de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | maart 2021
In dit Mheeninkje...
Teamnieuws, de start van de Parro communicatie app, een vraag om input voor een groener schoolplein, de kans om je nog aan te melden voor de MR en nieuws vanuit de bouwen: vlindernieuws, dierengeluiden en bovenbouwbezigheden. Veel leesplezier!

Teamnieuws

Beste ouders van de Mheen,
Even een klein berichtje van mij om jullie op de hoogte te brengen dat ik besloten heb te stoppen met het “Juf “ zijn. Na 34 jaar in het onderwijs te hebben gezeten, waarvan 7 jaar juf op de Mheen, zwaai ik jullie eind dit schooljaar allemaal gedag.
Gedag tegen alle kinderen die ik afgelopen jaren in de klas heb mogen hebben, ouders die ik heb leren kennen als heel betrokken ouders en waar ik samen mee de kinderen op weg heb mogen helpen in hun hele groei- en leerproces. Genoten heb ik van alle kleuters, een groep apart, zo mooi, zo teer en zo zuiver. De kleuterjuf zit in mij en dat zal altijd zo blijven, wat heb ik al die jaren hier volop van genoten en pak ook volop nog dit moment tot aan de zomervakantie.
Lieve groet, Ineke
Juf van de Citroenvlinders :)


Uiteraard zullen we voor de zomervakantie Inekes afscheid vieren om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet!

Gebruik Parro van start

parro 1
Op 17 februari kondigden we het al aan… we stappen nu over op een nieuw communicatiemiddel: Parro. In Parro zullen we berichten plaatsen en foto’s delen, maar daarnaast gaan we Parro ook gebruiken als gespreksplanner en voor het intekenen voor activiteiten en ouderhulp. Het is daarom de bedoeling dat alle ouders een account activeren.
Om van start te gaan met Parro volgen jullie een paar stappen:
  • Stap 1 (geen actie nodig)
    Elke ouder/verzorger met een mailadres in ons administratiesysteem ontvangt deze week een mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. Je bent op dat moment toegevoegd aan de app-groep. Je ontvangt vervolgens een tweede mail (zie stap 2).
  • Stap 2- account activeren
    Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maak je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kun je ons als school vragen om je opnieuw uit te nodigen.
  • Stap 3 – Inloggen
    Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro op een smartphone of tablet gebruiken door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever vanaf de computer (of Windows Phone)? Log dan in op www.talk.parro.com.
Bovenstaande stapjes moeten alle ouders eenmalig doorlopen. Als je koppeling actief is en je haalt de berichten niet binnen via Parro volgt er een melding via de mail.

Met de inzet van Parro worden de communicatielijnen tussen ouders en school korter en daarmee willen we onze samenwerking nog meer versterken.

Groener schoolplein

Je hebt nog één dag de kans om de enquête in te vullen waarin je input kunt geven aan de ontwerper van het schoolplein. Het zijn 9 vragen en het kost slechts enkele minuten om de vragenlijst in te vullen.
De kinderen hebben ook hun fantastische ideeën gedeeld, zoals: een buitenpodium, een piratenschip, moestuintjes, bloemen, schommels en nog meer om het plein groener en uitdagender te maken. Hierbij het ontwerp van de Vuurvlinders:
schoolplein
De ontwerper gaat met alle ideeën aan de slag en dat plan wordt voorgelegd aan een afvaardiging van het team en aan de Kinderraad van De Mheen. Het definitieve plan wordt vervolgens ingediend bij de Gemeente Apeldoorn. We hopen dat wij vervolgens geselecteerd worden voor de subsidie zodat onze plannen met die financiering werkelijkheid kunnen worden.

Vlindernieuws

OB

Het nieuwe thema

We hebben de afgelopen week genoten van een heerlijke vakantie en prachtig weer. Binnen een paar dagen van je snowboots, hup, over naar je korte broek. We hebben de afgelopen weken gemerkt hoe heerlijk het is voor de kleuters om weer naar school te mogen. Voor sommigen was het ook wel weer wennen, want ja, het was ook weer vroeg en we waren weer een hele dag in de groep. We zagen aan het eind van de dag regelmatig wazige blikken en grote gapen voorbij komen. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om niet meteen woest van start te gaan met allerlei projecten. Eerst maar weer eens wennen aan de groep en aan school.

Vanaf komende week gaan we ons wel weer in een thema verdiepen. We hebben maandag op de studiedag al een uitgebreide voorbereiding gedaan. Anita was zelfs al eerder begonnen. Zij had al heel lang de wens om kippen op haar boerderij te kunnen houden. In de voorjaarsvakantie heeft ze 6 broedeieren opgehaald. Die worden nu in de broedmachine uitgebroed. Anita houdt ons op de hoogte door het maken van filmpjes die we op school kunnen bekijken. Weet jij al hoe een kuiken in een ei groeit? En dat je dat ook al dwars door de eierschaal heen kunt zien? Nou, dan kan je wel raden wat ons nieuwe thema wordt: “De boerderij”. We hopen natuurlijk dat we over een paar weken ook de echte kuikens van Anita kunnen bekijken. De filmpjes staan binnenkort ook op de Google Drive, zodat jullie ze thuis ook kunnen bekijken.

Nog meer nieuw leven

Ook op de hoofden van sommige kinderen is er weer nieuw leven te bekennen en wel in de vorm van HOOFDLUIS!
Kijken jullie thuis regelmatig je eigen kind na op hoofdluis? Soms vind je echt luis, maar vaak zie je de neten zitten in het haar. Dat zijn kleine witte bolletjes, die aan het haar vastgeplakt zitten. Goed kammen met een luizenkam boven een wit laken wil nog wel eens helpen om te zien of er luizen aanwezig zijn. Iets gevonden? Dat is geen schande hoor! Luizen zitten juist graag op schone hoofden. Geef het wel aan ons door, dan nemen wij ook voorzorgsmaatregelen (zoals de hoeden, petten en verkleedkeren uit de huishoek verwijderen) zodat verspreiding wordt tegengegaan. 

Nieuwe neuzen

Na de voorjaarsvakantie is Givano gestart bij de Koolwitjes, hij is verhuisd en komt in groep 1. Welkom op de Mheen, we wensen je heel veel leerplezier en gezelligheid in je nieuwe groep.

Gymschoenen

Nog niet alle kinderen hebben hun jassentas (voorheen luizenzak) weer mee naar school genomen. Kijken jullie meteen ook even of de gymschoenen nog passen en zorgen jullie zo nodig voor een nieuw paar? Die mogen dan, voorzien van naam, op school blijven.

Wel of geen BSO?

Veel ouders maken gebruik van de BSO van onze school. Die is nu voor de reguliere opvang dicht, maar wel open voor de ouders met een cruciaal beroep. Small Steps, zit wel in hetzelfde gebouw, maar is een zelfstandige organisatie. Daarom moet je als ouders ook doorgeven aan de stamgroepleider op welke dagen je kind naar de BSO gaat. De stamgroepleider ontvangt graag een mailtje met de dagen waarop jouw kind naar de BSO gaat. Dat geeft duidelijkheid voor ons, maar ook vooral voor je eigen kind.
MB

Dierengeluiden

Wat zijn wij toch weer blij dat de kinderen fysiek bij ons op school zijn. In de eerste twee weken hebben we weer een beetje aan elkaar kunnen wennen en kunnen genieten van de sneeuw. Ook zijn we al begonnen met het toetsen. Daardoor weten wij beter waar jullie staan: wat lukt al, wat is nog lastig en waar kunnen wij jullie nog mee helpen.

Na de vakantie zijn we hard aan de slag gegaan met de afname van de Cito: rekenen, spelling en begrijpend lezen. Normaal zou dit in januari plaatsvinden, maar dit kon natuurlijk niet vanwege de lockdown. De toetsen staan gepland in de ochtenden, dus het is belangrijk om op tijd op school te zijn!

Oudergesprekken

Groep 3 heeft voor de vakantie de rapporten meegekregen. Het rapport hebben we ingevuld naar de observaties die wij als leerkrachten in het eerste halfjaar hebben gedaan.

Na het meegeven van het rapport is er ruimte voor een oudergesprek. Maar momenteel beschikken we over minder gegevens vanwege de lockdown. Daarom wachten wij liever met de gesprekken tot na de toetsperiode. Er zal dan, met de extra gegevens, een duidelijker beeld zijn van het kind.

De stamgroepleiders zullen uitnodigingen versturen voor de gesprekken. Mocht er toch iets zijn wat met ons besproken moet worden, laat dit dan even weten aan de stamgroepleider!

Thema

De middenbouw gaat na de vakantie aan de slag met een nieuw project. Dit project zal gaan over de natuur. De natuur is wel heel erg groot. Daarom hebben we ervoor gekozen om aan de slag te gaan met bomen en planten. Aan dit project gaan we lekker lang werken, namelijk tot aan de meivakantie. Veel tijd dus om met het project bezig te zijn!
banner bb

Bovenbouwbezigheden

In de bovenbouw zijn er een aantal dingen die de komende tijd plaats vinden die we even onder de aandacht willen brengen. 

Zo zijn er de klassenavonden op 5 (Leeuwen), 12 (Tijgers) en 19 (Panters) maart. Wij zien dit als een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, dus we willen het in aangepaste vorm door laten gaan. We houden uiteraard rekening met de richtlijnen en gebruiken de grotere ruimtes in de school om lekker met elkaar diverse activiteiten te ondernemen. De 8ste jaars bereiden de klassenavond voor. 

Wat betreft het kamp van dit jaar, willen we graag afstemmen met ouders wat kan en mag in de huidige situatie. We hebben al een reservering staan voor 12 t/m 14 april, maar hoe we dit vorm kunnen geven is nog onzeker. Ouders van de bovenbouw ontvangen hierover een uitnodiging om mee te denken.

Groep 8 vraagt zich ook af hoe het moet met de musical en alle Coronaregels. We zijn op dit moment als team al een stukje op weg met ideeën om hier een Coronaproof geheel van te maken. De 8stejaars krijgen hier komende week meer over te horen. Zoals altijd zullen zijzelf het grootste aandeel hebben in het maken van het verhaal als onderdeel van ons betekenisvolle taalonderwijs. Hoe dan ook zal er op een onvergetelijke manier afscheid genomen gaan worden.

We zijn op het moment in de groepen druk bezig met een project over de tijd van de Ontdekkers en Hervormers. In de groep hebben we diverse informatieve momenten en de kinderen zullen allemaal een onderdeel gaan uitzoeken en presenteren aan de groep. 
38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Binnengekomen info vanuit de MR

De medezeggenschapsraad van De Mheen heeft een vacature voor de oudergeleding. In het Mheeninkje van 3 februari is hiervoor een eerste oproep gedaan. Er zijn inmiddels enkele enthousiaste kandidaten. Wat fijn dat er zelfs meerdere ouders zijn die een actieve bijdrage willen leveren in de MR! De deadline om te reageren is 10 maart. Mocht je jezelf ook verkiesbaar willen stellen dan kun je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen aan mrmheen@leerplein055.nl met daarin een kort verhaaltje over jezelf met een motivatie.
Eind maart ontvangen alle ouders bericht over de stemprocedure.

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...