de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | februari 2021
Wat is het fijn om de kinderen weer in het gebouw te mogen begroeten na zo’n lange periode! In de groepen heeft het ritme tussen werken, spelen, gesprek en vieren inmiddels weer vorm gekregen. Er wordt hard gewerkt en ook veel tijd besteed om weer aan elkaar te wennen en samen plezier te hebben.
Helaas werkte afgelopen maandag het weer tegen door de dooi-inval die met ijzel
gepaard ging en besloot ons bestuur dat we later startten. Uiteindelijk konden de meeste collega’s en kinderen de school veilig bereiken en slechts enkelen werkten vanuit huis.
We hopen dat nu alle calamiteiten achter de rug zijn. Als team kijken we namelijk erg uit naar een ‘gewone’ periode. Dat de maatregelen rond het corona-virus ons nog wel een tijdje zullen vergezellen zullen we daarbij voor lief moeten nemen.
Na deze week volgt een week waarin eventjes niets moet en we van de voorjaarsvakantie mogen genieten. Op maandag 1 maart is onze teamstudiedag en op 2 maart hopen we iedereen weer uitgerust op school te zien.

Oudercommunicatie via Parro

We willen jullie als ouders graag betrekken bij het onderwijs. We zetten hier, onder andere, de LP055 app voor in. Alle Leerplein055-basisscholen maken binnenkort de overstap naar een ander ouder-communicatiemiddel: Parro. Parro is de app van ParnasSys, ons administratiesysteem.

Waarom deze overstap?
Parro heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt en biedt een antwoord op de meeste wensen die er vanuit school en ouders leven. En het is natuurlijk prettig dat Parro een directe koppeling heeft met ParnasSys zodat nieuwe ouders direct uitgenodigd kunnen worden voor de app. Daarnaast heeft Parro een supportafdeling waar u terecht kunt als wij een probleem niet kunnen oplossen.
Via Parro kunnen we jullie gemakkelijk een kijkje in de klas geven, uitnodigen voor activiteiten of gesprekken inplannen. De stamgroepleiders kunnen via de app in een besloten omgeving foto's delen, mededelingen sturen en gesprekken of activiteiten plannen.

Wanneer gaan we Parro gebruiken?
Jullie ontvangen in de eerste week van maart een mail van Parro, namens onze school. Vanaf dat moment kunnen jullie Parro gaan gebruiken.

Meer informatie vinden jullie op https://parro.education/ouders/

Kinderen in beeld

In januari vindt normaal gesproken de afname plaats van de midden-toetsen van
CITO. Deze winter verloopt het op school allemaal anders dan we hadden gepland, door de schoolsluiting tijdens de lockdown. Nu we allemaal weer op school zijn, is het van belang dat we goed in kaart brengen wat de kinderen hebben geleerd tijdens het thuisonderwijs. De stamgroepleidsters bekijken door middel van observaties van het werk en door afname van toetsen hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld. Op basis hiervan passen we ons onderwijsaanbod aan; soms is er iets extra of herhaling nodig.
Op 19 februari krijgen de kinderen van groep 1, 3 en 8 hun rapport. We geven hiermee een indruk van onze observaties van het eerste half jaar. Omdat we over minder gegevens beschikken, zal het beeld nog niet compleet zijn.

Oudergesprekken digitaal

Willen jullie iets bespreken met de stamgroepleider? Maak dan via de mail een afspraak om te (beeld)bellen.

Een groen schoolplein

Onze school gaat subsidie aanvragen voor een nog groener schoolplein! De gemeente heeft subsidie beschikbaar gesteld voor scholen om hun schoolplein een stuk groener en daardoor nog leuker te maken.
Want wisten jullie dat:
  • Spelen in een groene omgeving ervoor zorgt dat kinderen zich beter kunnen concentreren, kinderen worden creatiever en fitter
  • Vaak kans op natuurbeleving en buitenles
  • Beter sociaal klimaat, minder pesten
  • Plek voor vogels, insecten, dat versterkt de biodiversiteit
  • Minder tegels, meer groen dus minder last van hitte in de zomer en droge voeten bij heftige buien.
Een deel van het schoolplein aan de voorzijde is een aantal jaren geleden door ouders en teamleden aangepakt, de kleuters hebben een prachtige Vlindertuin en het regenwater is al afgekoppeld, dus we zijn goed op weg.

Nu gaan we aan de slag met de rest van het schoolplein. Een ontwerpbureau, specialist in speelruimte, zorgt voor een mooi ontwerp. Maar daarvoor heeft het bureau naast de inbreng van het team ook jullie hulp nodig!

Ideeën van ouders
Ook ontvangen we graag ideeën van ouders, hiervoor hebben we een enquête opgesteld, klik op deze de link om de enquête in te vullen:

Ideeën van de kinderen
Wij hebben de kinderen uitgenodigd om mee te helpen met het ontwerp, door zelf hun ideeën te delen met de ontwerpers van het Groene schoolplein. De manier waarop de ideeën worden weergegeven mogen de kinderen zelf bepalen; een poster, tekening, filmpje of vlog, presentatie, moodboard, maquette ... verzin het maar!

3 maart inleveren
De kinderen mogen hun ideeën en creaties na de voorjaarsvakantie op woensdag 3 maart inleveren op school of mailen aan mheen@leerplein055.nl. De opdracht is vrijblijvend, maar de mening van de kinderen doet er toe dus we nodigen iedereen van harte uit!

Ontwerp van het plein
Wij verzamelen alle ideeën van de kinderen, stamgroepleiders, ouders en buurtbewoners. Deze ideeën zullen worden gebruikt als inspiratie en input voor het ontwerp. De specialisten in speelruimte, ontwerpers van groene schoolpleinen, gaan vervolgens aan de slag. Daarna zal het basisontwerp worden gepresenteerd aan de kinderraad van de Mheen, een werkgroep van collega’s, vertegenwoordigers van de ouders en een aantal buurtbewoners.

Na goedkeuring maken wij op 23 april het definitieve ontwerp bekend en wordt de subsidie aanvraag gedaan! In de zomervakantie vernemen wij of de school ook daadwerkelijk de subsidie gaat ontvangen. Mocht dit het geval zijn dan zal het nieuwe schoolplein in het voorjaar/zomer 2022 worden gerealiseerd.

Kleding inzamelen

Naast de ingang van de sporthal, bij het hek van de kleuters, staat een kledingbox. Hierin kunnen jullie overtollige of afgedankte kleren deponeren. Deze box is beschikbaar gesteld door Curitas. Zij zamelen textiel in en sorteren en verwerken dit. Een deel van de opbrengst is voor Stichting Pax Kinderhulp. Curitas is in het bezit van het CBF keurmerk (goede doelen). Onze school krijgt twee keer per jaar een klein bedrag voor de ingezamelde kleding. Ook voor ons mooi meegenomen. Dus als jullie kleding weg doen, denk dan aan deze inzamelbox.
kledingcontainer

Agenda

2 sep

Klankbordmoment met ouder(s)/verzorger(s)

3 sep

Stamgroepouderavond Bovenbouw

5 sep

Stamgroepouderavond Onderbouw

9 sep

Stamgroepouderavond Middenbouw

14 sep

Tuinonderhoud Vlindertuin

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...