de-mheen
nieuwsbrief De Mheen | januari 2021
Verlenging lockdown
De persconferentie van gisteravond bevestigde wat de afgelopen dagen al hoorbaar was:
de lockdown wordt nog niet opgeheven en duurt nog in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari. Voor het basisonderwijs en de kinderopvang wordt onderzocht of zij eerder open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.
We volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra definitief bekend is wanneer de basisscholen weer open gaan, ontvangen jullie opnieuw bericht.

Ophalen materialen donderdag 14 en vrijdag 15 januari
Omdat de thuiswerkperiode is verlengd, zijn er nieuwe materialen voor thuis nodig. Dit kan opgehaald worden op donderdag 14 januari of vrijdag 15 januari tussen 14:00 uur en 16:00 uur. Voor die tijd zijn de collega’s veelal bezet i.v.m. het inbellen en de noodopvang.
I.v.m. de veiligheid is het de bedoeling dat jullie kind alleen naar binnen komt om de spullen op te halen en direct weer gaat. Ouders worden verzocht buiten te wachten. Geven jullie een stevige tas mee?
De kinderen die gebruik maken van de opvang kunnen de spullen aan het eind van de opvangdag in hun eigen lokaal ophalen.

Noodopvang
Voor wat betreft welke kinderen in aanmerking komen voor de noodopvang hanteren we de kaders zoals aangegeven door de Rijksoverheid. Het liefst zouden we alle kinderen ontvangen, maar helaas gaat dat niet i.v.m. de capaciteit. We willen jullie vragen kritisch te zijn met het aanvragen.

Opvang extra kinderen
De kinderen die kwetsbaarder zijn, hebben we goed in beeld en deze kinderen komen in veel gevallen een dagdeel naar school, soms op initiatief van ouders, soms op initiatief van de leerkracht.

Invulling thuisonderwijs
We hebben de manier waarop we het thuisonderwijs verzorgen geëvalueerd en gaan verder met de invulling zoals dit nu is opgezet. Er is dagelijks een GoogleMeet moment met de jaargroep waardoor we in contact blijven en er tijd is voor vragen en uitleg.
Neem vooral contact op met de stamgroepleider van jullie kind als er nog vragen zijn of als jullie er niet uitkomen met het thuiswerk! Het is geen probleem, zij leggen graag iets uit.

Teamnieuws

Zondag 10 januari is Carlene (stamgroepleidster van de Tijgers) bevallen van een prachtige dochter, genaamd Foof Geertje. Moeder en dochter maken het goed!
Foof is zo welkom als zusje van Puck en dochter van Niels en
Carlene. We wensen hen veel geluk samen!

Gevonden Voorwerpen

Er liggen weer heel wat verloren handschoenen, bekers, gymbroeken en jassen (!) op school. De gevonden voorwerpen liggen op 14 en 15 januari buiten uitgestald. Nemen jullie een kijkje of er nog iets van jullie kind(eren) bij zit?

Aanmelden broertje / zusje

Zijn er jongere broertjes of zusjes nog niet aangemeld met geboortejaar 2017 of 2018?
Kennen jullie mensen in de wijk die nog een schoolkeuze moeten maken?
Al dit soort zaken zijn van belang bij het maken van plannen voor het komend jaar.
Jullie kunnen een mail sturen naar mheen@leerplein055.nl of een kind aanmelden via de website, https://www.demheen.nl/nieuwe-ouder/aanmelden/
38-382492_post-office-clip-art-mail-clipart

Binnengekomen info

logo-footer

Kinderdagverblijf Smallsteps de Mheen – GGD inspectie

Eind vorig kalenderjaar is de GGD langs geweest voor de jaarlijkse inspectie van het kinderdagverblijf. Wij zijn heel blij met het positieve rapport dat wij hebben ontvangen. Zo oordeelt het rapport dat er een warme en gemoedelijke sfeer op de groep is. Dat de beroepskrachten communiceren op kindniveau met de kinderen en dat ze daar herkenbare taal en gebaren voor gebruiken. En dat de beroepskrachten een vertrouwde relatie hebben met de kinderen.

In oktober is er een nieuwe groepsruimte voor het KDV gerealiseerd. We zijn blij te lezen in het rapport dat onze nieuwe groepsruimte goed is afgestemd op de ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 4 jarigen. We hebben diverse plekken en hoeken waar kinderen ervaringen kunnen opdoen die de ontwikkeling kunnen stimuleren. Verder geeft het rapport aan dat ons beleid ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Door de verbouwing zijn wij uitgebreid en is er dus ook weer plek voor nieuwe kinderen. Mocht je interesse hebben, kijk dan eens op onze website: https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/apeldoorn-de-mheen

Agenda

3 jul

Wisselochtend – kennismaking nieuwe groep

8 jul

Musical groep 8

10 jul

Musical groep 2

13 jul
t/m
25 aug

Zomervakantie

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...