de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | maart 2021

De lente

De lente is begonnen en wat hebben we daar naar uitgekeken, misschien wel extra dit jaar! Weg van de donkere dagen, weg met de kou en uitkijken naar het licht en genieten van tekenen van nieuw leven die de natuur volop laat zien.

Het uitkomen van de knoppen aan de bomen en de pollen in de lucht brengen voor sommigen ook hooikoorts-gerelateerde klachten met zich mee. Bij bekende chronische milde klachten, zoals hooikoorts of astma, mogen kinderen wel naar school. Is er echter sprake van een (verkoudheids)virus of Corona-gerelateerde klachten zoals: een snotneus, verhoging, koorts, keelpijn, niezen, benauwdheid of hoesten, dan moet een kind thuis blijven. Twijfel je of je kind naar school kan? Volg dan de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom
Tot nu toe zien we nog geen grote bijzonderheden in het aantal afmeldingen van kinderen
met Corona gerelateerde klachten. We merken dat ouders alert zijn op signalen en daar
zoals afgesproken naar handelen. We hopen natuurlijk dat deze situatie zo mag blijven en dat iedereen gezond en wel naar school kan blijven gaan.
Helaas zijn er binnen Apeldoorn ook scholen waar groepen in quarantaine zitten of waar de hele school tijdelijk weer moest sluiten. Collega’s met milde klachten blijven bij ons ook thuis en laten zich testen. Het regelen van opvang in deze situaties is een uitdaging omdat het aantal invallers beperkt is. Er is een vast stappenplan wat we volgen. Wanneer er uiteindelijk geen vervanging geregeld kan worden, hebben we geen andere keuze, dan de groep naar huis te sturen. Wij begrijpen dat dit veel van ouders vraagt, maar daarnaast hopen we ook op begrip.

Een foto van onderbouwkinderen die weer volop genieten in de Vlindertuin:
De Vlindertuin

Teamstudiedag 1 april

De kinderen kunnen van een extra lang Paasweekend genieten omdat zij morgen, donderdag 1 april, al vrij zijn. Als team ontmoeten wij elkaar online voor een studiedag. In de ochtend gaan we ons verdiepen in ons rekenonderwijs onder begeleiding van een rekenen- wiskunde expert. In de middag gaan we aan de slag met de opzet en voorbereidingen van het schoolbrede project.

Parro

We werken nu bijna een maand met Parro als communicatiemiddel. Wisten jullie dat:
 • 99% van de kinderen gekoppeld is en dus bijna alle ouders de avonturen van hun kind(eren) volgen via Parro?
 • als je een bericht hebt gemist, je een mailtje ontvangt dat je een ongelezen bericht hebt?
 • één of beide ouders gekoppeld kunnen worden?
 • Parro als app gebruikt kan worden, maar ook via de webversie https://talk.parro.com
 • je in kunt stellen tussen welke tijden je de berichten wilt ontvangen?
 • een bericht als ‘ongelezen’ blijft staan, als er nog een paars bolletje bij een bericht staat?
 • als je het bericht even aanklikt, die melding verdwijnt?
 • je onder de knop ‘instellingen’ in 1x alle berichten als gelezen kunt markeren?
 • Parro ook een gesprekfunctie (chat) heeft?

  Veel groepen hebben twee stamgroepsleiders. Willen jullie in een gesprek beiden toevoegen zodat zij allebei op de hoogte zijn van de inhoud?

Groepsverdeling 2021 – 2022

Misschien hebben jullie vanuit de media vernomen dat er extra financiële middelen aan het onderwijs worden toegekend. De kaders hiervoor worden nog bekend gemaakt en als daar meer over bekend is, kunnen wij de groepsverdeling en de teamformatie rond maken. Het is nu nog te vroeg om informatie met jullie hierover te delen. We zullen ouders binnenkort ook gericht om input vragen. Zo maken we met elkaar de best mogelijke verdeling.

Welkom nieuwe kinderen

Bij de Citroenvlinders is Fedde al een aantal keren komen wennen, evenals Kasper, Bram en Yara die steeds een klein wenmomentje aanschuiven vanuit het kinderdagverblijf het Vlindertje. Bij de Koolwitjes is Marin gestart met haar wenochtenden en bij de Vuurvlinders hebben Edin en Almir al een paar keer meegedraaid nu ze bijna 4 jaar zijn. Welkom allemaal!

Kuikens

De hele school heeft de afgelopen periode het proces van het uitkomen van kippeneieren kunnen volgen met filmpjes van de broedmachine van onze onderbouwcollega Anita. Inmiddels zijn alle eieren uitgekomen en hebben alle groepen de kuikentjes ook live kunnen horen en bewonderen, want Anita had de kuikens meegenomen naar school.
De eerste is "Schreeuwertje" genoemd, deze naam is bedacht door de Koolwitjes.
Heel bijzonder dat wij dit hele proces op de voet hebben kunnen volgen. Een mooi voorbeeld van betekenisvol onderwijs!

MR nieuws

Op 23 maart hebben we als MR opnieuw vergaderd. Dit keer een keer geen overleg over vernieuwde Corona-maatregelen, maar een gewone inhoudelijke vergadering, met als grootste onderwerpen de groepenindeling voor 2021-2022 en natuurlijk onze eigen verkiezingen. Hieronder vinden jullie een samenvatting van de genomen besluiten en besproken punten.

Financiële zaken
De financiën van de school zijn besproken. Allereerst is de jaarrekening van 2020 goedgekeurd. De school is financieel gezond. Daarna is gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd zou worden voor de vrijwilligers die ondersteunen bij de pauzes in het continurooster. In het najaar is door de MR besloten dat er een extra vrijwillige bijdrage gevraagd zou worden van 1 euro per kind per maand om de vrijwilligersvergoeding uit te kunnen betalen. Tot op heden zijn er geen vrijwilligers ingezet. Er zijn veel stagiaires en ambulante collega’s dit jaar en zij spelen een rol hierin. Daarom is het besluit aangepast; de vrijwillige bijdrage van 1 euro per kind per maand, zal pas geïnd worden als er ook daadwerkelijk vrijwilligers ingezet worden.

Verkiezingen MR
Zoals aangekondigd gaat Karin, onze voorzitter, ons na dit schooljaar verlaten omdat haar jongste kind uitstroomt naar het Voortgezet Onderwijs. We zijn op zoek naar een nieuwe ouder en we zijn in de gelukkig positie dat 2 ouders (vaders) zich hebben aangemeld. Dat betekent dat er MR-verkiezingen komen. Voor de meivakantie zullen alle ouders via Parro een link naar het verkiezingsformulier ontvangen. De kandidaten stellen zich dan voor en jullie kunnen aangeven wie jij wilt als vertegenwoordiging van jouw ouderstem (naast Ellen en Nanouk, de reeds zittende ouders waarvan de termijnen nog niet verlopen zijn).

Parro
De MR heeft zich langdurig hard gemaakt voor een alternatief oudercommunicatiemiddel, in plaats van de Leerplein055-app. We zijn dan ook blij dat Parro gelanceerd is. Binnen de MR is gesproken over alle (overwegend positieve) ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.

Veilig verkeer en groen schoolplein
De subsidieaanvraag voor het groene schoolplein is in volle gang. Inmiddels is deze subsidieaanvraag gecombineerd met het veiliger maken van de verkeerssituatie rondom de school. Hierin participeren verschillende ouders, MR-leden, maar bijvoorbeeld ook de wijk. De MR wil alle ouders (en andere verzorgers die de kinderen halen en brengen) opnieuw op het hart drukken om tot er betere oplossingen zijn, goed op te letten bij het brengen en halen van de kinderen: parkeer even op een toegestane plek als je je kinderen uit de auto laat, houd je aan de voorgeschreven rijrichting en kom natuurlijk, waar mogelijk, met de fiets of lopend.

Formatie- en de groepenindeling
Afgelopen vergadering is uitgebreid gesproken over de formatie en groepenindeling voor volgend schooljaar. Zoals de meesten van jullie weten, is er bijna 3 jaar geleden een extra groep bijgekomen in de middenbouw. Een grote groep kinderen zal komend jaar de overstap naar de bovenbouw gaan maken. Dit maakt dat de groepenindeling voor komend jaar een puzzel is en er keuzes gemaakt moeten worden. Deze puzzel wordt in eerste instantie gelegd door het team, maar de MR is tijdig en in alle openheid betrokken en geeft hierover advies. In de afgelopen vergadering zijn verschillende scenario's besproken; een scenario waarbij er een extra bovenbouwgroep komt en een middenbouwgroep sluit, maar ook een scenario waarbij er een bovenbouwgroep bijkomt en nog één jaar een extra middenbouwgroep blijft. Een besluit hierover hangt sterk af van de financiële ruimte die er is. Hierin zijn op dit moment nog enkele onzekere factoren. Binnen enkele weken wordt dit meer duidelijk. De MR heeft de school gevraagd om transparant en zo snel als mogelijk te communiceren over deze ontwikkelingen naar de ouders, zodat duidelijk is op welke wijze dit proces zal gaan verlopen. Ook heeft de MR geadviseerd om ouders en kinderen, net als bij de overstap van de bouw, te vragen naar aandachtspunten voor de groepsindeling. De MR realiseert zich echter ook dat er niet met alle individuele wensen rekening gehouden kan worden.

Tot zover de informatie uit de MR,

Nanouk van Tol (secretaris MR)

Binnengekomen info:

38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Vacature Raad van Toezicht

De bestuursstructuur van Leerplein055 bestaat uit een Raad van Toezicht en het college van bestuur. Op deze manier is het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. De Raad van Toezicht van Leerplein055 zoekt per 1 juni een lid RvT. Zie voor de vacature:
https://www.leerplein055.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht/

Tip

Na een corona-uitbraak op een andere school kregen wij een tip die we op voorhand met jullie delen. De uitslag van een coronatest van een kind is snel online te zien op zijn/haar DigiD. Kinderen zonder DigiD moesten langer wachten op de telefonische uitslag en daardoor langer thuisblijven.
Wist je dat je voor een kind een eigen DigiD kunt aanvragen? Het aanvragen duurt 3 werkdagen. Wellicht handig om alvast aan te vragen voordat een eventuele testsituatie zich voor doet? Een DigiD aanvragen kan via: https://digid.nl/aanvragen.

Zin om te voetballen?

CSV
Op zaterdag 10 en zaterdag 17 april organiseert CSV Apeldoorn een Voetbalinstuif voor kinderen die willen kennismaken met de voetbalsport en die geboren zijn in 2014, 2015 en 2016. Zie: CSV Pupilleninstuif 2021 Paul 1

WSV
Lijkt het jou leuk om bij WSV te komen voetballen? Dan is dit wat voor jou!
Alle jongens en meiden van 4 t/m 18 jaar mogen bij WSV 4 keer gratis en vrijblijvend meetrainen. Zo kan je kijken of voetbal wat voor je is en of je het leuk vindt om bij WSV te komen spelen. Ben je een meisje dan kan je zelf kiezen of je in één van onze meidenteams mee wil doen of gemixt wil spelen. Zie: 4 keer gratis voetbaltraining bij WSV!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...