de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | juli 2021
Met de zomervakantie voor de deur zijn de dagen gevuld door allerlei indrukwekkende zaken. Het zijn dagen waarbij afronding en afscheid centraal staan.
De oudste vlinders hebben woensdag hun tijd in de onderbouw afgesloten met een mooie viering. Wat zijn we trots op deze "grote lummels" die schitterden op het podium!

Dinsdag was het afscheid van de achtstejaars met hun musical. Ook dit was een fantastische eindpresentatie en wat straalden de kinderen! Zij hebben de musical helemaal zelf gemaakt, van het script tot het decor; zo knap!
We zijn blij dat we de musical met de ouders als live publiek hebben kunnen opvoeren. Het was passen en meten om dit volgens de richtlijnen te organiseren, maar het maakte de avond extra bijzonder dat de ouders ein-de-lijk weer in school waren. Ook de livestream werd goed gevolgd. De video is op het hoogtepunt door meer dan 100 gelijktijdige kijkers bekeken. Die hadden zeker niet in de zaal gepast. Dus mooi dat er een mogelijkheid was voor degenen die niet aanwezig konden zijn.
Na afloop zijn de achtstejaars liefdevol toegesproken door het team en toegezongen door hun ouders. Hierbij een deel van de tekst van het lied:

Daar sta je dan
Je zag dit moment al zo vaak in je dromen
En daar is ‘t dan
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier
Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn?
Het eind van dit jaar
is nu toch echt een feit
een mooie oudste groep,
met veel verscheidenheid
Je sluit hier nu een hoofdstuk
het voelt een beetje raar
het was een mooie tijd,
het afscheid valt je zwaar

Toch zing ik
Lach… omdat het je laatste dag is
Lach… omdat je zoveel hebt geleerd
Lach… je laat je eigen kracht zien
Lach… je bent de moeite waard!

Teamnieuws

Ineke Hanekamp – de Jong, een echte kleuterjuf met een heel groot hart voor het jonge kind, gaat met prepensioen. Het onbevangene, de creativiteit, het spel en de fantasie van de kleuters, dat is waar Ineke nog elke werkdag ontzettend van genoten heeft. De laatste 7 jaar is dat op Jenaplanschool de Mheen geweest en daarvoor op verschillende Leerplein055 scholen, waarvan het langst op De Kakelhof in Hoenderloo. Na bijna 35 jaar werken, is nu een mooi moment aangebroken om te stoppen.

Op 8 juli was er een feestelijk afscheid van de kinderen, collega’s en (ouders van) de Citroenvlinders. We gaan Ineke missen als betrokken collega en wensen haar alle goeds toe!

Helaas start de zomer voor onze conciërge Bonno minder goed. Hij is sinds een aantal weken afwezig i.v.m. gezondheidsklachten. We wensen hem ook vanaf deze plek beterschap toe!

Verkeersexamen

Op vrijdag 2 juli heeft groep 7 het praktijk Verkeersexamen gedaan op de fiets in het centrum van Apeldoorn. En natuurlijk zijn de zevendejaars allemaal geslaagd! Gefeliciteerd!!!

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Met instemming van de MR zijn de vakanties en vrije dagen vastgesteld. Hierbij het overzicht:

Zomervakantie
zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021
Herfstvakantie
zaterdag 16 okt t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie
zaterdag 25 dec. t/m zondag 9 jan. 2022
Voorjaarsvakantie
zaterdag 26 febr. t/m zondag 6 mrt. 2022
Pasen
vrijdag 15 apr. t/m maandag 18 apr. 2022
Koningsdag
woensdag 27 april 2022
Meivakantie
zaterdag 30 apr. t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren
zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
9 juli t/m 21 aug. 2022

Studiedagen (vrije dagen voor alle kinderen):
vrijdag 1 oktober, woensdag 1 december, woensdag 16 februari, maandag 7 maart (aansluitend aan voorjaarsvakantie), donderdag 14 april (verlengd Paasweekend) en dinsdag 7 juni (verlengd Pinksterweekend).
Vrijdag 8 juli 2022, de dag voor de zomervakantie, is ook een lesvrije dag.

Vanuit de MR

Alweer onze laatste update vanuit de MR van dit jaar. Een MR die er na de zomer anders uit gaat zien. Want na heel veel jaren trouwe dienst gaat Karin ons verlaten. Haar jongste zoon neemt afscheid en dus moesten wij dat ook. Tijdens de laatste vergadering is ze in het zonnetje gezet en is de voorzittershamer overgedragen aan Ellen, Daarnaast hebben we kennis gemaakt met het gekozen nieuwe ouderlid Merijn. Na de zomer stellen we ons op deze plek nog even voor aan jullie.

Ondanks dat onze laatste vergadering in het teken stond van kennismaken en afscheid nemen, hebben ook nog een flink aantal inhoudelijke punten de revue gepasseerd. Het grootste agendapunt was de nieuwe klassenindeling. Dit jaar was de indeling een grote puzzel. Een vacature, veel collega's die iets met hun uren wilden of moesten en een heleboel nieuwe kinderen (ook veel zij-instromers, welkom!). Dit maakte het een complex plaatje. De MR heeft zijn complimenten gegeven voor de zorgvuldigheid en het tempo waarmee dit gebeurd is. Ook zijn we blij dat er een nieuwe ervaren leerkracht gevonden is en dat de nieuwe klas door ervaren leerkrachten bemand gaat worden.

Een tweede punt deze vergadering waren de nieuwe Coronamaatregelen. We zijn blij dat de kleuters weer op de normale tijden naar school kunnen en dat we als ouders weer in de school mogen voor oudergesprekken en om hulp te bieden. Om de anderhalve meter afstand tussen volwassenen te kunnen bewaren zal brengen en halen voorlopig nog niet mogelijk zijn.

Dan, tenslotte, nog een financiële kwestie; de vrijwillige ouderbijdrage. De MR heeft besloten om per komend schooljaar de vrijwillige bijdrage voor de overblijf (van 1 euro per maand) op te nemen in de vrijwillige bijdrage voor school. We denken dat dit voor veel ouders makkelijker is dan twee losse betalingsverzoeken. De betaling zal daarbij per ook met een betalingslink gedaan kunnen worden, waardoor het makkelijker wordt om de vrijwillige bijdrage te betalen. We kunnen ons echter ook voorstellen dat het bedrag voor sommige ouders veel is om in één keer te betalen. We zijn daarom blij dat onze penningsmeester (Ilse) sinds dit jaar de mogelijkheid biedt om in drie termijnen te betalen. Meer informatie volgt hierover in een aparte brief. We zijn blij dat de vrijwillige bijdrage over het algemeen door vrij veel ouders betaald wordt, want op die manier is het mogelijk om de leuke extraatjes die deze school zo bijzonder maken (denk aan de vieringen, de buitendagen, de kampen) mogelijk te maken.

Wil je nou meer weten over wat we als MR dit jaar gedaan en bereikt hebben?
Ons jaarverslag kun je terugvinden op: 2020-2021 Jaarverslag MR

Tot na de zomer!
Nanouk, secretaris MR

Lezen doe je overal!

Heerlijk, in de zomervakantie even lekker spelen en niet bezig zijn met schoolwerk.
Ook hier groeien kinderen van, vaak zien we zelfs dat kinderen na zes weken vakantie letterlijk een aantal centimeters langer zijn geworden.
Hoe fijn het ook is om niet aan schoolwerk te hoeven denken, het is heel belangrijk dat kinderen in de zes weken vakantie wél blijven lezen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er onderling grote verschillen ontstaan in leesniveau tussen kinderen die wel
en niet lezen in deze vrije vakantieweken. Kinderen die niet lazen, vielen soms wel tot twee AVI-niveaus terug. Dit wordt ook wel de “zomerdip” genoemd.
Wat kun je nu doen om je kind in de zomer te motiveren om te lezen? Lezen kun je overal en elke dag. Daar heb je niet altijd een boek voor nodig. In het volgende filmpje laten de stamgroepleiders van onze school zien hoe je op een leuke manier het lezen ook kan stimuleren! https://youtu.be/67HUWv6gmws
Daarnaast in dit Mheeninkje ook een ingekomen bericht van de bibliotheek.

En via Facebook organiseren wij in de vakantie een leuke actie om het lezen te promoten. Onder de inzendingen verloten wij na de vakantie een boekenbon.

Veel leesplezier gewenst!

Terug- en vooruitblik

Zo vlak voor de zomervakantie maak je als school ook de balans op, je kijkt terug naar alles wat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt met de stamgroep en als school.

Het meest opvallende was toch wel dat we in de winter weer te maken kregen met een lock down. De Corona met alle bijbehorende maatregelen en protocollen waren een uitdaging voor ons allemaal en zo ook voor mij. Gelukkig zijn er geen kinderen en medewerkers ernstig ziek geworden en hoefde er geen enkele groep in quarantaine waardoor ons onderwijs veelal doorgang kon vinden. Ik hoop van harte dat het aankomende schooljaar ook alle activiteiten en festiviteiten weer normaal door kunnen gaan en we de ouders weer in school kunnen begroeten.

Er kwam in het voorjaar ook goed nieuws. De overheid heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van alle scholen te versterken. Dit geld zetten we o.a. in om ons rekenonderwijs een impuls te geven en komend jaar de klassen te verkleinen door een extra bovenbouwgroep te vormen.
Op onderstaande afbeelding zien jullie een overzicht van de teambezetting van 2021-2022. We zijn blij dat het gelukt is om iedereen een goede plek te geven in een fijne stamgroep.
De nieuwe bovenbouwgroep heeft inmiddels zelf een naam bedacht: de Jaguars!

Terugkijkend op het afgelopen jaar weegt voor mij niets op tegen de mooie herinneringen die er zijn: de vele mooie gesprekjes met kinderen, de rondleidingen met potentiële nieuwe ouders, de vieringen, de steun en hulp vanuit de MR, bemoedigende woorden van ouders en niet te vergeten een prachtig team met passie voor het Jenaplanonderwijs op De Mheen…. veel om dankbaar voor te zijn en met een goed gevoel op terug te kunnen kijken!

Vanuit Partou kinderopvang en BSO de Mheen

Het thema in de zomervakantie is “Games komen tot leven”. We gaan activiteiten doen zoals: levend kwartet, estafette, levend muizenval, en reuzetafeltennis.

Het team KDV en BSO De Mheen wenst iedereen een fijne zomervakantie!

Ingekomen post

De Kinderkaravaan

Theater Orpheus organiseert deze zomer de Kinderkaravaan.
In de laatste week van de zomervakantie reist de KinderKaravaan met een theatervoorstelling door de parken van Apeldoorn.Vanaf maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus zijn er iedere dag 2 vrij toegankelijke voorstellingen in één van de parken van Apeldoorn te zien. De voorstellingen starten om 13.00 uur en 15.00 uur, je bent een uur van te voren al welkom voor de “Boomtocht”. De voorstelling is voor alle kinderen in Apeldoorn in de basisschool leeftijd.

KINDERKARAVAAN Flyer

Vakantielezen

Op de camping, in de tuin, aan het strand, op de trampoline of op de bank: in de zomer kun je overal lezen - en met Vakantielezen wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze zomer mee op reis?

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. CODA biedt dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen in groep 3 en 4. Met Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de schoolvakantie op peil houden.

Voor meer informatie kun je zelf alvast een kijkje nemen op www.coda-apeldoorn.nl/vakantielezen of www.vakantie-lezen.nl en kennismaken met het programma.

Agenda

21 dec

Kerstdiner 17:00 MB-BB en 17:15 OB

21 dec

Kerst-inn voor ouders op het plein tussen 17:00 – 18:15 uur

22 dec

Grote viering 11:00 deuren open – 11:15 start

23 dec
t/m
7 jan

Kerstvakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...