de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | november 2020

Wat speelt er op school?

Voor de schoolsluiting konden jullie met eigen ogen zien wat er zich op school afspeelt. Het is een gemis dat jullie nu niet binnen komen. We proberen jullie wel via het Mheeninkje, een groepsmail en de Leerpleinapp toch een indruk te geven van wat er speelt op school.
Zo ronden we bijna het kunstproject af. Hierbij een foto van het museum en atelier in de gemeenschapsruimte:
foto museum
Om jullie nog meer een beeld te geven van hoe het gaat, krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 vrijdag ook het rapport met een klein verslag mee.
Daarnaast voeren we op afspraak oudergesprekken. Uiteraard hanteren we vooraf de gezondheidscheck, houden we afstand of kunnen we (beeld)bellen.
In de onderbouw is er een aantal weken na de start van een kind een gesprek over de eerste periode. In de midden- en bovenbouw zijn de 3e en 6e jaars al aan de beurt geweest voor een eerste gesprek.
Met de andere kinderen en ouders volgen nog gesprekken. We plannen nu echter geen spreekmiddagen in, maar doen dit verspreid over de komende periode. De gesprekken zijn op uitnodiging van de stamgroepleidster of op aanvraag van jullie als ouders. Is er behoefte aan een gesprek, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Op deze manier willen we jullie blijven betrekken bij ons onderwijs.

Onderwijs op afstand

We bereiden ons voor op verschillende scenario’s rondom afstandsonderwijs. Zo kan het voorkomen dat een kind thuis moet blijven omdat een gezinslid Coronaklachten heeft, dat er een groep is waar geen vervanging voor is of een stamgroepleider is die thuis moet werken.
Als een kind thuis aan de slag gaat, kunnen er (werk)boeken opgehaald worden. Als een heel gezin in quarantaine zou moeten dan kan dit ook worden afgegeven. Het ophalen of brengen van materialen kan in overleg met de stamgroepleider.
Daarnaast staan er in de digitale leeromgeving van MOO verschillende “tegels” klaar met oefenprogramma’s waar kinderen zowel thuis als op school online mee aan de slag kunnen. De inloggegevens voor MOO worden verstrekt door de stamgroepleiders.
Zo proberen we de onderwijstijd, ondanks de omstandigheden, zo goed mogelijk te benutten.

Basisscholen in gemeente Apeldoorn kiezen roetveegpieten

Apeldoorn kiest definitief voor de roetveegpiet als helper van Sinterklaas. Burgemeester en wethouders en de drie grote schoolbesturen in Apeldoorn ondersteunen van harte de eigentijdse roetveegpiet. De Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht is dezelfde mening toegedaan.
Op veel scholen was vorig jaar al de keuze gemaakt om alleen nog roetveegpieten op school uit te nodigen. Ook voor alle Leerplein055-scholen geldt vanaf dit jaar dat alleen de roetveegpiet zal worden ingezet bij de Sinterklaasviering.
De coronamaatregelen hebben dit jaar ook invloed op het Sinterklaasfeest. Ons bestuur heeft op basis van de huidige situatie het volgende besloten:
  • Sinterklaas en zijn helpers moeten anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar en tot teamleden en andere volwassenen.
  • Voor het Sinterklaasfeest zijn dit jaar alleen de kinderen uitgenodigd. Ouders kunnen er dit jaar niet bij aanwezig zijn: dit geldt ook voor het aankomstmoment van Sinterklaas.
  • Leerplein055-schoolteams blijven aan de veilige kant van de mogelijkheden.
Op tv is het Sinterklaasjournaal weer begonnen en het is nog even spannend of de Sint zaterdag wel aankomt in Nederland. Onze Sinterklaaswerkgroep is al wel bezig met de voorbereiding voor zijn ontvangst op school op 4 december. Het wordt vast weer een geweldig feest voor de kinderen!
38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Binnengekomen info

Sport van de maand

Ondanks alle aanscherpingen, mag sport van de maand gelukkig door blijven gaan. Op dit moment kunnen de sporten in december gewoon volgens de kalender doorgang vinden.

Ook voor komende maand hebben we een mooi programma op de kalender staan. Met dit keer een gloednieuwe sport namelijk padel!

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...