld om kinderen de kans te geven weer even te acclimatiseren en bijvoorbeeld te kletsen met andere kinderen of de stamgroepsleider.
Het is belangrijk om op tijd, voor 8:30 uur, in het lokaal te zijn omdat:
* Je nog iets kunt vertellen aan de stamgroepsleider;
* Je kind niets mist van het ochtendritueel;
* de stamgroepsleider niet opnieuw hoeft te starten of uitleg hoeft te geven voor laatkomers.
Het is fijn om op tijd te zijn.

Ontmoeten en informeren


In Parro hebben jullie de uitnodiging ontvangen voor de informatieavond. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten. De stamgroepsleider zal zich voorstellen en e.e.a. vertellen over ons onderwijs. Ook is het fijn om dan een kijkje te kunnen nemen in het lokaal en te zien welke andere ouders er bij de groep horen. We houden deze ontmoetingen in de geMheenschapsruimte zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Melden jullie je aan via Parro?

Verkeersveiligheid


Vanuit veiligheidsoogpunt willen we jullie vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen als dat mogelijk is. Is het noodzakelijk om met de auto te komen, willen jullie dan rekening houden met de afgesproken rijrichting in de straat voor de hoofdingang? Dit is inrijden vanaf de Venkelstraat. Door deze rijrichting te gebruiken, zijn er minder opstoppingen en blijft er meer ruimte voor de kinderen op de fiets.
route

Absentie melden via Parro


We hebben de oudercommunicatie app uitgebreid met de functie om afwezigheid door te geven. Dit is in de plaats van het formulier op de website. Graag de absenten vanaf nu melden via Parro.

Verlof

Kinderen zijn leerplichtig in de maand die volgt op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden. Er zijn omstandigheden waarom je verlof zou willen. Dit moet wel via een verlofbrief bij de directie worden aangevraagd. Het aanvraagformulier en informatie m.b.t. het aanvragen van verlof is te downloaden op onze website en via onderstaande link.
verlofaanvraag

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...